menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

LLEI 17/2021, de 15 de desembre, de modificació del Codi civil, la llei hipotecària i la llei d'enjudiciament civil, sobre el règim jurídic dels animals

Publicada en el BOE del 16 de desembre de 2021

01/08/2022

Entrada en vigor: 05.01.2022

La reforma afecta, en primer lloc, el Codi civil, per establir el principi que la naturalesa dels animals és diferent de la naturalesa de les coses o els béns, principi que ha de presidir la interpretació de tot l'ordenament.

Pel que fa a aquest Codi, es modifiquen els arts. 90 i 91, s'hi introdueix un art. 94 bis, s'introdueix una mesura 1a bis a l'art. 103, es modifica l'art. 333, s'hi incorpora un art. 333 bis i es modifiquen els arts. 348, 355, 357, s'hi afegeixen dos paràgrafs segon i tercer a l'art. 404, es modifiquen els arts. 430, 431, 432, 437, 438, 460, 465, 499, 610, 611, se suprimeix el paràgraf tercer de l'art. 612, s'hi afegeix un nou art. 914 bis, es modifica l'art. 1346, 1r, els arts. 1484, 1485, 1492, 1493 i 1864,

D'aquesta manera, juntament amb l'afirmació de l'actual article 333, segons el qual «totes les coses que són o poden ser objecte d'apropiació es consideren com a béns mobles o immobles», es concreta que els animals són éssers vius dotats de sensibilitat. que no exclou que en determinats aspectes s'apliqui supletòriament el règim jurídic dels béns o les coses. Els animals estan sotmesos només parcialment al règim jurídic dels béns o coses, en la mesura que no hi hagi normes destinades especialment a regular les relacions jurídiques en què puguin estar implicats animals, i sempre que aquest règim jurídic dels béns sigui compatible amb la seva naturalesa de ser viu dotat de sensibilitat i amb el conjunt de disposicions destinades a protegir-les.

Aquesta reforma pretén no només adequar el Codi Civil a la naturalesa veritable dels animals, sinó també a la naturalesa de les relacions, particularment les de convivència, que s'estableixen entre aquests i els éssers humans. Per això, s'introdueixen a les normes relatives a les crisis matrimonials preceptes destinats a concretar el règim de convivència i cura dels animals de companyia. Així, es preveu el pacte sobre els animals domèstics i se senten els criteris sobre els quals els tribunals han de prendre la decisió de qui lliurar la cura de l'animal, atenent el seu benestar.

Així mateix, s'hi incorporen disposicions en matèria de successions, relatives a la destinació dels animals en cas de defunció del propietari, que, en absència de voluntat expressa del causahavent, també han d'articular previsions sobre la base del criteri de benestar dels animals.

D'altra banda, atenent a l'enllaç existent i la concurrència entre els maltractaments a animals i la violència domèstica i de gènere i el maltractament i abús sexual infantil, es preveuen limitacions a la guarda i custòdia en casos d'antecedents per maltractament animal exercit com a forma de violència o maltractament psicològic contra aquells.

També es reforma la Llei Hipotecària, mitjançant la modificació de l'apartat primer de l'article 111 de la Llei Hipotecària, per impedir que s'estengui la hipoteca als animals col·locats o destinats a una finca dedicada a l'explotació ramadera, industrial o d'esbarjo i es prohibeix pacte d'extensió de la hipoteca als animals de companyia.

A més, es reforma de la LEC, modificant l'article 605, per declarar absolutament inembargables els animals de companyia en atenció a l'especial vincle d'afecte que els lliga amb la família amb què conviuen. Aquesta previsió regeix sense perjudici de la possibilitat d'embargar les rendes que aquests animals puguin generar.

També es modifica el paràgraf segon de l'apartat 2 de l'article 771 i l'apartat 4 de l'article 774

Finalment, s'estableix que les disposicions d'aquesta Llei s'entenen sens perjudici de la conservació, la modificació i el desenvolupament per part de les comunitats autònomes dels drets civils, forals o especials, allà on existeixin.

[LLEIS APROVADES.CORTS GENERALS]

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×