Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Cerrar
Noticias › Formación / Biblioteca › Actualidad Jurídica

Actualidad Jurídica 3-9 de julio 2008

10/07/2008
Clasificada por materias

Derecho administrativo

DECRET 127/2008, d'1 de juliol, de regulació de les competències de la Generalitat en matèria de mediació en assegurances i reassegurances privades. DOGC núm. 5165, 3/07/2008

INSTRUCCIÓ 1/2008, de 6 de juny, sobre l'aplicació de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, pel que fa als procediments d'autorització i de transmissió total o parcial d'oficines de farmàcia. DOGC núm. 5166, 4/07/2008

ANUNCI d'informació pública de l'Avantprojecte de decret pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, i s'adapten els seus annexos. DOGC núm. 5167, 7/7/2008.

Text de l’avantprojecte

Annexos

Derecho civil y mercantil

  • Referència de Sessions Consell de Ministres. Sessió 4/07/2008:

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.

  • Referència Congrés dels Diputats. 9/07/2008:

Proyecto de Ley relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original. A-6-1

Derecho fiscal

DECRET LLEI 1/2008, d'1 de juliol, de mesures urgents en matèria fiscal i financera. DOGC núm. 5165, 3/07/2008. Entrada en vigor: 4/07/2007

Derecho laboral y de la seguridad social

ORDRE TRE/333/2008, d'11 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir el sistema d'ajuts econòmics per donar suport a la inversió en maquinària i equips que millorin les condicions de treball, i s'obre la convocatòria per a l'any 2008. DOGC núm. 5169, 9/07/2008

Resolución de 23 de junio de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2007, del II Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. BOE núm. 161, 4/07/2008

Resolución de 23 de junio de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la escala salarial oficial y definitiva correspondiente al año 2007 del Convenio colectivo de las Cajas de Ahorros así como las cuantías de diversos pluses. BOE núm. 162, 5/07/2008

RESOLUCIÓ TRE/2083/2008, de 27 de juny, de convocatòria per als anys 2008-2009 i de fixació de l'import màxim dels ajuts i subvencions previstos a l'Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts i subvencions als programes d'igualtat d'oportunitats en el treball: programes per a la diversitat. Dogc núm. 5166, 4/07/2008

RESOLUCIÓ TRE/2065/2008, de 9 de juny, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d'elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria de la província de Tarragona per als anys 2007-2009 (codi de conveni núm. 4300215). DOGC núm. 5165, 3/07/2008

RESOLUCIÓ TRE/2066/2008, de 9 de juny, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector de les industries vinícoles, de la província de Tarragona, pel període de l'1 d'abril de 2008 al 31 de març de 2009 (codi de conveni núm. 4300415). DOGC núm. 5165, 3/07/2008

RESOLUCIÓ TRE/2067/2008, de 9 de juny, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector d'elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria de la província de Tarragona per als anys 2007-2008 (codi de conveni núm. 4300215). DOGC núm. 5165, 3/07/2008