open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió d'Estrangeria | Normativa | Comissió Estrangeria | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

REIAL DECRET LLEI 18/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del Pla + seguretat per a la teva energia (+SE)",(...)

(...) així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera. Publicat al BOE el 19 d’octubre de 2022

07/11/2022

Entrada en vigor: 20.10.2022, tret de l'article 20, relatiu a la modificació de la instrucció tècnica complementària sobre estalvi i eficiència energètica en enllumenat exterior, que ho farà el 01.012023; i la disposició transitòria segona, referida als preus dels combustibles fòssils a efectes de despatx als territoris no peninsulars, que entrarà en vigor el dia 01.11.2022.

S'adopten diverses mesures de reforç de la protecció als consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural, com ara:

  • Extensió de les tarifes regulades de calefacció amb gas a totes les llars, amb el naixement d’una nova Tarifa d ‟Últim Recurs (TUR) per a les calderes comunitàries.
  • Augment de l’ajuda mínima per beneficiari del bo social terme.
  • Aplicació d'un descompte del 40% a la factura elèctrica per a famílies treballadores amb ingressos baixos afectats per la crisi.
  • Incorporació de nova informació a les factures de gas i llum.
  • Major eficiència a l'enllumenat públic.

Pel que fa a la nova TUR d'estalvi veïnal, es permet temporalment fins al 31 de desembre del 2023 que les comunitats de propietaris es puguin acollir a la tarifa d'últim recurs, a les quals s'exigirà com a mesura d'eficiència energètica la instal·lació de comptadors individuals de calefacció. Aquesta nova TUR cobrirà l'equivalent al consum mitjà de la comunitat dels darrers cinc anys i aquesta, per fomentar l'eficiència energètica, haurà d'instal·lar comptadors individuals o repartidors de costos abans de l'octubre del 2023, llevat que estiguin eximides per inviabilitat tècnica; en cas contrari, s'aplicarà un recàrrec del 25% al ​​terme variable sobre el consum des del moment en què la comunitat es va acollir a la TUR.

A més, s’incrementa l’ajuda mínima per beneficiari del bo social terme i bo elèctric de justícia energètica. La quantia mínima del bo social tèrmic augmenta des dels 25 fins als 40 euros anuals i l'ajuda mitjana (varia segons la zona climàtica) puja fins als 375 euros anuals per beneficiari.

Pel que fa al bo elèctric de justícia energètica, s'hi inclou un descompte del 40% sobre la tarifa elèctrica regulada, el Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC), per a les llars treballadors amb baixos ingressos particularment afectats per la crisi energètica. Aquest bo de justícia energètica tindrà caràcter temporal i abastarà fins a final de 2023. Podran rebre'l totes les llars la renda de les quals se situï entre 1,5 i dues vegades l'IPREM de 14 pagues, amb els multiplicadors aplicats al bo social convencional.

També augmenten els descomptes del bo social preexistent, de manera que per als consumidors vulnerables passa del 60% al 65%, mentre que per als consumidors vulnerables severs passa del 70% al 80%; mesura que es prorroga fins al 31 de desembre de 2023. També s'incrementen en un 15 % els límits d'energia anual amb dret al descompte del bo social, fins a 1.587 kWh en una unitat de convivència d'una o dues persones i fins a 4.761 kWh en una unitat de cinc o més.

Addicionalment, la minoració de gas, que frena l'alça dels preus de l'electricitat per als consumidors per sobre dels 67 €/MWh, aprovada el setembre del 2021, es prorroga fins al desembre del 2023.

Entre les mesures adoptades sobre la transparència a la factura de llum i gas, s'estableix que, entre una altra informació útil per incentivar el consum responsable, les factures de llum i gas de llars i Pimes recolliran el consum mitjà de consumidors domèstics i pimes amb el mateix codi postal i consells per estalviar. Al rebut de la llum s'unificarà la informació facilitada per la companyia elèctrica sobre l'aplicació del Mecanisme Ibèric i el de gas recollirà un codi QR vinculat a la pàgina del comparador de tarifes de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. També es facilita la rescissió dels contractes de gas natural i els serveis addicionals associats al subministrament, incrementant la protecció dels consumidors.

Fins al desembre del 2023, les empreses i els autònoms podran modificar la seva potència contractada més d'una vegada en un termini inferior als 12 mesos habituals.

