Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Curs General d'Estrangeria (per accés al TO)

Curs General d'Estrangeria (per accés al TO)
 • Dates From  16/01/2019  to  17/04/2019
 • Horari Dilluns i dimecres de 13h. a 15 hores EXCEPCIONALMENT DIJOUS 07/03/2019
 • Lloc de celebració Aula 1 Centre de Formació ICAB (C/Mallorca, 281)
 • Organitzador Comissió d'Estrangeria
 • AQUEST CURS DÓNA ACCÉS AL TORN D'OFICI D'ESTRANGERIA

  1.  PROGRAMA DEL CURS. 

  PART GENERAL 

  16/01/2019
  Els drets i llibertats dels estrangers a Espanya
  • La Constitució Espanyola i el desenvolupament normatiu del règim jurídic d'estrangeria espanyol.
  • Garanties jurídiques i tutela judicial efectiva dels drets i llibertats dels estrangers a Espanya.
  • La protecció internacional dels drets i llibertats dels estrangers; especial referència a la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans.
  Eduard Llorens Rodríguez. Advocat

  MÒDUL I. EL RÈGIM D'ENTRADA, PERMANÈNCIA I TREBALL A ESPANYA

  21/01/2019 
  Marc general de l'entrada, l'estada i de la residència
  • Fronteres exteriors i interiors.
  • Entrada per llocs no habilitats.
  • Requisits i documentació per a l'entrada.
  • El concepte d'estada i la seva pròrroga.
  • El concepte de la residència i les seves modalitats: temporal i permanent / llarga durada.
  Concha Par López-Pinto. Advocada.

  23/01/2019
  El règim jurídic de les residències no laborals
  • Els estudiants
  • La residència temporal no lucrativa.
  • La residència temporal per re-agrupació familiar.
  • La residència del fill de resident legal.
  Jorge Graupera Expósito. Advocat. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

  28/01/2019
  El règim jurídic de les residències no laborals II
  • La residència temporal per circumstàncies excepcionals.
  Anna Maria Manuel Hidalgo. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

  30/01/2019
  El règim jurídic de les residències laborals
  • La residència temporal i treball per compte d'altri.
  • Residència temporal i treball per a recerca.
  • La residència temporal i treball de professionals altament qualificats.
  • La residència temporal i treball per compte d'altri de durada determinada.
  • La residència temporal i treball per compte propi.
  • La residència temporal i treball en el marc de prestacions transnacionals de serveis.
  • Residència temporal amb excepció de l'autorització de treball.
  • Contingent.
  • Treballadors transfronterers.
  • Les renovacions de les autoritzacions de residència i treball.
  • La modificació de les autoritzacions de treball.
  • La modificació de la situació de residència a la de residència i treball.
  Verónica Bolívar. Advocada

  04/02/2019 
  Règim comunitari.
  • Règim Comunitari. Els drets i llibertats dels comunitaris i els seus familiars a Espanya.
  Carles Martín García. Responsable de Negociat d’Informació de l’Oficina d’Estrangeria.

  06/02/2019 
  El control a la frontera
  • La denegació d'entrada i el retorn.
  • La devolució.
  Glaucenira Maximino da Costa. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

  18/02/2019
  Menors no acompanyats.
  • Legislació aplicable.
  • El menor no acompanyat en el circuit de protecció: reclamació de desemparament i tutela.
  • Procediment de repatriació: condicions objectives.
  • Actuació de les diferents Administracions implicades.
  • Garanties i drets dels menors no acompanyats.
  Albert Parés Casanova. Advocat Social. President de Associació NOVES VIES

  MÒDUL II. RÈGIM SANCIONADOR

  20/02/2019 
  El règim jurídic sancionador en matèria d'estrangeria
  • La potestat sancionadora de l'Administració.
  • Les infraccions i sancions.
  • Prescripció i caducitat.
  • Procediments sancionadors. Modalitats.
  • Notificacions
  Ana María Pérez i Oller. Advocada. Patrona de la Fundació Olof Palme i  Membre de l’ Observatori del Dret Privat de Catalunya

  25/02/2019 
  El procediment d'expulsió I
  • Els supòsits en els quals procedeix aplicar l'expulsió.
  • Les modalitats procedimentals.
  • Especial referència al procediment preferent.
  • La tramitació de l'expedient de l'expulsió.
  José Antonio Anton Morales. Advocat. Vocal de la Comissió d'Estrangeria.

  27/02/2019
  El control jurisdiccional de l'activitat administrativa.
  • Les garanties en el procediment sancionador.
  • El procediment de l'Habeas corpus, i la interposició del recurs contenciós administratiu contra la decisió sancionadora.
  • L'expulsió dels estrangers en el procediment penal.
  • L'expulsió com a substitutiu penal.
  Eduard Llorens Rodríguez. Advocat.

  04/03/2019
  El procediment d'expulsió II.
  • Les mesures cautelars. Especial referència al internament.
  • L'execució de la resolució d'expulsió.
  • La impugnació de la resolució d'expulsió.
  • Els centres d'internament.
  José Javier Ordóñez Echeverria. Advocat. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

  06/03/2019
  El recurs contenciós administratiu.
  • Els diversos procediments i accions.
  • Mesures cautelars i cautelaríssimes.
  • La prova.
  • El recurs d'empara constitucional.
  Eila Soteras Garrell. Jutgessa substituta dels jutjats contenciosos administratius. Vocal de la Comissió d'Estrangeria.

  07/03/2019
  Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Novetats d’aquesta Llei i el seu impacte en els procediments d’estrangeria    
  • Inversors. 
  • Professional altament qualificat. 
  • Emprenedors. 
  • Trasllat interempresarial dels treballadors. 
  Verónica Bolivar. Advocada

  MÒDUL III. NACIONALITAT I MATRIMONI MIXTES

  11/03/2019
  L'adquisició de la nacionalitat espanyola.
  • L'atribució de la nacionalitat espanyola per naixement: Iure sanguine i Iure soli.
  • L'opció a adquirir la nacionalitat espanyola. Àmbit subjectiu, terminis, formes d'executar el Dret.
  • L'adquisició per residència.
  • Cas pràctic.
  Antonio Segura Garcia-Consuegra. Advocat. Vocal de la Comissió d'Estrangeria.

  13/03/2019 
  Matrimonis mixtes.
  • El règim aplicable en la celebració de matrimonis mixts i parelles de fet.
  • Documentació necessària.
  • Règim aplicable en la separació i dissolució de matrimonis mixts i parelles de fet.
  • Cas pràctic.
  Carme Oriol Vinaixa. Advocada.

  MÒDUL IV. ASIL I PROTECCIÓ INTERNACIONAL

  18/03/2019
  La protecció internacional. 
  • Normativa internacional i nacional. 
  • Definicions: asil, protecció subsidiària i raons humanitàries. 
  • Dades estadístiques. 
  • Anàlisi de les diferents causes de persecució i la seva conceptualització. Especial referència a la      persecució per motius de gènere i orientació sexual.
  • Grups vulnerables. 
  • Causes d’exclusió i causes de denegació.
  • Agents de persecució i agents de protecció
  • Asil en delegacions diplomàtiques. Asil sur place..
  Anna Figueras Saladié. Advocada.

  20/03/2019
  Procediment d’asil  en territori. 
  • Drets i deures del sol·licitant.
  • Paper de l’advocat i de l’intèrpret 
  • L’entrevista.
  • Informació de país d’origen. 
  • La prova i la seva dificultat.  
  • Informes de recolzament. 
  • Instrucció del procediment.
  • Procediment en la primera fase.  
  • Causes d’admissió i  d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud i els seus efectes.
  • Instrucció del procediment. 
  • Denegació de la sol·licitud. 
  • Recursos administratius. 
  Gerard Català i Calderón. Assessor jurídic del Programa de Refugiats de Creu Roja Barcelona

  25/03/2019
  Procediment d’asil en frontera.
  • Sol·licituds presentades en frontera.
  • Drets i deures del sol·licitant. 
  • Paper de l’advocat i de l’intèrpret.  
  • L’entrevista.
  • Informació del país d’origen. 
  • La prova i la seva dificultat. 
  • Paper de l’ACNUR. 
  • Procediment en la primera fase. 
  • Causes d’admissió i  d’inadmissió a tràmit de la sol•licitud i els seus efectes.
  • Polissonatge: instrucció de la policia i la Guardia Civil. CIE. 
  • Reexamen i altres recursos administratius. 
  José Luis Nvumba Mañana. Responsable Jurídic d’ACSAR de Barcelona

  27/03/2019 
  Condicions d’acolliment dels sol·licitants i els efectes de la concessió de la protecció internacional. 
  • Condicions d’acolliment. 
  • Concessió de la protecció internacional i els seus efectes. 
  • L’extensió de l’asil. 
  • La reagrupació familiar. 
  • Nacionalitat. 
  • Cessament i revocació. 
  • Expulsió. 
  • Menors i menors no acompanyats. 
  • Denegació e Inadmissió: Control jurisdiccional. Tribunal d’Estrasburg: La regla 39.
  José Luis Nvumba Mañana. Responsable Jurídic d’ACSAR de Barcelona

  01/04/2019
  • Apatrídia.
  • Règim jurídic regulador. 
  • Concepte jurídic. 
  • Causes que poden produir l’apatrídia. 
  • Causes d’exclusió.
  • Sol•licitud: legitimació, llocs de presentació. 
  • Formularis i documentació. 
  • Tramitació i instrucció. 
  • Concessió, denegació: efectes i documentació.
  • Comptabilitat amb l’asil: elements comuns i diferenciadors.  
  • Revocació i expulsió. 
  • La realitat derivada de la praxis. Jurisprudència.  
  Gerard Català i Calderón. Assessor jurídic del Programa de Refugiats de Creu Roja Barcelona

  03/04/2019
  Pràcticum: protecció internacional en frontera, en territori i apatrídia.
  Anna Figueras Saladié. Advocada

  08/04/2019 NO HI HA CLASSE

  10/04/2019
  Nou règim del Recurs de Cassació Contenciós Administratiu davant del Tribunal Suprem.
  • Resolucions recurribles. 
  • Preparació del Recurs: interès cassacional objectiu. 
  • Criteris i tràmits d’admissió. 
  • Interposició del Recurs.
  • Primeres sentències del TS en matèria d’estrangeria després de la reforma.
  Meritxell Recolons. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

  15/04/2019 
  Pràcticum Mòdul I
  Ariel Fraga. Advocat

  17/04/2019
  Pràcticum. Mòdul II
  Olga Hernández de Paz. Advocada. Vocal de la Comissió del Torn d'Ofici.
   

 • Inscripcions On-line
 • Category Altres Cursos

Contacts

  • Other telephones number  
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. cultura@icab.cat E. formacio@icab.cat