Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Agenda

Curs General d'Estrangeria (per accés al TO)

Curs General d'Estrangeria (per accés al TO)
 • Data inici: 10-01-2017
 • Data finalització: 06-04-2017
 • Lloc: Aula 1 del Centre de Formació (c/ Mallorca 281)
 • Horari: Dimarts i dijousd e 13.00 a 15.00 hores
Organitzen: Comissió d'Estrangeria i Comissió de Cultura

PART GENERAL

10/01/17 Els drets i llibertats dels estrangers a Espanya
• La Constitució Espanyola i el desenvolupament normatiu del règim jurídic d'estrangeria espanyol.
• Garanties jurídiques i tutela judicial efectiva dels drets i llibertats dels estrangers a Espanya.
• La protecció internacional dels drets i llibertats dels estrangers; especial referència a la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans.

· Eduard Sagarra i Trias. President de l’Associació de Nacions Unides

MÒDUL I. EL RÈGIM D'ENTRADA, PERMANÈNCIA I TREBALL A ESPANYA

12/01/17 Marc general de l'entrada, l'estada i de la residència
• Fronteres exteriors i interiors.
• Entrada per llocs no habilitats.
• Requisits i documentació per a l'entrada.
• El concepte d'estada i la seva pròrroga.
• El concepte de la residència i les seves modalitats: temporal i permanent / llarga durada.

· Concha Par López-Pinto. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

17/01/17 El règim jurídic de les residències no laborals
• Els estudiants
• La residència temporal no lucrativa.
• La residència temporal per reagrupació familiar.
• La residència del fill de resident legal.

· Sergi Santacana Juan. Advocat. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

19/01/17 El règim jurídic de les residències no laborals II
• La residència temporal per circumstàncies excepcionals.

· Anna Maria Manuel Hidalgo. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

24/01/17 El règim jurídic de les residències laborals
• La residència temporal i treball per compte d'altri.
• Residència temporal i treball per a recerca.
• La residència temporal i treball de professionals altament qualificats.
• La residència temporal i treball per compte d'altri de durada determinada.
• La residència temporal i treball per compte propi.
• La residència temporal i treball en el marc de prestacions transnacionals de serveis.
• Residència temporal amb excepció de l'autorització de treball.
• Contingent.
• Treballadors transfronterers.
• Les renovacions de les autoritzacions de residència i treball.
• La modificació de les autoritzacions de treball.
• La modificació de la situació de residència a la de residència i treball.

· Verónica Bolivar. Advocada

26/01/17 Règim comunitari.
• Règim Comunitari. Els drets i llibertats dels comunitaris i els seus familiars a Espanya.

· Ignacio Terán Martínez. Cap de la Secció d'Informació de l'Oficina d’Estrangeria

31/01/17 Menors no acompanyats.
• Legislació aplicable.
• El menor no acompanyat en el circuit de protecció: reclamació de desemparament i tutela.
• Procediment de repatriació: condicions objectives.
• Actuació de les diferents Administracions implicades.
• Garanties i drets dels menors no acompanyats.

· Albert Parés Casanova. Advocat.

02/02/17 El control a la frontera
• La denegació d'entrada i el retorn.
• La devolució.

· Glaucenira Maximino da Costa. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

07/02/17 Pràcticum Mòdul I

· Ponent per determinar

MÒDUL II. RÈGIM SANCIONADOR

09/02/17 El règim jurídic sancionador en matèria d'estrangeria
• La potestat sancionadora de l'Administració.
• Les infraccions i sancions.
• Prescripció i caducitat.
• Procediments sancionadors. Modalitats.
• Notificacions

· Ana María Pérez i Oller. Advocada.

21/02/17 El procediment d'expulsió I
• Els supòsits en els quals procedeix aplicar l'expulsió.
• Les modalitats procedimentals.
• Especial referència al procediment preferent.
• La tramitació de l'expedient de l'expulsió.

· José Antonio Anton Morales. Advocat. Vocal de la Comissió d'Estrangeria.

23/02/17 El control jurisdiccional de l'activitat administrativa
• Les garanties en el procediment sancionador.
• El procediment de l'Habeas corpus, i la interposició del recurs contenciós administratiu contra la decisió sancionadora.
• L'expulsió dels estrangers en el procediment penal.
• L'expulsió com a substitutiu penal.

· Eduard Llorens Rodríguez. Advocat.

28/02/17 El procediment d'expulsió II
• Les mesures cautelars. Especial referència al internament.
• L'execució de la resolució d'expulsió.
• La impugnació de la resolució d'expulsió.
• Els centres d'internament.

· José Javier Ordóñez Echeverria. Advocat. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

02/03/17 El recurs contenciós administratiu.
• Els diversos procediments i accions.
• Mesures cautelars i cautelaríssimes.
• La prova.
• El recurs d'empara constitucional.

