Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Curs General d'Estrangeria

Curs General d'Estrangeria
 • Dates From  09/01/2018  to  17/04/2018
 • Horari Dimarts i dijous de 13 a 15 hores
 • Lloc de celebració Aula 1 del Centre de Formació ICAB (C/Mallorca 281), Excepte el dia 15 de febrer que serà a l'aula 62-63 (6a planta de la Seu ICAB-C/Mallorca 283)
 • Organitzador Comissió d'Estrangeria i Comissió de Cultura
 •  

  CURS GENERAL D’ESTRANGERIA

  Del 9 de gener al 17 d’abril de 2018. Dimarts i Dijous de 13 a 15 hores

   

  1.  PROGRAMA DEL CURS.

  PART GENERAL

  09/01/2018

  Els drets i llibertats dels estrangers a Espanya

  • La Constitució Espanyola i el desenvolupament normatiu del règim jurídic d'estrangeria espanyol.

  • Garanties jurídiques i tutela judicial efectiva dels drets i llibertats dels estrangers a Espanya.

  • La protecció internacional dels drets i llibertats dels estrangers; especial referència a la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans.

  Eduard Sagarra i Trias. Advocat, President de l’Associació per a les  Nacions Unides

  MÒDUL I. EL RÈGIM D'ENTRADA, PERMANÈNCIA I TREBALL A ESPANYA

  11/01/2018

  Marc general de l'entrada, l'estada i de la residència

  • Fronteres exteriors i interiors.

  • Entrada per llocs no habilitats.

  • Requisits i documentació per a l'entrada.

  • El concepte d'estada i la seva pròrroga.

  • El concepte de la residència i les seves modalitats: temporal i permanent / llarga durada.

  Concha Par López-Pinto. Advocada.

   

  16/01/2018

  El règim jurídic de les residències no laborals

  • Els estudiants

  • La residència temporal no lucrativa.

  • La residència temporal per re-agrupació familiar.

  • La residència del fill de resident legal.

  Sergi Santacana Juan. Advocat. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

   

  18/01/2018

  El règim jurídic de les residències no laborals II

  • La residència temporal per circumstàncies excepcionals.

  Anna Maria Manuel Hidalgo. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

   

  23/01/2018

  El règim jurídic de les residències laborals

  • La residència temporal i treball per compte d'altri.

  • Residència temporal i treball per a recerca.

  • La residència temporal i treball de professionals altament qualificats.

  • La residència temporal i treball per compte d'altri de durada determinada.

  • La residència temporal i treball per compte propi.

  • La residència temporal i treball en el marc de prestacions transnacionals de serveis.

  • Residència temporal amb excepció de l'autorització de treball.

  • Contingent.

  • Treballadors transfronterers.

  • Les renovacions de les autoritzacions de residència i treball.

  • La modificació de les autoritzacions de treball.

  • La modificació de la situació de residència a la de residència i treball.

  Verónica Bolívar. Advocada

   

  25/01/2018

  Règim comunitari.

  • Règim Comunitari. Els drets i llibertats dels comunitaris i els seus familiars a Espanya.

  Carles Martín García. Responsable de Negociat d’Informació de l’Oficina d’Estrangeria.

   

  30/01/2018

  Menors no acompanyats.

  • Legislació aplicable.

  • El menor no acompanyat en el circuit de protecció: reclamació de desemparament i tutela.

  • Procediment de repatriació: condicions objectives.

  • Actuació de les diferents Administracions implicades.

  • Garanties i drets dels menors no acompanyats.

  Albert Parés Casanova. Advocat.

   

  01/02/2018

  El control a la frontera

  • La denegació d'entrada i el retorn.

  • La devolució.

  Glaucenira Maximino da Costa. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

   

  06/02/2018

  Pràcticum Mòdul I

  Ariel Fraga, Advocat

   

  MÒDUL II. RÈGIM SANCIONADOR

  08/02/2018

  El règim jurídic sancionador en matèria d'estrangeria

  • La potestat sancionadora de l'Administració.

  • Les infraccions i sancions.

  • Prescripció i caducitat.

  • Procediments sancionadors. Modalitats.

  • Notificacions

  Ana María Pérez i Oller. Advocada.

   

  13/02/2018

  El procediment d'expulsió I

  • Els supòsits en els quals procedeix aplicar l'expulsió.

  • Les modalitats procedimentals.

  • Especial referència al procediment preferent.

  • La tramitació de l'expedient de l'expulsió.

  José Antonio Anton Morales. Advocat. Vocal de la Comissió d'Estrangeria.

   

  15/02/2018

  El control jurisdiccional de l'activitat administrativa.

  • Les garanties en el procediment sancionador.

  • El procediment de l'Habeas corpus, i la interposició del recurs contenciós administratiu contra la decisió sancionadora.

  • L'expulsió dels estrangers en el procediment penal.

