menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Llei 15/2021, de 23 d'octubre, per la qual es modifica la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels Tribunals, així com la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, el Reial decret llei 5/2010, de 31 de març, pel qual s'amplia la vigència de determinades mesures econòmiques de caràcter temporal, i la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions

Publicada en el BOE del 25/10/2021. Entrada en vigor: 14/11/2021

15/11/2021

Aquesta Llei afecta -entre altres aspectes- als següents:

Títol habilitant i exercici de l'advocacia i de la procura:

S'admet que les persones professionals de l'advocacia puguin exercir la procura, encara que no de forma simultània a l'exercici de la professió de l'advocacia. Això és així perquè s'implementa un mateix títol habilitant per a l'exercici de qualsevol d'aquestes professions, que -d'altra banda- es mantenen diferenciades i incompatibles en el seu exercici.

El títol habilitant s'estableix en permetre un accés únic a ambdues professions, a les que -d'altra banda- s'exigeix ​​un mateix títol acadèmic (llicenciatura o grau en Dret) i una mateixa capacitació (el mateix màster, que passa a ser únic). Així, els que superin l'avaluació, podran exercir indistintament l'advocacia o la procura, sense més requisits que la col·legiació al col·legi professional corresponent.

El règim transitori de la Llei publicada preveu que aquestes noves previsions siguin d'aplicació des de la seva entrada en vigor als qui ja estiguessin incorporats en un Col·legi de l'Advocacia (o en condicions d'incorporar-se per complir amb totes les condicions necessàries per a això), podent exercir com Procuradors.

Aquest mateix règim transitori també preveu que podran exercir l'advocacia les persones que en el moment de la seva entrada en vigor estiguessin incorporades en un Col·legi de Procuradors (o en condicions d'incorporar-se per complir amb totes les condicions necessàries per a això), tenint el títol de llicenciatura o grau en Dret i que superin el curs de capacitació professional i la corresponent prova d'avaluació, en els termes que es determinarà reglamentàriament. Aquest curs i prova s'hauran de superar dins dels dos anys següents a la data d'aprovació del Reial Decret que els reguli.

Societats professionals:

Es modifica La Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, per tal d'habilitar a les societats professionals multidisciplinars l'exercici simultani de l'advocacia i la procura per a poder oferir i prestar un servei integral de defensa i representació.

En concret, s'autoritza que professionals de l'advocacia i la procura s'integrin en una mateixa societat professional com a excepció al que preveu la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, que només permet que les societats professionals puguin exercir diverses activitats professionals quan el seu exercici no s'hagi declarat incompatible per norma legal.

Sens perjudici d'això, per garantir la imparcialitat i independència de l'exercici de la respectiva activitat professional, a més de la incompatibilitat de l'exercici simultani de les professions de l'advocacia i la procura, s'estableix que els estatuts de les societats professionals quin objecte social consisteixi en la prestació de serveis jurídics integrals de defensa i representació han de contenir -de conformitat amb el que prescriguin les normes deontològiques de les respectives professions- les disposicions necessàries per garantir que els professionals que assumeixin la defensa o la representació dels seus patrocinats puguin actuar amb autonomia i independència i apartar-se de qualsevol assumpte quan es pugui veure compromesa la seva imparcialitat.

D'aquesta manera, societats de professionals de l'advocacia podran incorporar professionals de la procura com a socis i sòcies professionals, igual que les societats de professionals de la procura podran incorporar professionals de l'advocacia, preservant cadascun les seves competències, responsabilitats i obligacions pròpies. A més, aquesta nova regulació permetrà sol·licitar i oferir, mitjançant una única societat professional, tots els serveis propis de la defensa en judici dels drets de les persones.

També es modifica el Reial Decret Llei 5/2010, de 31 de març, pel qual s'amplia la vigència de determinades mesures econòmiques de caràcter temporal, i específicament cerca fixar un màxim de 75.000 euros com a quantia global dels drets meritats per un professional de la procura en un mateix assumpte, establint, a més, que el sistema aranzelari de la procura no podrà fixar un límit mínim.

Per últim, es modifica l’article 49 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×