La flexibilitat en els contractes industrials de gas natural també es prorroga fins al desembre de l'any que ve.

Es dotarà una partida per substituir comptadors analògics de gas per comptadors digitals a llars i pimes, sense increment del cost del lloguer per a aquests consumidors, fomentant l'estalvi dels petits consumidors.

S'augmenta la distància entre punt de generació i autoconsum en línies de transport o distribució fins a 1.000 metres per a instal·lacions a coberta, en permetre més d'una instal·lació en una mateixa referència cadastral (evitant limitacions al creixement en llocs on ja hi hagi una planta) i amb altres mesures, com simplificant la tramitació de les instal·lacions: s'augmenta de 100 kW a 500 kW la mida de la planta exempta d'obtenir l'autorització prèvia i la construcció.

Pel que fa a l'enllumenat públic, s'estableix que els requisits mínims d'eficiència energètica augmenten un 119% per a l'enllumenat funcional i el 163% per a l'enllumenat ambiental.

També s'actualitza el sistema d'etiquetatge mitjançant lletres, de manera que només el més eficient es qualifiqui com a “A” o “B”, donant a l'usuari final informació més realista de l'eficiència energètica de la instal·lació.

El Reial decret llei inclou la modificació del Reglament d'enllumenat exterior per aprofitar els avenços tècnics. El nou reglament afectarà la il·luminació pública (carreteres i carrers), cosa que inclou la de les administracions i la d'agents privats que il·luminin espais públics, com algunes vies de concessionaris. Serà voluntari des de la publicació i obligatori per als projectes que s'iniciïn l'1 de gener; els que s'hagin iniciat abans tenen un any màxim per concloure's.

Així mateix, i d'altra banda, s'estableix un increment excepcional en les retribucions de les empleades i empleats públics per pal·liar els efectes en el poder de compra ocasionats per la inflació després de la pandèmia, la invasió d'Ucraïna, la crisi energètica que se'n deriva i el consegüent augment del cost de la vida.

També s'amplien per un any de les deduccions a l'IRPF per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges. Fins ara, les deduccions es podien aplicar fins al 31 de desembre del 2022 per obres realitzades per reduir el consum de calefacció i refrigeració en el cas d'un habitatge habitual. S'adopta la mesura que el seu àmbit temporal d'aplicació s'ampliï fins al 31 de desembre del 2023.

De la mateixa manera, en el cas d'obres de rehabilitació energètica en edificis residencials, també s'amplia un any més l'àmbit temporal de la deducció, que es podrà aplicar fins al 31 de desembre del 2024 (fins ara el termini acabava a finals del 2023) Aquestes modificacions s'incorporen amb efectes des de l'1 de gener de 2023.

S'hi recullen altres mesures de caràcter fiscal, que afecten l'àmbit de l'IRPF i de l'impost sobre societats. Així, s'introdueix una nova disposició addicional dissetena a la Llei de l'impost de societats, per preveure que les inversions en instal·lacions destinades a l'autoconsum d'energia elèctrica, que utilitzin energia procedent de fonts renovables, així com les instal·lacions per a ús terme de consum propi que utilitzin energia procedent de fonts renovables, que substitueixin instal·lacions que la usin procedent de fonts no renovables fòssils i que siguin posades a disposició del contribuent a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei i entrin en funcionament el 2023, «podran ser amortitzades lliurement en els períodes impositius que s'iniciïn o concloguin aquest any, sempre que, durant els 24 mesos següents a la data d'inici del període impositiu en què els elements adquirits entrin en funcionament, la plantilla mitjana total de l'entitat es mantingui respecte de la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors».

A més d'altres precisions quant al tipus de fonts d'energia i instal·lacions a què s'estén la mesura o els requisits d'aplicació, s'indica que els edificis no es poden acollir a la llibertat d'amortització regulada en aquesta disposició; i la quantia màxima de la inversió que es podrà beneficiar del règim de llibertat d'amortització serà de 500.000 euros

A més, es transposa la Directiva (UE) 2016/1164 del Consell, de 12 de juliol de 2016, en relació amb les asimetries híbrides invertides

Aquestes modificacions fiscals de l’IRPF i de l’IS es produeixen amb efectes al 01.01.2022

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

 

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×