  • L'expulsió com a substitutiu penal.

  Eduard Llorens Rodríguez. Advocat.

   

  27/02/2018

  El procediment d'expulsió II.

  • Les mesures cautelars. Especial referència al internament.

  • L'execució de la resolució d'expulsió.

  • La impugnació de la resolució d'expulsió.

  • Els centres d'internament.

  José Javier Ordóñez Echeverria. Advocat. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

   

  DIMECRES 28/02/2018

  El recurs contenciós administratiu.

  • Els diversos procediments i accions.

  • Mesures cautelars i cautelaríssimes.

  • La prova.

  • El recurs d'empara constitucional.

  Eila Soteras Garrell. Jutgessa substituta dels jutjats contenciosos administratius. Vocal de la Comissió d'Estrangeria.

   

  06/03/2018

  Pràcticum. Mòdul II

  Olga Hernández de Paz. Advocada. Vocal de la Comissió del Torn d'Ofici.

   

  MÒDUL III. NACIONALITAT I MATRIMONI MIXTES

  08/03/2018

  L'adquisició de la nacionalitat espanyola.

  • L'atribució de la nacionalitat espanyola per naixement: Iure sanguine i Iure soli.

  • L'opció a adquirir la nacionalitat espanyola. Àmbit subjectiu, terminis, formes d'executar el Dret.

  • L'adquisició per residència.

  • Cas pràctic.

  Antonio Segura Garcia-Consuegra. Advocat. Vocal de la Comissió d'Estrangeria.

   

  13/03/2018

  Matrimonis mixtes.

  • El règim aplicable en la celebració de matrimonis mixts i parelles de fet.

  • Documentació necessària.

  • Règim aplicable en la separació i dissolució de matrimonis mixts i parelles de fet.

  • Cas pràctic.

  Carme Oriol Vinaixa. Advocada.

   

   

  MÒDUL IV. ASIL I PROTECCIÓ INTERNACIONAL

  15/03/2018

  La protecció internacional.

  • Normativa internacional i nacional.

  • Definicions: asil, protecció subsidiària i raons humanitàries.

  • Dades estadístiques.

  • Anàlisi de les diferents causes de persecució i la seva conceptualització. Especial referència a la       persecució per motius de gènere i orientació sexual.

  • Grups vulnerables.

  • Causes d’exclusió i causes de denegació.

  • Agents de persecució i agents de protecció

  • Asil en delegacions diplomàtiques. Asil sur place..

  Anna Figueras Saladié. Advocada,

   

  20/03/2018

  Procediment d’asil  en territori.

  • Drets i deures del sol·licitant.

  • Paper de l’advocat i de l’intèrpret

  • L’entrevista.

  • Informació de país d’origen.

  • La prova i la seva dificultat. 

  • Informes de recolzament.

  • Instrucció del procediment.

  • Procediment en la primera fase. 

  • Causes d’admissió i  d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud i els seus efectes.

  • Instrucció del procediment.

  • Denegació de la sol·licitud.

  • Recursos administratius.

  Gerard Català i Calderón. Assessor jurídic del Programa de Refugiats de Creu Roja Barcelona

   

  22/03/2018

  Procediment d’asil en frontera.

  • Sol·licituds presentades en frontera.

  • Drets i deures del sol·licitant.

  • Paper de l’advocat i de l’intèrpret. 

  • L’entrevista.

  • Informació del país d’origen.

  • La prova i la seva dificultat.

  • Paper de l’ACNUR.

  • Procediment en la primera fase.

  • Causes d’admissió i  d’inadmissió a tràmit de la sol•licitud i els seus efectes.

  • Polissonatge: instrucció de la policia i la Guardia Civil. CIE.

  • Reexamen i altres recursos administratius.

  José Luis Nvumba Mañana, Responsable Jurídic d’ACSAR de Barcelona

   

  03/04/2018

  Condicions d’acolliment dels sol·licitants i els efectes de la concessió de la protecció internacional.

  • Condicions d’acolliment.

  • Concessió de la protecció internacional i els seus efectes.

  • L’extensió de l’asil.

  • La reagrupació familiar.

  • Nacionalitat.

  • Cessament i revocació.

  • Expulsió.

  • Menors i menors no acompanyats.

  • Denegació e Inadmissió: Control jurisdiccional. Tribunal d’Estrasburg: La regla 39.

  José Luis Nvumba Mañana, Responsable Jurídic d’ACSAR de Barcelona

   

  05/04/2018

  • Apatrídia.

  • Règim jurídic regulador.

  • Concepte jurídic.

  • Causes que poden produir l’apatrídia.

  • Causes d’exclusió.

  • Sol•licitud: legitimació, llocs de presentació.

  • Formularis i documentació.

  • Tramitació i instrucció.

  • Concessió, denegació: efectes i documentació.

  • Comptabilitat amb l’asil: elements comuns i diferenciadors. 

