Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
News

Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball (BOE del 07/03/2019)

15/04/2019
Entrada en vigor: 13/03/2019.

Les modificacions de l’art. 1 (subsidi per a majors de 52 anys) s’aplicaran als drets al subsidi que neixin o es reprenguin a partir del 13.03.2019, així com als que en aquesta data s'estiguin percebent pels seus beneficiaris. El que disposen els artis. 2 (Prestacions familiars de la Seguretat Social), 4 (Protecció social de las persones treballadores en el sector marítim-pesquer), 7 (Conversió de contractes eventuals de treballadors agraris en contractes indefinits o contractes fixes-discontinus) i 8 entren en vigor el 01.04.2019. El registre de jornada establert en la reforma que l’article 10 fa de l'apartat 9 de l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors és aplicable a partir del 13.05.2019.

Modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (art. 237,3; 249 ter, 1; 274.4; 275,2; 276,3; 277,3 i 4; 278.1; 280; 285; D. Addicional 1a, 1; transitòria 31.1); la Llei 47/2015, de 21 d'octubre, reguladora de la protecció social de les persones treballadores del sector marítim-pesquer (art. 14.1, die; 24 i 25), el Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació; el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre (arts. 34,7 i 9); el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (arts. 7.5; l'apartat 5 de l'article 7) i la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència (art. 88; 97 c); 98,5; 101,4; 112 a).

Deroga la D. Addicional 28 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència; la D. Transitòria única del Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s'aproven mesures d'urgència sobre la creació artística i la cinematografia.

Es recupera l'edat de 52 anys per al subsidi per desocupació. A més, s'augmenta l'assignació econòmica per fill a càrrec fins als 341 €/any, que serà de 588 €/ any en el cas de les famílies en situació de pobresa severa. També s'incrementa la pensió mínima d'incapacitat permanent total per a menors de 60 anys.

Inclou altres disposicions per a la protecció social de les persones treballadores en el sector marítim pesquer i la possibilitat que els artistes d'espectacles públics puguin continuar en el règim general de la Seguretat Social durant els seus períodes d'inactivitat de forma voluntària.

Regula el registre de la jornada laboral, de forma que el registre diari de jornada laboral haurà d'incloure l'horari concret d'inici i finalització del treball de cada persona ocupada, sense perjudici de la flexibilitat horària.

[NORMATIVA APROVADA. CORTS GENERALS]

Contacts

    • ICAB Departments 
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302