Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Curs de Dret de Successions

Curs de Dret de Successions
 • Dates From  10/02/2020  to  17/06/2020
 • Horari Dilluns i dimecres de 18h. a 20 hores
 • Lloc de celebració Aula 65, 6a planta ICAB (C/Mallorca, 283)
 • Organitzador Secció de Dret Civil amb la col·laboració de la Biblioteca de l'ICAB
 • 10/02/20 Benvinguda i Presentació del curs.
  Presentació de les coordinadores del curs i del President de la Secció de Dret Civil.

  Necessitat d’una visió àmplia i transversal del fenomen successori : els documents notarials d’autotutela,  el poder preventiu i les voluntats anticipades.
  Fonaments, límits i els Principis del Dret de Successions de Catalunya. Especial referència a la seva aplicació.
  Ramon Pratdesaba Ricart. Advocat

  12/02/20 La Llei de la successió 1.  La coexistència a l’Estat Espanyol de diversos ordenaments i legislacions civils. El veïnatge civil com a punt de connexió. 
  Esperança Ginebra Molins. Professora titular U.B.

  17/02/20 La Llei de la successió 2. Les successions amb elements d’estrangeria. Qüestions de dret internacional privat de les Successions. El títol successori europeu. Taller de certificat successori europeu.
  Antoni Bosch Carrera. Notari.

  19/02/20 El Reglament UE 650/2012 i els Drets civils espanyols. Seguiment dels principals problemes de la seva aplicació pràctica durant els tres anys de la seva entrada en vigor.
  Cristina González Beilfuss. Catedràtica de dret internacional privat de la U.B.

  24/02/20 Els testaments, els codicils i memòries testamentàries. Les formes testamentàries i la seva interpretació i eficàcia. Nul•litat i ineficàcia del testament.
  Camino Quiroga Martínez. Notària

  26/02/20 Taller de testaments.
  Meritxell Gabarró i Sans. Advocada

  02/03/20 Subjectes i objectes de la successió. Successió a títol particular i universal:  hereu i legatari. Capacitat per a succeir. Objecte de l’herència.  L’acceptació de l’herència. El principi de confusió dels patrimonis. La possibilitat de la repudiació de l’herència i els seus efectes.
  José-Alberto Marín Sánchez. Notari.

  04/03/20 La institució d’hereu. Les substitucions hereditàries. Substitució vulgar, pupil·lar i exemplar. El fideïcomís de residu i  la substitució preventiva de residu.
  Joan Sacristán Tarragó. Advocat.

  09/03/20 Els fideïcomisos. Concepte. Cas pràctic. Les disposicions modals. 
  Jaume Tarabal Bosch. Professor agregat de Dret civil, Universitat de Barcelona

  11/03/20 Les disposicions fiduciàries i la seva previsible evolució. (part primera).
  És previsible la incorporació del TRUST al nostre ordenament? Necessària referència a la regulació dels patrimonis protegits en el CCCat.
  Jesús Gómez Taboada. Notari

  16/03/20 Els llegats. Les classes de llegats. Eficàcia i Ineficàcia.  
  La defensa i la reclamació dels llegats: Procediments registrals i de Jurisdicció voluntària. Efectes en aquesta matèria de la Llei 15/2015 de reforma de la Jurisdicció Voluntària.
  La quarta falcídia. Les donacions per causa de mort. 
  Chantal Moll del Alba Lacuve. Professora UB

  18/03/20 Les disposicions fiduciàries en el Dret Civil de Catalunya. (part segona).
  El marmessor. Designació d’hereu per fiduciari, pel cònjuge o convivent,  per parents. Les figures de l’hereu i del legatari de confiança. 
  Jesús Gómez Taboada. Notari

  23/03/19 Els pactes successoris. Concepte, tipologia, avantatges, riscos i cauteles. 
  Pilar Pérez Valenzuela. Advocada

  25/03/20 Taller de pactes successoris.
  Pilar Pérez Valenzuela. Advocada
  Ramon Pratdesaba Ricart. Advocat

  30/03/20 La Successió Intestada. Les disposicions generals. El dret de representació i la divisió de l’herència. L’ordre de succeir. 
  Jaume Tarabal Bosch, Professor agregat de Dret civil, Universitat de Barcelona

  01/04/20 La successió del cònjuge vidu i el convivent en parella estable. La successió en cas d’adopció i successió de l’impúber. L’any de plor. La quarta vidual.
  Ramón Ángel Casanova Burgués, Advocat.

