menú
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales
Comisión de Protección de los Derechos de los Animales | Diversos | Congreso

VI Congreso sobre los Derechos de los Animales (2021)

Comisión ICAB para la protección de los Derechos de los Animales

INSCRIPCIONES CERRADAS

Dijous 25 de novembre 16:00h: INAUGURACIÓ – ON-LINE / Jueves 25 de noviembre 16:00h: INAUGURACIÓN – ON-LINE

 1. Carmen Valenzuela – Diputada de la Junta de Govern de l’ICAB i responsable de la CPDA / Diputada de la Junta de Gobierno del ICAB y responsable de la CPDA ICAB.
 2. Magda Oranich – Advocada i Presidenta de la CPDA ICAB /Abogada y Presidenta de la CPDA ICAB.
 3. Carme Maté, Directora de Serveis de Drets dels Animals de l’Ajuntament  de Barcelona / Directora de Servicios de Derechos de los Animales del Ayuntamiento de Barcelona.
 4. Joan Ramon Casals i Mata - Director General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació / Director General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación

Dijous 25 de novembre / Jueves 25 de noviembre

16:30h PRIMERA TAULA – ON-LINE / 16:30h PRIMERA MESA – ON-LINE

”Els Drets dels Animals en l’àmbit de les catàstrofes naturals i altres situacions d’emergència”

”Los Derechos de los Animales en el ámbito de las catástrofes naturales y otras situaciones de emergencia”

Modera: Josep Ma. Santacana – Advocat / Abogado. Vocal de la CPDA

 1. Anna Mulà – Advocada i Vocal CPDA / Abogada y Vocal CPDA.
 2. Esther Campos – Protectora d’Animals i Plantes Benawara de La Palma / Protectora de Animales y Plantas Benawara de La Palma.
 3. Rosi Carro - Plataforma ZOOXXI.
 4. Miguel de Pablo – Policia judicial i Agent Rural /Policía judicial y Agente Rural.
 5. Emilio Vallcorba Xifre – Servei de Zoonosis Ajuntament de Barcelona / Servicio de Zoonosos Ayuntamiento de Barcelona
 6. Nuria Querol - Viopet y Refugio de Altarriba
 7. Helena Arce – Veterinària. Presidenta del Comitè Veterinària per a la Protecció dels Drets dels Animals (COVB) / Veterinaria. Presidenta del Comité de Veterinaria para la Protección de los Derechos de los Animales (COVB).

18:30h SEGONA TAULA – ON-LINE / 18:30. SEGUNDA MESA – ON-LINE

”Els Drets dels Animals en l’àmbit dels delictes de violència domèstica i altres branques del Dret: Civil (Arrendaments, Família i Successions) i Dret Laboral”

“Los Derechos de los Animales en el ámbito de los delitos de violencia doméstica y otras ramas del Derecho: Civil (Arrendamientos, Familia y Sucesiones) y Derecho Laboral.”

Modera: Anna Mulà – Advocada / Abogada. Vocal de la CPDA

 1. Maria José Mata - CoPPA, Coordinadora Professional per a l prevenció d’abusos. Advocada, Dret Penal i violència de gènere / CoPPA, Coordinadora Profesional para la prevención de abudos. Abogada, Derecho Penal y violència de genero
 2. Soledad Montserrat, Advocada. Assessora en serveis d’atenció integral a les dones en situació de violència. Membre de CoPPA / Abogada. Asesora en servicios de atención integral a las mujeres en situación de violencia. Miembro de CoPPA.
 3. Carles Soliva – Advocat i Vicepresident de la CPDA ICAB. Dret de Família i Successions / Abogado y Vicepresidente de la CPDA ICAB. Derecho de Familia y Sucesiones
 4. Eva Díaz – Magistrada Jutge del Jutjat Social 33 de Barcelona. Drets Laborals i Cura d’Animals/ Magistrada Jueza del Juzgado Social 33 de Barcelona. Derechos de los Animales y Cuidados de Animales.
 5. Chantal Moll de Alba – Professora de Dret Civil de la Universitat de Barcelona i Vicepresidenta de la Secció de Dret Civil ICAB. Drets dels animals en l’àmbit del Dret d’Arrendaments / Profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona y Vicepresidenta de la Sección de Derecho Civil ICAB. Derechos de los animales en el ámbito el Derecho de Arrendamientos

Divendres 26 de novembre / Viernes 26 de noviembre de 2021

10:00h TERCERA TAULA – FORMAT BLENDED

10:00h TERCERA MESA – FORMATO BLENDED

”Reformes legals imminents per al reconeixement i protecció dels Drets dels Animals”.

