menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial Decret-llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports.

Publicat al BOE de 23 de desembre de 2020. Entrada en vigor: 23/12/2020

01/03/2021

En primer lloc, s’estableixen mesures urgents adoptades per fer front a determinades situacions de vulnerabilitat en l'àmbit de l'habitatge. Així, es modifica el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, per introduir la possibilitat de que la persona arrendatària d'un habitatge habitual insti un incident de suspensió extraordinària del desnonament i del llançament per trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica que li impossibiliti trobar una alternativa habitacional per a ell i per a les persones amb les que convisqui. També s'introdueix en el referit Reial decret llei 11/2020, per als casos en què els procediments de desnonament i llançament afectin persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional, la potestat judicial de suspendre el llançament, prèvia valoració ponderada i proporcional del cas concret i les circumstàncies, fins que els serveis socials competents puguin oferir les solucions més adequades que facin front a la manca d'habitatge digne, dins el termini de l'estat d'alarma.

En segon lloc, també s’estableixen mesures en l'àmbit del transport per carretera.

S’aborda el reequilibri econòmic dels contractes de gestió de serveis públics de transport regular de viatgers per carretera d'ús general concretant els paràmetres a considerar per dur a terme el reequilibri per pal·liar les conseqüències de la COVID-19 després de la finalització de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

A més, s’incorporen mesures per a la defensa dels drets dels consumidors i usuaris, modificant el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre en la redacció dels articles 21 i 49. En el primer cas, en relació amb el règim de comprovació i serveis d'atenció a client, es preveu que en el cas que l'empresari posi a disposició dels consumidors i usuaris una línia telefònica a l'efecte de comunicar-se amb ell en relació amb el contracte celebrat, l'ús de tal línia no podrà suposar per al consumidor i usuari un cost superior al cost d'una trucada a una línia telefònica fixa geogràfica o mòbil estàndard. Així mateix, s'imposen determinats requisits d'aquests serveis quan es prestin en relació amb sectors bàsics d'interès general. Pel que fa a l'article 49, es modifica el règim d'infraccions en matèria de defensa dels consumidors i usuaris. D'una banda, s'introdueix com un tipus infractor propi l'incompliment de les obligacions en relació amb els serveis d'atenció a client mentre que, d'altra, s'afegeix com a tipus infractor a la introducció de clàusules abusives en els contractes la no remoció dels seus efectes a l'ésser aquestes clàusules declarades abusives i, per tant, nul·les.

El Reial Decret Llei, mitjançant la seva disposició addicional primera, estableix la possibilitat d'aplicació dels ajuts del «Programa d'ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables» o qualsevol altra ajuda del Pla estatal d'Habitatge 2018-2021, això sense perjudici de l'habilitació d'altres programes autonòmics o locals d'ajuda que puguin establir-se per la mateixa finalitat.

La disposició addicional segona regula el dret de propietaris i arrendadors a sol·licitar una compensació, per a aquells supòsits en què les mesures establertes per part dels serveis socials no puguin aplicar-se en els tres mesos següents a l'emissió de l'informe previst en el procediment establert a la norma.

La disposició addicional tercera obliga el Govern a aprovar un Reial Decret per definir les mesures necessàries perquè les comunitats autònomes puguin utilitzar els recursos del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 per fer front a les compensacions que puguin procedir en el seu àmbit territorial.

També, amb l'objectiu de garantir el subministrament als consumidors vulnerables d'aigua, electricitat i gas natural, especialment en les actuals circumstàncies, es reforcen les mesures existents de protecció a través de la disposició addicional quarta, en la qual s'adopten les mesures per consolidar de manera eficaç la protecció dels consumidors vulnerables, en línia amb el marc efectiu desenvolupat per identificar i reduir de forma estructural el fenomen de la pobresa energètica.

La disposició transitòria primera estableix el règim d'aplicació de les modificacions introduïdes pel Reial decret llei als procediments que es trobin actualment en tramitació en els òrgans judicials, així com de la compensació establerta a arrendadors i propietaris.

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×