open menu menú
Advocacia Barcelona
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

LLEI 2/2022, del 3 de març, del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya.

Comisión de Extranjería | Comisión de Normativa | Comisión Extranjería | Comisión Normativa | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia

LLEI 2/2022, del 3 de març, del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya.

Entrada en vigor: 08.03.2022

21/03/2022

Es deroga el Decret llei 15/2021, del 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya.

L'objecte d'aquesta llei és la regulació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya.

Es determina la finalitat del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya, així com l’àmbit subjectiu (persones que tinguin o hagin tingut la condició de personal al servei de l'Administració de la Generalitat i dels ens i organismes del seu sector públic, d'alts càrrecs i de membres del Govern de la Generalitat) i la dotació mínima del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya, que es fixa inicialment en 10 milions d'euros.

Els riscos que cobreix el Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya són els que pateixen les persones incloses en l'àmbit subjectiu d'aquesta llei i que estan exclosos de la cobertura de les pòlisses d'assegurances de responsabilitat civil, patrimonial i comptable subscrites per la Generalitat, per tal de cobrir les obligacions que, d'acord amb la normativa vigent, li correspon assumir directament pels danys corporals i materials i les conseqüències directes d'aquests danys, pels perjudicis econòmics purs, que no són conseqüència de danys materials o corporals previs, causats per acció o omissió a terceres persones en l'exercici de llur activitat, i també per la responsabilitat civil professional, inclosa la responsabilitat comptable, mentre no hi recaigui una sentència ferma.

La llei també regula les condicions per a sol·licitar la cobertura i l’obligació de retorn

D’altra banda es preveu que l'Institut Català de Finances s'ha d'encarregar de la gestió provisional del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya mentre el Govern no constitueixi l'entitat gestora del Fons o n'encarregui la gestió a una entitat ja constituïda, o bé l'assumeixi directament el departament competent en matèria de finances.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=921866

[LLEIS APROVADES. PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contacto

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×