Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies

Projecte de llei de modificacions urgents en matèria tributària

09/09/2016
Aquest projecte de Llei es troba en tràmit en el Parlament. S’ha acordat la seva tramitació pel procediment de lectura única, la qual cosa comporta que s’aprovarà en una sola votació en el Ple sense admissió d’esmenes. S’ha previst l’entrada en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En total conté 5 articles que afecten l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, l’impost sobre successions i donacions, l’impost sobre el patrimoni i l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats; i també aspectes de control tributari i lluita contra el frau.

Pel que fa a l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial es modifiquen els articles 2, 3.1, 6, 7 de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, per tal d’adequar l’impost a les regles del dret europeu en matèria d’ajuts d’Estat i s’amplia el fet imposable al transport aeri de mercaderies,  suprimint la base imposable el topall de 20.000 vols; i s’estableix un únic tipus de gravamen.

Pel que fa als impostos sobre el patrimoni i sobre successions i donacions es modifica l’article 56 de la Llei 19/2010 i l’article 2 de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, per tal que els beneficis fiscals previstos per als patrimonis protegits constituïts d’acord amb la normativa estatal resultin també d’aplicació als constituïts d’acord amb el dret civil català. També en l’àmbit de l’impost sobre successions i donacions s’amplia de nou el termini (fins al 31 de desembre del 2017) per poder aplicar l’ajornament excepcional a 2 anys, concedit pels òrgans de gestió de l’Administració tributària, en els casos de manca de liquiditat de l’herència.

En relació amb l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, s’estableix una bonificació del 100 per 100 de la quota gradual de l’impost sobre actes jurídics documentats que grava l’escriptura pública atorgada pels cònjuges en què acorden la seva separació o divorci de mutu acord, i també en el cas de l’escriptura d’extinció de parella estable.

Finalment, S’afegeix un apartat 4 a l’article 132 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per tal de regular la comunicació de dades amb transcendència tributària obtingudes per les administracions tributàries a l’Agència Tributària de Catalunya.

[INICIATIVES LEGISLATIVES. PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302