  15/04/20 La llegítima. Concepte i còmput. Protecció i reclamació judicial.  Els pactes de renúncia a la Llegítima futura.
  Raquel Franco Manjón. Advocada 

  20/04/20 L’adquisició de l’herència. La comunitat hereditària. La partició i la col·lació. La divisió judicial de l’herència.  (Part Primera)
  Raquel Franco Manjón. Advocada.

  22/04/20 La Partició judicial de l’herència: El comptador- partidor. (Part Segona)
  Ramón Ángel Casanova Burgués. Advocat.

  27/04/20 Taller de Partició.
  Redacció d’un quadern particional.
  Raquel Franco Manjón. Advocada 

  29/04/20 Els deutes de l’herència. Responsabilitat de l’hereu en relació als creditors del causant. El concurs de l’herència. Hereu en concurs. Causant en concurs.
  Maria de Montserrat Romaguera Edo. Advocada.

  04/05/20 Qüestions registrals del dret successori.
  Antoni Cumella Gaminde. Registrador de la Propietat.

  06/05/20 La Tutela Processal dels drets successoris. ( Primera Sessió ).
  Les mesures cautelars en l’àmbit successori.
  Rafael Castilla Álvarez. Advocat.

  11/05/20 La Tutela Processal dels drets successoris. (segona sessió ) .
  Les accions de protecció del dret a l’herència. La rescissió per lesió en l’àmbit successori.
  Joan Vidal de Llobatera i Geli. Advocat

  13/05/20 Taller de Mediació en el conflicte successori.
  Isabel Viola Demestre. Professora titular de Dret Civil  de la UB

  18/05/20 La Llei 15/2015. Aspectes successoris de la regulació de la Jurisdicció Voluntària des del punt de vista judicial. Les funcions del Lletrat de l’Administració de Justícia
  Rosalía Osorio Tenorio. Lletrada de l’Administració de Justícia.

  20/05/20 La Llei 15/2015.  Aspectes successoris de la regulació de la Jurisdicció Voluntària des del punt de vista notarial.
  Ángel Serrano de Nicolás. Notari.

  25/05/20 El Codi Civil. Referència necessària als altres ordenaments civils de l’Estat Espanyol. ( Primera Sessió ).
  Manuel Ángel Martínez García. Notari.

  27/05/20 Referència necessària als altres ordenaments civils de l’Estat Espanyol. ( Segona Sessió ).
  Referència sumària al Dret Civil Aragonés, Dret Civil del País Basc, Dret Civil de València, Dret Civil de Galizia, Dret Civil de les Balears, Dret Civil de Navarra i le Fur de Baylo.
  Joan Sacristán Tarragó. Advocat.

  03/06/20 Les voluntats digitals en cas de mort. La reputació on line post mortem
  Esperança Ginebra Molins. Professora titular U.B.

  08/06/20 Transmissió post mortem de béns al marge de la successió: els will-substitutes 
  Jaume Tarabal Bosch. Professor agregat de Dret civil, Universitat de Barcelona.

  10/06/20 Qüestions penals a les successions.
  Eva Maria Infante Sánchez. Advocada.

  15/06/20 El tractament fiscal de la successió. La planificació fiscal successòria.  Especial referència  a l’empresa familiar.
  Alejandro Ebrat Picart. Advocat.

  17/06/20 Litigation case box.
  Meritxell Gabarró i Sans. Advocada.
  Ramon Pratdesaba Ricart. Advocat. 

   

  COORDINACIÓ I COMITÈ CIENTÍFIC

  Meritxell Gabarró i Sans. Advocada. Coordinadora del curs.
  Pilar Pérez Valenzuela. Advocada. Coordinadora del curs.

  COMITÈ CIENTÍFIC:
  Ramón Ángel Casanova Burgués. Advocat. 
  Ramon Pratdesaba i Ricart. Advocat.
  Maria de Montserrat Romaguera i Edo. Advocada.
  Joan Sacristán Tarragó. Advocat.
  Jaume Tarabal Bosch. Professor agregat Dret Civil UB.

 • Inscripcions On-line
 • Category Altres Cursos

Contacts

  • Other telephones number  
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. cultura@icab.cat E. formacio@icab.cat