open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria de Junta de Govern | Premis i Beques

Premi Maria Soteras i Mauri 2023 sobre igualtat de gènere - Termini ampliat

Premi Maria Soteras i Mauri 2023 sobre igualtat de gènere. Ampliat el termini de presentació de candidatures fins al 3 d’abril de 2024! Dotació: 3.000 euros.

19/03/2024

Bases del Premi Jurídic Maria Soteras i Mauri 2023

1.- Finalitat. El premi jurídic Maria Soteras i Mauri ha estat instituït per honrar la memòria de la companya Maria Soteras i Mauri, primera dona advocada col·legiada a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona l’any 1927 i primera dona advocada exercent a Catalunya.

2.- Participants. Podran concursar al premi tots els col·legiats/des de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona llevat dels:

a. què hagin participat en un altre premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant el 2023,
b. membres de la Junta de Govern, persones treballadores i persones col·laboradores no docents de l’ICAB.

3.- Premi. El premi d’aquest concurs està dotat amb la quantitat de 3.000 €.

4.-  Característiques dels treballs a concurs. El premi està destinat a guardonar un treball o article jurídic sobre igualtat de gènere, des de la perspectiva de qualsevol branca del Dret: civil, laboral, penal (inclosa la violència masclista), etc... Les característiques dels treballs o articles presentats a concurs hauran de ser les següents:

5.- El text o treball ha de ser original, inèdit i escrit en llengua catalana o castellana.
a. Els treballs o articles presentats podran ser titularitat d’un/a autor/a o de dos  coautors/es.
b. Els treballs presentats tindran una extensió màxima de 10.500 paraules o de 70.000 caràcters.
c. El format dels treballs haurà de ser DIN A4 (210 x 297mm.), mecanografiats a doble espai i per una sola cara.

6 .- Termini i lloc de presentació. Els treballs, juntament amb la corresponent sol·licitud normalitzada, s’hauran de presentar al Registre General de la seu del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

La data límit per a la presentació dels treballs és el 3 d’abril de 2024 fins a les 20:00h. Per a aquells treballs presentats per correu certificat, es considerarà la data del mata-segells.  

7.- Forma de presentació dels treballs. Els treballs o articles s’entregaran en suport paper i per triplicat; i, hauran de ser presentats dins d’un sobre de correus de mida gran sense doblegar els folis del treball. Igualment, s’adjuntarà un altre exemplar del treball o article en format electrònic. Dins de l’esmentat sobre gran s’hi dipositarà també un sobre de mida més reduïda i tancat, en què es farà constar el nom de l’autor/a o dels coautors/es i una declaració, signada per l’autor/a o coautors/es de l’article o treball, amb la data corresponent, en què l’autor/a haurà de fer constar:

  1. Que manifesta expressament el caràcter original del treball o article presentat, així com que aquest article no es còpia, ni modificació, total o parcial, de cap altra obra pròpia o aliena.
  2. Que manifesta ser el pacífic titular i en exclusiva dels drets del treball o article i que aquest es troba lliure de càrregues o limitacions en els drets d’explotació.
  3. Que accepta expressament cadascuna de les condicions establertes en aquestes bases.

8.- Resolució del concurs.  El Jurat que resoldrà sobre l’atorgament del premi estarà integrat per:

a. La diputada de la Junta de Govern de l’ICAB responsable de la Comissió de Dones Advocades.
b. Una altra membre de la Junta de Govern designada per aquesta.
c. La presidenta de l’Institut Català de les Dones.
d. La presidenta i vice-presidenta de la Comissió de Dones Advocades de l’ICAB
e. Una magistrada de la Asociación de Mujeres Juezas AMJE.

El Jurat valorarà especialment el caràcter de novetat, original o controvertit del tema desenvolupat en els treballs presentats a concurs, així com la seva transcendència jurídica futura, teòrica i pràctica.

El Jurat podrà declarar deserta la convocatòria del premi si considera que els diferents treballs presentats no reuneixen la qualitat exigida.

El Jurat té la facultat d’atorgar el premi ex aequo. En aquest cas la dotació econòmica serà compartida pels dos treballs premiats. Si no es presentés cap persona al concurs o el Jurat decidís que el premi queda desert, l’import del premi es podrà afegir al de l’any següent o distribuir-se en els anys successius.

El nom del guanyador/a del premi es farà públic durant les activitats organitzades per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per commemorar el 8 de març de 2024.

L’import dels Premis atorgats estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

9.- Cessió de drets d’explotació de l’obra. L’autor/a o coautors/es premiats cedeixen a l’ICAB, en exclusiva, tots els drets d’explotació del treball o article premiat, en qualsevol forma, en totes les modalitats, per a tots els països i llengües del món i per als terminis màxims de duració que la legislació estableix per a cada modalitat. La dotació econòmica del premi es considerarà un pagament a compte dels drets d’autor/a i, per tant, l’autor/a no meritarà per cap concepte o altre quantitat diferent de la pròpia del premi fins que s’hagi amortitzat íntegrament l’import d’aquest, el qual tindrà, a efectes del contracte, el caràcter de bestreta.

Els drets d’explotació objecte de cessió comprendran, entre d’altres, els de reproducció, els de distribució, els de comunicació pública, els de transformació i en general, per a totes les modalitats d’explotació i mitjans de difusió coneguts en el moment de l’atorgament del premi.

Entre els drets d’explotació cedits, s’engloben la cessió de drets d’edició en forma de llibre, sota la modalitat de tapa dura o cartoné, tapa flexible, rústica, edicions econòmiques, butxaca, de luxe, de bibliòfil, fascicles, il·lustrades, especials per a empreses o editorials, Cd-rom o altres suports digitals o magnètics, amb inclusió de col·leccions o publicacions periòdiques de forma parcial o completa, i qualssevol altres modalitats conegudes en aquell moment.

En el supòsit que l’ICAB decideixi explotar els drets de l’article o treball, ho podrà fer directament per si mateix o amb qualsevol altre ens o editorial, en exclusiva o no, amb les quals subscriurà els acords que siguin necessaris per a possibilitar-ne la millor explotació i execució, tant a Espanya com a l’estranger.

Si l’ICAB així ho requereix, l’autor/a premiat/da s’obliga a subscriure el contracte d’edició, cessió de drets d’explotació sobre l’article o treball premiat i altres documents que calguin per a formalitzar oportunament aquestes cessions.

10.- Acceptació de les bases. El fet de prendre part en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. La Junta de Govern resoldrà qualsevol aspecte no previst que es pugui plantejar.

Barcelona, gener de 2024

Documents

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×