Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Cerrar
Noticias › Formación / Biblioteca › Novedades Jurídicas / Jurisprudencia › Actualidad Jurídica

Actualidad Jurídica del 18 al 25 de junio de 2015

25/06/2015
Clasificada por materias.
Actualidad Jurídica del 18 al 25 de junio de 2015
Derecho administrativo

LLEI 9/2015, del 12 de juny, de modificació de la Llei 7/2007, de l'Agència Tributària de Catalunya, per a l'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència. DOGC núm. 6895  18/06/2015

DECRET 103/2015, de 16 de juny, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Marroc. DOGC núm. 6895  18/06/2015

DECRET 104/2015, de 16 de juny, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Santa Seu. DOGC núm. 6895 18/06/2015

DECRET 105/2015, de 16 de juny, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Portugal. DOGC núm. 6895 18/06/2015

ORDRE PRE/180/2015, de 12 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer. DOGC núm. 6895 18/06/2015

ACORD GOV/96/2015, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Pla d'acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016. DOGC núm. 6895  18/06/2015

Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. BOE núm. 146  19/06/2015

Orden HAP/1176/2015, de 15 de junio, por la que se aprueban los modelos de las declaraciones y comunicaciones a las que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. BOE núm. 146  19/06/2015

Orden HAP/1177/2015, de 17 de junio, por la que se regula el Registro de Vehículos del Sector Público Estatal. BOE núm. 146  19/06/2015

EDICTE de 17 de juny de 2015, d'informació pública de l'Avantprojecte de llei d'ordenació del sistema de direcció pública professional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. DOGC núm. 6896  19/06/2015

Real Decreto 461/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. BOE núm. 147  20/06/2015

Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales. BOE núm. 147  20/06/2015

ORDRE BSF/186/2015, de 5 de juny, del servei de club social per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. DOGC núm. 6897  22/06/2015

Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros. BOE núm. 149  23/06/2015

Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España. BOE núm. 151  25/06/2015

LLEI 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals. DOGC núm. 6899  25/06/2015

Derecho civil y mercantil

Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. BOE núm. 146  19/06/2015

Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España. BOE núm. 151  25/06/2015

Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. BOE núm. 151  25/06/2015

Derecho constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 6228-2013, interposat per la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 13/2013, de 2 d'agost, de foment de la integració de cooperatives i d'altres entitats associatives de caràcter agroalimentari (sentència).  DOGC núm. 6896  19/06/2015

Contactos

    • Departamentos y Comisiones del ICAB 
    Departamento de Biblioteca (Dirección)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat