Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Cerrar
Noticias › Formación / Biblioteca › Actualidad Jurídica

Actualidad Jurídica de 13 a 19 de noviembre de 2014

19/11/2014
Clasificado por materias

Dret administratiu

DECRET 147/2014, d'11 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'aplicació de l'índex corrector dels marges de les oficines de farmàcia. DOGC núm. 6750  14/11/2014

Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan normas sobre los exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado. BOE núm. 277  15/11/2014

EDICTE de 12 de novembre de 2014, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de l'Acadèmia de Catalunya.  DOGC núm. 6752  18/11/2014

Dret civil i mercantil

Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. BOE núm. 275  13/11/2014

Dret constitucional

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 5958-2014, contra els articles 8.1 i 2, 30 i 35.1.a).i) i la disposició final primera del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. DOGC núm. 6752  18/11/2014

IMPUGNACIÓ de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 6540-2014, actuacions de la Generalitat de Catalunya relatives a la convocatòria als catalans, les catalanes i les persones residents a Catalunya perquè manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya el dia 9 de novembre (i en els dies successius en els termes de la convocatòria), mitjançant un anomenat "procés de participació ciutadana", que conté la pàgina web http://www.participa2014.cat/es/index.html, i els restants actes i actuacions de preparació, realitzats o procedents, per a la celebració d'aquesta consulta, així com qualsevol altra actuació encara no formalitzada jurídicament, vinculada a la consulta esmentada. DOGC núm. 6752  18/11/2014

Dret internacional

Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. BOE núm. 275  13/11/2014

Dret penal

Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. BOE núm. 275 13/11/2013