menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de colegiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial Decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària (BOE del 18 de novembre de 2020)

Entrada en vigor: 19/11/2020.

02/12/2020

Modifica, entre altres, la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs (afegint un paràgraf final a l'article 58, epígraf a), modificant l'apartat 1 de l'article 63 quater i l'article 71 i s'afegeix un nou article 71.bis i una nova disposició addicional trenta-setena), la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l'euro, la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior (modificant el primer paràgraf de l'article 7 bis.1, eliminant l'últim paràgraf de l'article 7 bis.1, modificant el primer paràgraf i les lletres b), c) i e) de l'article 7 bis.2; la lletra a) de l'article 7 bis.3; la lletra c) de l'article 7 bis. 3; introduint un nou apartat 6 a l'article 7 bis); la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (establint, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2020, la modificació de l'apartat 2 de l'article 36); el Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors (es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 28 i l'apartat 3 de l'article 77); el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19 (apartat 2 de l'article 29); el Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica (amb efectes des de la seva entrada en vigor es modifica l'article 7 i la disposició final quarta); amb efectes per a les inversions realitzades en els períodes impositius que concloguin entre el 2 d'abril de 2020 i el 30 de juny de 2021 s'introdueix una nova disposició addicional setzena a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats; es modifica el Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació (apartats 1 i 2 de l'article 1); la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a l'COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia (modificant l'article 3, apartat 2, afegint dos nous apartats 3 i 4, i enumerant l'apartat 3 que passa a ser l'apartat 5; l'article 5, apartat 2 i s'afegeix un nou paràgraf, i article 6, apartats 1 i 2). Les modificacions d'aquesta llei comporten que s'estén fins el 14 de març de 2021 la suspensió del deure de sol·licitar la declaració de concurs de creditors, així com l'obligació del jutge d'admetre a tràmit les sol·licituds de concurs necessari presentat pels creditors.

També s'amplia l'abast temporal de les mesures d'inadmissió a tràmit pel jutge de les sol·licituds d'incompliment de conveni que presentin els creditors i de les sol·licituds d'incompliment d'acord de refinançament.

Quant a la seva regulació substancial estableix l'extensió dels terminis de venciment i de manca de les operacions de finançament a autònoms i empreses que han rebut aval públic canalitzat a través de l'ICO, la formalització en escriptura pública de l'extensió dels terminis de venciment i manca, introduint mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret privat, establint exempcions temporals relatives als gasoductes de transport amb destinació o origen a països no pertanyents a la Unió Europea, la regulació dels ingressos procedents de les subhastes de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle per a l'exercici 2020, el tipus impositiu aplicable d'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per a combatre els efectes de l'COVID-19, l'aplicació del tipus de el 4% de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de màscares.

També s'estableix la concessió d'un suplement de crèdit destinat al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i la concessió d'un crèdit extraordinari destinat al Ministeri de Treball i Economia Social.

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×