· Eila Soteras Garrell. Jutge substitut dels jutjats contenciosos administratius. Vocal de la Comissió d'Estrangeria.

07/03/17 Pràcticum. Mòdul II
· Olga Hernández de Paz. Advocada. Vocal de la Comissió del Torn d'Ofici.

MÒDUL III. NACIONALITAT I MATRIMONI MIXTES

09/03/17 L'adquisició de la nacionalitat espanyola.
• L'atribució de la nacionalitat espanyola per naixement: Iure sanguine i Iure soli.
• L'opció a adquirir la nacionalitat espanyola. Àmbit subjectiu, terminis, formes d'executar el Dret.
• L'adquisició per residència.
• Cas pràctic.

· Antonio Segura Garcia-Consuegra. Advocat. Vocal de la Comissió d'Estrangeria.

14/03/17 Matrimonis mixtes.
• El règim aplicable en la celebració de matrimonis mixts i parelles de fet.
• Documentació necessària.
• Règim aplicable en la separació i dissolució de matrimonis mixts i parelles de fet.
• Cas pràctic.

· Carme Oriol Vinaixa. Advocada.

MÒDUL IV. ASIL I PROTECCIÓ INTERNACIONAL

16/03/17 La protecció internacional.
• Normativa internacional i nacional.
• Definicions: asil, protecció subsidiària i raons humanitàries.
• Dades estadístiques.
• Anàlisi de les diferents causes de persecució i la seva conceptualització. Especial referència a la persecució per motius de gènere i orientació sexual.
• Grups vulnerables.
• Causes d’exclusió i causes de denegació.
• Agents de persecució i agents de protecció
• Asil en delegacions diplomàtiques. Asil sur place..

· Anna Figueras Saladié. Advocada,

21/03/17 Procediment d’asil en frontera.
• Sol·licituds presentades en frontera.
• Drets i deures del sol·licitant.
• Paper de l’advocat i de l’intèrpret. 
• L’entrevista.
• Informació del país d’origen.
• La prova i la seva dificultat.
• Paper de l’ACNUR.
• Procediment en la primera fase.
• Causes d’admissió i  d’inadmissió a tràmit de la sol•licitud i els seus efectes.
• Polissonatge: instrucció de la policia i la Guardia Civil. CIE.
• Reexamen i altres recursos administratius.

· José Luis Nvumba Mañana, Responsable Jurídic d’ACSAR de Barcelona.

23/03/17 Procediment d’asil  en territori.
• Drets i deures del sol·licitant.
• Paper de l’advocat i de l’intèrpret
• L’entrevista.
• Informació de país d’origen.
• La prova i la seva dificultat. 
• Informes de recolzament.
• Instrucció del procediment.
• Procediment en la primera fase. 
• Causes d’admissió i  d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud i els seus efectes.
• Instrucció del procediment.
• Denegació de la sol·licitud.
• Recursos administratius.

· Gerard Català i Calderón. Assessor Jurídic del Servei de Refugiats i Immigrants de la Creu Roja de Barcelona

28/03/17 Condicions d’acolliment dels sol·licitants i els efectes de la concessió de la protecció internacional.
• Condicions d’acolliment.
• Concessió de la protecció internacional i els seus efectes.
• L’extensió de l’asil.
• La reagrupació familiar.
• Nacionalitat.
• Cessament i revocació.
• Expulsió.
• Menors i menors no acompanyats.
• Denegació e Inadmissió: Control jurisdiccional. Tribunal d’Estrasburg: La regla 39.

· José Luis Nvumba Mañana, Responsable Jurídic d’ACSAR de Barcelona.

30/03/17 Apatrídia.
• Règim jurídic regulador.
• Concepte jurídic.
• Causes que poden produir l’apatrídia.
• Causes d’exclusió.
• Sol·licitud: legitimació, llocs de presentació.
• Formularis i documentació.
• Tramitació i instrucció.
• Concessió, denegació: efectes i documentació.
• Comptabilitat amb l’asil: elements comuns i diferenciadors. 
• Revocació i expulsió.
• La realitat derivada de la praxis. Jurisprudència. 

· Gerard Català i Calderón. Assessor Jurídic del Servei de Refugiats i Immigrants de la Creu Roja de Barcelona

04/04/17 Pràcticum: protecció internacional en frontera, en territori i apatrídia.
· Anna Figueras Saladié. Advocada

06/04/17 Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Novetats d’aquesta Llei i el seu impacte en els procediments d’estrangeria
• Inversors.
• Professional altament qualificat.
• Emprenedors.
• Trasllat intreempresarial dels treballadors.

· Verónica Bolivar. Advocada

Contacts

  • Other telephones number  
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. cultura@icab.cat E. formacio@icab.cat