open menu menú
Advocacia Barcelona
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 22 al 29 de diciembre de 2023

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 22 al 29 de diciembre de 2023

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

29/12/2023

RESOLUCIÓ DSO/4422/2023, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU, en règim de concurrència pública no competitiva, per a l'impuls i foment de l'accessibilitat universal als establiments de serveis socials inclosos en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i la Xarxa Òmnia, així com als centres d'educació privats concertats que tinguin escolaritzat alumnat amb discapacitat auditiva (ref. BDNS 736156).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentld=975076

Publicat al DOGC de 29-12-2023

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l'acompanyen, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació de la convocatòria i acaba a les 15.00 hores del vintè dia hàbil.

 

RESOLUCIÓ DSO/4423/2023, de 28 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria ordinària anticipada de subvencions a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l'exercici 2024 (ref. BDNS 736158).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=974980

Publicat al DOGC de 29-12-2023

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria i finalitza a les 15.00 hores del vintè dia hàbil comptat des de l'inici del termini.

RESOLUCIÓ DSO/4390/2023, de 22 de desembre, per la qual s’obre convocatòria per a la provisió de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en règim de concert social, en l’àmbit de la gent gran.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=975089

Publicat al DOGC de 29-12-2023

El termini de presentació de les sol·licituds i la documentació corresponent és de 15 dies hàbils, a comptar de les 9.00 h del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a les 15.00 h del quinzè dia hàbil a comptar de l'inici del termini.

RESOLUCIÓ PRE/4409/2023, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada de la vintena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia, corresponent a l'any 2024.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=974998

Publicat al DOGC de 29-12-2023

Termini màxim de quatre mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

ORDRE ACC/291/2023, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen les bases i es convoca el procediment d'atorgament dels guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector pesquer català per a l'any 2024.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=975006

Publicat al DOGC de 29-12-2023

El termini de presentació de candidatures als guardons de la pesca catalana serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 31 de gener 2024.

Orden ITU/1391/2023, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas para proyectos de digitalización de «Última Milla» en empresas del sector turístico y se procede a su convocatoria correspondiente al año 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/28/pdfs/BOE-A-2023-26601.pdf

Publicat al BOE de 28-12-2023

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria, salvo que en ellas establezca otro plazo

La Fundación ESADE ha abierto la convocatoria de becas correspondiente al curso académico 2024/2025 para los programas universitarios de Grado en Dirección de Empresas-BBA, el Bachelor in Transformational Leadership and Social Impact, el Bachelor of Business Administration & Bachelor in Artificial Intelligence for Business, Grado en Derecho, Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho, Doble Grado en Derecho y Global Governance, Economics & Legal Order, Bachelor in Global Governance, Economics & Legal Order, Doble grado BBA & Global Governance, Economics and Legal Order, Masters Universitarios MSc Programmes in Management, Master in Business Administration, Máster in Business Administration (MBA), Master of Research in Management Science (MRes) y Máster Universitario en Abogacía, impartidos por los centros ESADE-Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE Business School) y ESADE- Facultad de Derecho (ESADE Law School) de la Universidad Ramon Llull. Bases de la Convocatoria disponibles en la página web de la Fundación.

https://www.esade.edu/itemsweb/fu/Grados/BECAS_Bases_convocatoria_2024_2025_cast.pdf

Publicat al BOE de 28-12-2023

Comité 1 - 1r. curso de todos los grados + MUA externos 07/01/2024
Comité 2 - 1r. curso de todos los grados + MUA externos 31/01/2024
Comité 3 - 1r. curso de todos los grados + MUA externos 28/02/2024
Comité 4 - 1r. curso de todos los grados + MUA externos 27/03/2024
Comité 5 - 1r. curso de todos los grados + MUA externos 23/04/2024
Comité 6 - 1r. curso de todos los grados + MUA externos 29/05/2024
Comité 7 – Renovaciones y necesidades sobrevenidas en convocatoria ordinaria 31/05/2024
Comité 8 – Renovaciones y necesidades sobrevenidas en convocatoria extraordinaria 31/05/2024

RESOLUCIÓ PRE/4376/2023, de 21 de desembre, de convocatòria anticipada del XXXVI Premi Internacional Catalunya.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=974929

Publicat al DOGC de 28-12-2023

Termini màxim de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

 

RESOLUCIÓ EXT/4362/2023, de 19 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a projectes d'enfortiment de l'estructura i les capacitats de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament, per a activitats de l'any 2024 (ref. BDNS 734089).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=974713&type=01&language=ca_ES&pk_vid=e6b8bd4a781a908117036676452ada30

Publicat al DOGC de 27-12-2023

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 15 de gener de 2024 i finalitza el 16 de febrer de 2024, inclòs.

 

RESOLUCIÓ EMT/4378/2023, de 21 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2024, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, per a la participació de les entitats locals (SOC – TRFO EELL) (ref. BDNS 734887).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9068/2005545.pdf

Publicat al DOGC de 27-12-2023

El termini de presentació de sol·licituds comença el 16 de gener de 2024 i finalitza el 16 de febrer de 2024, ambdós inclosos

 

RESOLUCIÓ EMT/4365/2023, de 12 de desembre, per la qual es publica la convocatòria anticipada per a l'any 2024 per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social (ref. BDNS 734586).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=974727

Publicat al DOGC de 27-12-2023

El termini de presentació de sol·licituds per a les línies d'actuació 1 i 2 que estableix l'Ordre TSF/235/2017, de 13 d'octubre, s'inicia el 15 de gener de 2024 a les 9.00 hores, i finalitza el dia 31 de gener de 2024, a les 14.00 hores.

 

RESOLUCIÓ TER/4356/2023, de 20 de desembre, de convocatòria anticipada per a l'any 2024 de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a Aran (ref. BDNS 734519).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=974749

Publicat al DOGC de 27-12-2023

El termini de presentació de les sol·licituds és de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×