open menu menú
Advocacia Barcelona
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales
Comisión de Protección de los Derechos de los Animales | Diversos | Congreso

VI Congreso sobre los Derechos de los Animales (2021)

Comisión ICAB para la protección de los Derechos de los Animales

INSCRIPCIONES CERRADAS

Dijous 25 de novembre 16:00h: INAUGURACIÓ – ON-LINE / Jueves 25 de noviembre 16:00h: INAUGURACIÓN – ON-LINE

 1. Carmen Valenzuela – Diputada de la Junta de Govern de l’ICAB i responsable de la CPDA / Diputada de la Junta de Gobierno del ICAB y responsable de la CPDA ICAB.
 2. Magda Oranich – Advocada i Presidenta de la CPDA ICAB /Abogada y Presidenta de la CPDA ICAB.
 3. Carme Maté, Directora de Serveis de Drets dels Animals de l’Ajuntament  de Barcelona / Directora de Servicios de Derechos de los Animales del Ayuntamiento de Barcelona.
 4. Joan Ramon Casals i Mata - Director General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació / Director General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación

Dijous 25 de novembre / Jueves 25 de noviembre

16:30h PRIMERA TAULA – ON-LINE / 16:30h PRIMERA MESA – ON-LINE

”Els Drets dels Animals en l’àmbit de les catàstrofes naturals i altres situacions d’emergència”

”Los Derechos de los Animales en el ámbito de las catástrofes naturales y otras situaciones de emergencia”

Modera: Josep Ma. Santacana – Advocat / Abogado. Vocal de la CPDA

 1. Anna Mulà – Advocada i Vocal CPDA / Abogada y Vocal CPDA.
 2. Esther Campos – Protectora d’Animals i Plantes Benawara de La Palma / Protectora de Animales y Plantas Benawara de La Palma.
 3. Rosi Carro - Plataforma ZOOXXI.
 4. Miguel de Pablo – Policia judicial i Agent Rural /Policía judicial y Agente Rural.
 5. Emilio Vallcorba Xifre – Servei de Zoonosis Ajuntament de Barcelona / Servicio de Zoonosos Ayuntamiento de Barcelona
 6. Nuria Querol - Viopet y Refugio de Altarriba
 7. Helena Arce – Veterinària. Presidenta del Comitè Veterinària per a la Protecció dels Drets dels Animals (COVB) / Veterinaria. Presidenta del Comité de Veterinaria para la Protección de los Derechos de los Animales (COVB).

18:30h SEGONA TAULA – ON-LINE / 18:30. SEGUNDA MESA – ON-LINE

”Els Drets dels Animals en l’àmbit dels delictes de violència domèstica i altres branques del Dret: Civil (Arrendaments, Família i Successions) i Dret Laboral”

“Los Derechos de los Animales en el ámbito de los delitos de violencia doméstica y otras ramas del Derecho: Civil (Arrendamientos, Familia y Sucesiones) y Derecho Laboral.”

Modera: Anna Mulà – Advocada / Abogada. Vocal de la CPDA

 1. Maria José Mata - CoPPA, Coordinadora Professional per a l prevenció d’abusos. Advocada, Dret Penal i violència de gènere / CoPPA, Coordinadora Profesional para la prevención de abudos. Abogada, Derecho Penal y violència de genero
 2. Soledad Montserrat, Advocada. Assessora en serveis d’atenció integral a les dones en situació de violència. Membre de CoPPA / Abogada. Asesora en servicios de atención integral a las mujeres en situación de violencia. Miembro de CoPPA.
 3. Carles Soliva – Advocat i Vicepresident de la CPDA ICAB. Dret de Família i Successions / Abogado y Vicepresidente de la CPDA ICAB. Derecho de Familia y Sucesiones
 4. Eva Díaz – Magistrada Jutge del Jutjat Social 33 de Barcelona. Drets Laborals i Cura d’Animals/ Magistrada Jueza del Juzgado Social 33 de Barcelona. Derechos de los Animales y Cuidados de Animales.
 5. Chantal Moll de Alba – Professora de Dret Civil de la Universitat de Barcelona i Vicepresidenta de la Secció de Dret Civil ICAB. Drets dels animals en l’àmbit del Dret d’Arrendaments / Profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona y Vicepresidenta de la Sección de Derecho Civil ICAB. Derechos de los animales en el ámbito el Derecho de Arrendamientos

Divendres 26 de novembre / Viernes 26 de noviembre de 2021

10:00h TERCERA TAULA – FORMAT BLENDED

10:00h TERCERA MESA – FORMATO BLENDED

”Reformes legals imminents per al reconeixement i protecció dels Drets dels Animals”.

