Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Cerrar
Noticias › Formación / Biblioteca › Actualidad Jurídica

Actualidad Jurídica 1-8 de septiembre de 2010

08/09/2010
Clasificada por materias.
Actualidad Jurídica 1-8 de septiembre de 2010

Derecho administrativo

Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales. BOE núm. 218, 8/09/2010

LLEI 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. DOGC núm. 5708, 6/09/2010

LLEI 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. DOGC núm. 5708, 6/09/2010

DECRET 111/2010, de 31 d'agost, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes. DOGC núm. 5706, 2/09/2010

DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. DOGC núm. 5709, 7/09/2010

RESOLUCIÓ 760/VIII, de 31 d'agost de 2010, per la qual es valida el Decret llei 4/2010, del 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya (tram. 203-00007/08). DOGC núm. 5708, 6/09/2010

RESOLUCIÓ 761/VIII, de 31 d'agost de 2010, per la qual es valida el Decret llei 5/2010, del 3 d'agost, de modificació del Text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, de l'11 de març (tram. 203-00008/08). DOGC núm. 5708, 6/09/2010

CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret 59/2010, d'11 de maig, d'estructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (DOGC núm. 5628, pàg. 37307, de 13.5.2010). DOGC núm. 5709, 7/09/2010

CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 78/2010, de 22 de juny, sobre la instal·lació de dispositius de videovigilància a les dependències policials de la Generalitat (DOGC núm. 5659, pàg. 49962, de 29.6.2010). DOGC núm. 5709, 7/09/2010