Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Cerrar
Noticias › Formación / Biblioteca › Actualidad Jurídica

Actualidad Juridica del 15 al 21 de enero de 2015

21/01/2015
Clasificada por materias.

Derecho administrativo

DECRET 4/2015, de 13 de gener, per a la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal. DOGC núm. 6789  15/01/2015

 Real Decreto 1085/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2015 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016. BOE núm. 14  16/01/2015

 RESOLUCIÓ CLT/2989/2014, de 28 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic. DOGC núm. 6792  20/01/2015

 Ley 17/2014, de 23 de diciembre, de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. BOE núm. 18  21/01/2015

 Ley 18/2014, de 23 de diciembre, de modificación de la Carta municipal de Barcelona. BOE núm. 18  21/01/2015

 Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE núm. 18  21/01/2015

 Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo. BOE núm. 18  21/01/2015

 Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública. BOE núm. 18  21/01/2015

 Decreto-ley 5/2014, de 9 de diciembre, de segunda modificación de la disposición adicional tercera de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa. BOE núm. 18  21/01/2015

Derecho constitucional

 CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 5431-2011, plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes del Reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels Tribunals (sentència).  DOGC núm. 6790  16/01/2015

 Sala Primera. Sentencia 198/2014, de 15 de diciembre de 2014. Conflicto positivo de competencia 6870-2007. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. Competencias en materia laboral y de seguridad social: atribución de competencias de gestión de subvenciones al Servicio Público de Empleo Estatal que vulnera las competencias autonómicas (STC 88/2014). Voto particular. BOE núm. 17  20/01/2015

 Derecho fiscal

EDICTE de 14 de gener de 2015, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 414/2011, de 13 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions. DOGC núm. 6791  19/01/2015

Derecho laboral

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional taurino. BOE núm. 13  15/01/2015

 Corrección de errores del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo. BOE núm. 15  17/01/2015