”Reformas legales inminentes para el reconocimiento y protección de los Derechos de los Animales”.

Modera: Magda Oranich – Advocada / Abogada. Presidenta de la CPDA

 1. Sr. Sergio García Torres - Director General de la Direcció General de Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030/Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. L’avantprojecte de Llei de protecció i dret dels animals/Anteproyecto de ley de Protección y Derechos de los Animales.
 2. Maria Lacabex - Advocada/abogada. Intercids, operadors/operadores jurídics/jurídicos pels/por los animals/animales. La Llei estatal de règim jurídic dels animals: reformes del Codi Civil, Llei hipotecària i LEC / La Ley estatal del régimen jurídico de los animales: reformas del Código Civil, Ley hipotecaria y LEC.
 3. Nativitat Mota Papaseit - Registradora de la Propietat/Propiedad i/y vocal del Ple i de la Secció d’Harmonització de la Comissió de Codificació de Catalunya. Reforma Codi Civil de Catalunya. / Pleno y de la Sección de Armonización de la Comisión de Codificación de Cataluña. Reforma Código Civil de Cataluña.

PAUSA

11:30h QUARTA TAULA - FORMAT BLENDED

11:30h CUARTA MESA - FORMATO BLENDED

”Els Drets dels Animals en l’àmbit del Dret Sanitari: avantatges i inconvenients del seu ús en teràpies psicològiques i d’acompanyament”.

“Los Derechos de los Animales en el ámbito del Derecho Sanitario: ventajas e inconvenientes de su uso en terapias psicológicas y de acompañamiento”,

Modera: Carles Soliva – Advocat / Abogado. Vicepresident/e de la CPDA

 1. Nuria Máximo Bocanegra - Directora Institucional de la Càtedra d’Investigació Animals i Societat / Directora Institucional de la Cátedra de Investigación Animales y Sociedad.
 2. Meritxell Arias - Fundadora de l’Associació d’Acció Social DISCAN/ Fundadora de la Asociación de Acción Social DISCAN.
 3. Sra. Lourdes Farré – Veterinària i Etòloga. Membre del Comitè Veterinària per a la Protecció dels Drets dels Animals (COVB) / Veterinaria y Etóloga. Miembro del Comité Veterinaria para la Protección de los Derechos de los Animales (COVB).
 4. 2 Representants de la Unitat de Teràpies amb Animals de l’Hospital Sagrat Cor de Barcelona:

2 Representantes de la Unidad de Terapias con Animales del Hospital Sagrat Cor de Barcelona:

 • Montse Cantero - Responsable del Área de Fragilitat i continuïtat assistencial / Responsable del Área de Fragilidad y Continuidad asistencial
 • David Prez Cruz - Responsable de l’Àrea de Rehabilitació del Pacient Fràgil / Responsable del Área de Rehabilitación del Paciente Frágil.

13:30h LLIURAMENT PREMIS CPDA I CLOENDA - format BLENDED a càrrec de:

13:30h ENTREGA DE PREMIOS CPDA Y CLAUSURA – formato BLENDED a cargo de:

 1. Carmen Valenzuela – Advocada i Diputada responsable CPDA / Abogada y Diputada responsable CPDA
 2. Magda Oranich Solagran – Advocada i Presidenta de la CPDA / Abogada y Presidenta de al CPDA
 3. Carles Soliva – Advocat i Vicepresident de la CPDA / Abogado y Vicepresidente de la CPDA

Premis atorgats en aquesta edició:  / Premios otorgados en esta edición:

1.- Menció especial de la CPDA 2021 / Menció especial de la CPDA 2021 - Bloc sobre els Drets dels Animals CGAE / Blog sobre los Derechos de los Animales CGAE

2.- Premi CPDA 2020-2021 / Premio CPDA 2020-2021– Sra. Pilar Eyre, periodista

3.- Premi CPDA 2020-2021 / Premio CPDA 2020-2021- Fundació/n “Santuari Gaia”

 

Precios

DescripciónImporte
Todos/asGratuito
Inscríbete
Comisión de Protección de los Derechos de los Animales | Diversos | Congreso

VI Congreso sobre los Derechos de los Animales (2021)

Información general

 • 25/11/2021 - 26/11/2021
 • Jueves 25 on line via zoom y Viernes 26 formato blended
 • Jueves 25 de noviembre de 2021, de 16 a 20h (exclusivamente on-line vía ZOOM) y viernes 26 de noviembre de 2021 de 10 a 14h (formato blended)
 • Gratuito

Comparte

Documentos

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

 • Medir cómo se utiliza la página web.
 • Habilitar la personalización de la página web.
 • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×