menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Llei 21/2022, de 19 d'octubre, de creació d'un fons de compensació per a les víctimes de l'amiant

Publicada al BOE del 20 d’octubre de 2022.

14/11/2022

Entrada en vigor: 09.11.2022

La llei crea el Fons de Compensació per a les Víctimes de l'Amiant, al qual correspondrà la reparació íntegra dels danys i perjudicis sobre la salut resultants d'una exposició a l'amiant patits per tota persona en el seu àmbit laboral, domèstic o ambiental a Espanya, així com els seus causahavents.

Els recursos econòmics que li podran correspondre són, entre d'altres: les consignacions o transferències que es determinin cada any a la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat; les quantitats que s'obtinguin per subrogació de les persones afectades per l'amiant, o els seus causahavents, en via judicial; les aportacions provinents de les sancions imposades per l'autoritat laboral corresponent, a proposta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per incompliment de les obligacions en matèria de seguretat i salut laborals relacionades amb l'amiant, determinades per reglament en termes percentuals.

Seran beneficiàries de la reparació íntegra a càrrec del Fons: les persones que hagin obtingut el reconeixement duna malaltia professional ocasionada per lamiant; les persones amb una malaltia que no pugui ser reconeguda com a professional, però de la qual s'hagi determinat o es pugui determinar que la causa principal o coadjuvant hagi estat la seva exposició a l'amiant; les persones causahavents dels beneficiaris esmentats a les lletres anteriors, en els termes que es determinin reglamentàriament.

El diagnòstic i la valoració de la malaltia, la seva qualificació i revisió, així com la determinació de la causa o de la mort, els han de realitzar els equips de valoració que es determinin reglamentàriament.

El procediment per a la compensació s'inicia a sol·licitud de la persona perjudicada, o dels causahavents en cas de mort d'aquella, adreçada a l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Aquesta sol·licitud haurà d'anar acompanyada dels documents acreditatius de la malaltia i lesions patides, així com que han estat originades o ho han pogut ser per l'exposició a l'amiant, inclosos els certificats mèdics, informe sanitari del Programa Integral de Vigilància de la Salut dels Treballadors que han estat exposats a Amiant (PIVISTEA), així com tots els documents necessaris per provar la realitat de l'exposició a l'amiant. Quan s'hagi determinat l'origen professional de la malaltia, el sol·licitant ha d'adjuntar a la petició exclusivament la resolució de reconeixement.

Si escau, també s'acompanyarà de la informació relativa a les accions judicials i extrajudicials que estiguin en curs en el moment de la sol·licitud, així com de les prestacions o compensacions reconegudes com a conseqüència de la seva exposició a l'amiant.

La posada en marxa i l'inici d'activitats del Fons de Compensació per a les Víctimes de l'Amiant tindrà lloc el mateix dia que entri en vigor el reglament de desplegament d'aquesta llei, el qual s'haurà de dictar abans del 20.01.2023.

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×