  • Revocació i expulsió.

  • La realitat derivada de la praxis. Jurisprudència. 

  Gerard Català i Calderón. Assessor jurídic del Programa de Refugiats de Creu Roja Barcelona

   

  10/04/2018

  Pràcticum: protecció internacional en frontera, en territori i apatrídia.

  Anna Figueras Saladié. Advocada

   

  12/04/2018

  Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Novetats d’aquesta Llei i el seu impacte en els procediments d’estrangeria     

  • Inversors.

  • Professional altament qualificat.

  • Emprenedors.

  • Trasllat interempresarial dels treballadors.

  Verónica Bolivar. Advocada

   

  17/04/2018

  Nou règim del Recurs de Cassació Contenciós Administratiu davant del Tribunal Suprem.

  • Resolucions recurribles.

  • Preparació del Recurs: interès cassacional objectiu.

  • Criteris y tràmits d’admissió.

  • Interposició del Recurs.

  • Primeres interlocutòries d’admissió del TS en matèria de estrangeria després de la reforma.

  Meritxell Recolons. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

   

  PREUS INSCRICPCIONS.

   

  Preu inscripció

  (*)Preu amb descompte 25%

   No col·legiats a l’ICAB

  682,50

   

   Col·legiats a l’ICAB:       

  455

  341,25

   Col·legiats a l’ICAB els últims 5 anys

  275

  206,25

   Col·legiats a l’ICAB els últims 3 anys

  185

  138,75

   Associats

  185

  138,75

   Col·legiats majors de 65 anys

  Gratuït

  Gratuït

  TRÀMITS PER FORMALITZAR LA INSCRICPCIÓ.

  1r.

  FER RESERVA DE PLAÇA

  Omplir la butlleta d’inscripció per internet (www.icab.cat), o bé la podeu enviar per correu electrònic a (cultura@icab.cat), per fax al número 93 487 16 49, o per correu ordinari a Comissió de Cultura de l’ICAB. També es pot portar personalment a la seu col·legial. Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al telèfon

  93 496 18 80.

  2n.

  UNA VEGADA REALITZADA LA RESERVA DE PLAÇA ES PODRÀ FER EL PAGAMENT.

  3r.

  PAGAMENT

  *TERMINI: 5 dies hàbils des del moment de la reserva de plaça.

  *FORMES DE PAGAMENT

    Ingrés o transferència bancària al compte:

  IBAN:ES5931910500084579155328 - BIC:BCOEESMM191 de Caixa d’Advocats, indicant nom i cognoms de l’alumne i nom del curs.

     Targeta de crèdit, presencialment a Comissió de Cultura  o telefònicament al núm. 93 496 18 80

  4t.

  En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s’anul·larà la reserva.

  ANUL·LACIONS

  Una vegada iniciat el curs no és possible la devolució de l’import. El Col·legi es reserva el dret de modificar el programa i de suspendre el curs.

   

  Les hores d’aquest curs són reconegudes com a hores de formació continuada segons la Declaració de Barcelona de 6 de febrer de 2010 de la FBE al país/Col·legi de l’inscrit.

   

  • LOPD.- Les dades personals proporcionades per l’alumne com a conseqüència de la present autorització seran incorporades i tractades a un fitxer automatitzat titularitat de L’ICAB, inscrit en el Registre General de Dades Personals dependent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’única finalitat del qual és la de gestionar correctament els serveis propis del departament de Formació de la Corporació. Les esmentades dades seran tractades conforme a la normativa de protecció de dades personals i no seran utilitzades per a altres finalitats.

  L'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’ICAB, mitjançant escrit adreçat al Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb domicili al / Mallorca, 283, 08037 de Barcelona, o mitjançant l’adreça de correu electrònic lopd@icab.cat

   

  • Responsabilitat MEDIAMBIENTAL.- El compromís del Departament de Formació de l’ICAB amb el medi ambient passa per l’adopció de les següents mesures:
  •  La substitució del paper imprès per sistemes electrònics en els serveis tant administratius com acadèmics.
  • Substitució del paper en el material didàctic facilitat -tant a l’Escola de Pràctica Jurídica, com als departaments cAmpus i cultura-, pels professors als alumnes, i la seva progressiva inclusió a la plana web del Departament de Formació (aula virtual) o a altres mitjans alternatius com per exemple USB.
  • Substitució de les guies acadèmiques en paper per CD/DVD o sistemes alternatius.

  El millor residu és el que no es produeix, per tant, recordem que reduint el consum de paper no solament minvem la quantitat de residus produïts, sinó també el consum de matèries primeres,  així com la despesa d’aigua i energia.

  Per tant, optimitzar el consum de paper és tant important com assignar el destí més adient als residus quotidians que produïm.

   

 • Inscripcions On-line
 • Category Comissió de cultura

Contacts

  • Other telephones number  
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. cultura@icab.cat E. formacio@icab.cat