”Reformas legales inminentes para el reconocimiento y protección de los Derechos de los Animales”.

Modera: Magda Oranich – Advocada / Abogada. Presidenta de la CPDA

 1. Sr. Sergio García Torres - Director General de la Direcció General de Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030/Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. L’avantprojecte de Llei de protecció i dret dels animals/Anteproyecto de ley de Protección y Derechos de los Animales.
 2. Maria Lacabex - Advocada/abogada. Intercids, operadors/operadores jurídics/jurídicos pels/por los animals/animales. La Llei estatal de règim jurídic dels animals: reformes del Codi Civil, Llei hipotecària i LEC / La Ley estatal del régimen jurídico de los animales: reformas del Código Civil, Ley hipotecaria y LEC.
 3. Nativitat Mota Papaseit - Registradora de la Propietat/Propiedad i/y vocal del Ple i de la Secció d’Harmonització de la Comissió de Codificació de Catalunya. Reforma Codi Civil de Catalunya. / Pleno y de la Sección de Armonización de la Comisión de Codificación de Cataluña. Reforma Código Civil de Cataluña.

PAUSA

11:30h QUARTA TAULA - FORMAT BLENDED

11:30h CUARTA MESA - FORMATO BLENDED

”Els Drets dels Animals en l’àmbit del Dret Sanitari: avantatges i inconvenients del seu ús en teràpies psicològiques i d’acompanyament”.

“Los Derechos de los Animales en el ámbito del Derecho Sanitario: ventajas e inconvenientes de su uso en terapias psicológicas y de acompañamiento”,

Modera: Carles Soliva – Advocat / Abogado. Vicepresident/e de la CPDA

 1. Nuria Máximo Bocanegra - Directora Institucional de la Càtedra d’Investigació Animals i Societat / Directora Institucional de la Cátedra de Investigación Animales y Sociedad.
 2. Meritxell Arias - Fundadora de l’Associació d’Acció Social DISCAN/ Fundadora de la Asociación de Acción Social DISCAN.
 3. Sra. Lourdes Farré – Veterinària i Etòloga. Membre del Comitè Veterinària per a la Protecció dels Drets dels Animals (COVB) / Veterinaria y Etóloga. Miembro del Comité Veterinaria para la Protección de los Derechos de los Animales (COVB).
 4. 2 Representants de la Unitat de Teràpies amb Animals de l’Hospital Sagrat Cor de Barcelona:

2 Representantes de la Unidad de Terapias con Animales del Hospital Sagrat Cor de Barcelona:

 • Montse Cantero - Responsable del Área de Fragilitat i continuïtat assistencial / Responsable del Área de Fragilidad y Continuidad asistencial
 • David Prez Cruz - Responsable de l’Àrea de Rehabilitació del Pacient Fràgil / Responsable del Área de Rehabilitación del Paciente Frágil.

13:30h LLIURAMENT PREMIS CPDA I CLOENDA - format BLENDED a càrrec de:

13:30h ENTREGA DE PREMIOS CPDA Y CLAUSURA – formato BLENDED a cargo de:

 1. Carmen Valenzuela – Advocada i Diputada responsable CPDA / Abogada y Diputada responsable CPDA
 2. Magda Oranich Solagran – Advocada i Presidenta de la CPDA / Abogada y Presidenta de al CPDA
 3. Carles Soliva – Advocat i Vicepresident de la CPDA / Abogado y Vicepresidente de la CPDA

Premis atorgats en aquesta edició:  / Premios otorgados en esta edición:

1.- Menció especial de la CPDA 2021 / Menció especial de la CPDA 2021 - Bloc sobre els Drets dels Animals CGAE / Blog sobre los Derechos de los Animales CGAE

2.- Premi CPDA 2020-2021 / Premio CPDA 2020-2021– Sra. Pilar Eyre, periodista

3.- Premi CPDA 2020-2021 / Premio CPDA 2020-2021- Fundació/n “Santuari Gaia”

 

Precios

DescripciónImporte
Todos/asGratuito
Inscríbete
Comisión de Protección de los Derechos de los Animales | Diversos | Congreso

VI Congreso sobre los Derechos de los Animales (2021)

Información general

 • 25/11/2021 - 26/11/2021
 • Jueves 25 on line via zoom y Viernes 26 formato blended
 • Jueves 25 de noviembre de 2021, de 16 a 20h (exclusivamente on-line vía ZOOM) y viernes 26 de noviembre de 2021 de 10 a 14h (formato blended)
 • Gratuito

Comparte

Documentos

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

 • Medir cómo se utiliza la página web.
 • Habilitar la personalización de la página web.
 • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×