open menu menú
Advocacia Barcelona
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 2 al 15 de diciembre de 2023

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 2 al 15 de diciembre de 2023

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

15/12/2023

Extracto de la resolución de 17 de noviembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan plazas
para profesorado visitante español en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Alemania y China para el curso académico 2024-2025
https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/14/pdfs/BOE-B-2023-37485.pdf 
Publicat al BOE de 14-12-2023
Plazo de presentación de solicitudes. Quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente extracto de la resolución.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA RESOLUCIÓ REU/4181/2023, de 29 de novembre, per la qual s'obre
la convocatòria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals a fi de contribuir a garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat i evitar qualsevol mena
de discriminació per motiu de discapacitat (UNIDISCAT) (ref. BDNS731759).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9060/2003150.pdf 
Publicat al DOGC de 14-12-2023
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza a les 14:00:00 h,
hora local de Barcelona, del dia 15 de gener del 2024.

Extracto de la Orden de 27 de noviembre de 2023 por la que se convocan subvenciones a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural para el ejercicio 2024
https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/13/pdfs/BOE-B-2023-37399.pdf 
Publicat al BOE de 13-12-2023
Plazo de presentación de solicitudes:se presentarán en el plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde el 1 de Febrero de 2024

Extracto de la Orden de 28 de noviembre de 2023, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de libros correspondientes a 2024.
https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/13/pdfs/BOE-B-2023-37401.pdf 
Publicat al BOE de 13-12-2023
Plazo de presentación de solicitudes 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el B.O.E.

RESOLUCIÓ EMT/4169/2023, de 5 de desembre, per la qual es convoquen per a l'any 2023 els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià, i es nomenen els membres del jurat per a la seva concessió.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9059/2003044.pdf 
Publicat al DOGC de 13-12-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, inclosa la documentació annexa, comença a les 9.00 h del primer dia hàbil
següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i finalitza el dia 16 de febrer de 2024 a les 14.00 h.

FUNDACIÓN "LA CAIXA"
Convocatoria de Becas de la Fundación "la Caixa" 2024
La Fundación "la Caixa" ha abierto la convocatoria de becas 2024, por medio de los siguientes programas:
Becas de la Fundación "la Caixa" para estudios de posgrado en el extranjero: 100 becas convocadas, dirigidas a estudiantes de
nacionalidad española o portuguesa. Admisión de solicitudes hasta el 31 de enero de 2024.
Becas de la Fundación "la Caixa" para doctorado INPhINIT - Incoming en centros de investigación de excelencia de España y Portugal: 30 becas convocadas, dirigidas a estudiantes de cualquier nacionalidad.
Admisión de solicitudes hasta el 24 de enero de 2024.

Becas de la Fundación "la Caixa" para doctorado INPhINIT - Retaining en centros de investigación y universidades de España y Portugal: 30 becas convocadas, dirigidas a estudiantes de cualquier nacionalidad.
Admisión de solicitudes hasta el 15 de febrero de 2024.
https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/12/pdfs/BOE-B-2023-37343.pdf 
Publicat al BOE de 12-12-2023
Toda la información relacionada con esta convocatoria está disponible
en el portal de becas de la Fundación "la Caixa" en Internet:
https://fundacionlacaixa.org/es/ 

RESOLUCIÓ DSO/4148/2023, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria pública anticipada per a la concessió de subvencions a projectes d'inversió en locals destinats al desenvolupament d'activitats d'educació en el lleure per part d'entitats sense afany de lucre per a l'any 2024 (ref. BDNS 731514).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9057/2002429.pdf 
Publicat al DOGC d’11-12-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que s'hi adjunten, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació de la convocatòria i finalitza a les 15.00 hores del dia 28 de desembre de 2023.

Extracto de la Resolución de 27 de junio de 2023, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas destinadas a las confederaciones y federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos, durante 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/08/pdfs/BOE-B-2023-36888.pdf 
Publicat al BOE de 08-12-2023
La presentación de solicitudes se efectuará en el plazo de treinta días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA RESOLUCIÓ EMT/4095/2023, de 30 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de la línia de subvencions a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ (ref. BDNS 730744).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9056/2002209.pdf 
Publicat al DOGC de 07-12-2023
Els terminis de presentació de sol·licitud serà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 20 de desembre de 2023.

Extracto de la Resolución de 1 de diciembre de 2023 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2023 de las ayudas Ramón y Cajal.
https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/05/pdfs/BOE-B-2023-36692.pdf 
Publicat al BOE de 05-12-2023
El plazo de presentación de las solicitudes de participación, tanto para las entidades como para las personas candidatas, será del 11 de enero al 1 de febrero de 2024 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto de la Resolución de 1 de diciembre de 2023 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba laconvocatoria 2023 de las ayudas Juan de la Cierva.
https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/05/pdfs/BOE-B-2023-36693.pdf 
Publicat al BOE de 05-11-2023
El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 17 de enero al 7 de febrero de 2024 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

AGÈNCIA PÚBLICA DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONALS DE CATALUNYA RESOLUCIÓ PRE/3923/2023, de 20 de novembre, per la qual es convoca la cinquena edició dels Premis #FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la formació professional, corresponent a l'any 2023.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9054/2001807.pdf 
Publicat al DOGC de 04-12-2023
El termini de presentació de propostes de candidats i de la documentació que disposa la base reguladora 4 de l'annex de l'Ordre
PRE/10/2022, de 14 de febrer, reguladora dels Premis #FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la formació professional, és de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ ACC/4074/2023, de 22 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts per a la preparació i execució de projectes de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri) (intervenció 7161), en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027, corresponents a 2023 (ref. BDNS 730149)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9054/2001934.pdf 
Publicat al DOGC de 04-12-2023
Les sol·licituds es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) i fins al 31 de gener de 2024, inclòs.

RESOLUCIÓ ACC/4075/2023, de 16 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts a les activitats de demostració de transferència de coneixements (intervenció 7201), en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027, corresponents a 2023 (ref. BDNS 730150).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9054/2001877.pdf 
Publicat al DOGC de 04-12-2023
El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×