open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comunicació (Premsa, Web i Món Jurídic) | Premis i Beques | Premis, Beques i Subvencions

Concurs Contes d'Advocats/des. Edició XXV (2024)

El termini de presentació de treballs literaris finalitzarà el dia 28 de juny de 2024

28/06/2024

 

BASES

1.-El concurs, d’àmbit estatal, és obert a totes les persones col·legiades (exercents i no exercents), funcionaris/es, procuradors/es, jutges/, notaris/es i resta d’operadors jurídics.

2.- La temàtica dels contes és lliure però ha de versar sobre els advocats i advocades.

3.- Els contes han d’ésser originals i inèdits, escrits en català o castellà, amb una extensió màxima de 8 pàgines en lletra Arial 11 i interliniat d'1'5 punts. 

4.- El termini de presentació de contes serà fins al 28 de juny de 2024.

5.- S'atorguen tres premis:

 • 1r premi: 1.200 €
 • 2n premi: 600 €
 • 3r premi: 300 €

L’import dels Premis atorgats estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

6.- Els contes s'hauran d'escriure sota pseudònim.

7.- El conte s’haurà de presentar en un sobre tancat, juntament amb la sol·licitud normalitzada de presentació de la candidatura degudament emplenada, al Registre del Col·legi (Carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona) de dilluns a divendres de 9.00 a 20.00h.

També caldrà enviar una còpia electrònica del conte per email a l’adreça:  comunicacio@icab.cat.

8.- El Jurat estarà integrat per:

- Dos membres de Junta de Govern de l’ICAB

- Dos advocats/des designats/des per la Junta de Govern

- El guanyador/a del l’edició anterior del concurs

- El director de Comunicació de l’ICAB

- La directora de la Biblioteca

- Un membre del Comitè Executiu del GAJ

- Un membre del Comitè Executiu de la Comissió d’Advocats/des sèniors

El Jurat podrà atorgar mencions especials a aquells contes que pel seu interès se’n facin mereixedors.

Igualment, el Jurat podrà declarar deserta la convocatòria del premi si considera que els diferents contes presentats no reuneixen la qualitat exigida.

Si no es presentés cap persona al concurs o el Jurat decidís que el premi queda desert, l’import del premi es podrà afegir al de l’any següent o distribuir-se en els anys successius.

9.- El Premis es lliuraran en el marc de les activitats organitzades per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona o en un altre acte organitzat amb aquesta finalitat pel Col·legi.

10.- Amb la seva participació al concurs, la persona candidata afirma que la seva obra és un treball original i individual, que és l’única propietària del conte i que cap tercera persona n’és propietària ni té cap dret de propietat intel·lectual sobre el conte presentat.

La persona concursant eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat a l’entitat convocant del concurs davant de qualsevol demanda o reclamació efectuada per part de terceres persones sobre vulneració de drets de propietat intel·lectual relacionada amb el conte presentat a concurs.

11.- La participació en aquest concurs implica la cessió durant un any a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb la finalitat de publicar un llibre recopilatori dels contes finalistes del Concurs, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sobre el conte presentat, de conformitat a les previsions de la legislació sobre propietat intel·lectual i en les condicions establertes en el document que s’haurà de signar per formalitzar oportunament aquestes cessions.

12- El fet de prendre part en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. La Junta de Govern resoldrà qualsevol aspecte no previst que es pugui plantejar.

Barcelona, març 2024

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVADESA

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
CIF: Q-0863003-J
Contacte: dpd@icab.cat
Finalitat
Gestió de les activitats, serveis o concursos organitzats per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, així com la comunicació d’informació sobre aquests.
Legitimació
Les bases de convocatòria del Concurs; la Llei 2/1974 de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, la Llei 7/2016, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals;  els Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Destinataris
Només els necessàries per a l’execució de la convocatòria del Concurs i en compliment d’obligacions legals.
Drets
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades.
Informació addicional
 
Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consultar  la informació addicional següent.
INFORMACIÓ ADDICIONAL  DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat:  Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
CIF: Q-0863003-J
Adreça Postal: Carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 93 4961880
Contacte dpd@icab.cat
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona tracta la informació que ens faciliteu per la gestió i execució del concurs convocat i enviar informació sobre els nostres serveis i activitats o concursos convocats que no estiguin directament relacionats amb el premi convocat, en cas que així ens autoritzeu. 
Per quant temps conservarem les seves dades?
Aquestes dades es conserven fins el compliment de les obligacions derivades de l’execució de la convocatòria, fins que s’oposi al tractament o revoqui el consentiment per a les altres finalitats,  excepte les dades que siguin necessàries per donar compliment a les obligacions legals i estatutàries, com els terminis de prescripció per possibles responsabilitats legals en base al tractament realitzat.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del concurs convocat.
La base legal  per enviar via postal i electrònica informació sobre els serveis, activitats o concursos convocats de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que no estiguin directament relacionats amb  el premi convocat  és el consentiment.
Les categories de dades que es tracten són:
Dades d'identificació, imatges,  codis o claus d'identificació, adreça postal o electrònica i dades econòmiques, financeres i formatives
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona està tractant dades personals que li concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades.  L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats i interessades podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.
 • Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions legals.
Les dades que ha facilitat es tractaran per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades o revocar el seu consentiment  a la següent adreça de correu electrònic dpd@icab.cat , sens perjudici del seu dret  a presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona, i telèfon 935527800. En tot cas,  podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que l’esmentada retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans d’aquesta.  

Documents

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×