Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Cerrar
Noticias › Formación / Biblioteca › Novedades Jurídicas / Jurisprudencia › Actualidad Jurídica

Actualidad Jurídica del 29 de marzo al 4 de abril de 2018

04/04/2018
Clasificada por materias.
Actualidad Jurídica del 29 de marzo al 4 de abril de 2018

Derecho administrativo

RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019. DOGC núm. 7591 04/04/2018

Derecho constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4751-2017, contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya. DOGC  núm. 7589  29/03/2018

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4814-2017, contra la Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l'Agència Catalana de Protecció Social. DOGC núm. 7589  29/03/2018

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5003-2017, contra la Llei del Parlament de Catalunya 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis. DOGC núm. 7589  29/03/2018

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5284-2017 contra la Llei 15/2017, de 25 de juliol, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. DOGC núm. 7589  29/03/2018

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5332-2017, contra determinats preceptes de la Llei de Catalunya 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. DOGC núm. 7589  29/03/2018

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5333-2017, contra l'article 1 del Decret llei de la Generalitat de Catalunya 5/2017, d'1 d'agost, de mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places. DOGC núm. 7589  29/03/2018

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5334-2017, contra determinats preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic. DOGC núm. 7589  29/03/2018

IMPUGNACIÓ de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 5128-2017, contra l'Acord GOV/138/2017, de 2 d'octubre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual es crea la Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya. BOE núm. 7589  29/03/2018

Derecho fiscal

Corrección de errores de la Orden HFP/231/2018, de 6 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2017, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria. BOE núm. 77  29/03/2018

Derecho laboral

RESOLUCIÓ TSF/510/2018, de 23 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Catalunya (codi de conveni núm. 79000275011992). DOGC núm. 7589  29/03/2018

Contactos

    • Departamentos y Comisiones del ICAB 
    Biblioteca
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat