menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial decret llei 1/2022, de 18 de gener, pel qual es modifiquen la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit; la Llei 11/2015, del 18 de juny, de recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió; i el Reial decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de les societats de gestió d'actius, en relació amb el règim jurídic de la societat de gestió d'actius procedents de la reestructuració bancària

Publicat en el BOE del 19/01/2022

14/03/2022

Entrada en vigor: 20.01.2022. Això no obstant, la SAREB s'haurà d'adaptar a les especialitats del present RDL amb l'entrada en vigor del mateix i en tot cas en el termini màxim de 3 mesos des del moment en què la participació del FROB a la societat sigui majoritària.

La reforma pretén adaptar la Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a una nova realitat, tenint en compte que el 2027 s'ha de produir la sortida dels fons de les entitats externes que la componen

El RDL incorpora les modificacions següents:

- S'aixeca la limitació de participació pública al capital de la SAREB

Així, s'eliminen els límits a la participació de l'Estat a l'accionariat de SAREB, permetent-ne un possible augment en el capital d'aquesta societat, modificant la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre.

A més, es regula el procediment mitjançant el qual el FROB podrà dur a terme l'adquisició de participacions al capital de SAREB, amb l'objectiu de fer efectiva la presa de control de la societat.

- Es determina la no adopció de la forma d’empresa pública

Per garantir que la potencial presa de control del FROB no suposi un canvi en la capacitat d'actuació com a instrument de resolució, la societat es mantindrà sotmesa a l'ordenament jurídic privat, amb les especificitats que li són aplicables. SAREB se sotmetrà al règim de contractació que li correspongui de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. De la mateixa manera, li és aplicable el règim dels contractes mercantils i d'alta direcció de la disposició addicional vuitena del Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer.

- Adaptació del règim supervisor i de fiscalització de SAREB

S'elimina la Comissió de Seguiment de SAREB, atès que el seguiment de l'activitat de la societat i la comprovació del compliment dels seus objectius es fa directament a través dels òrgans de control de la societat.

A més, la fiscalització externa del Tribunal de Comptes es durà a terme tenint en compte la naturalesa especial de l'entitat

D'altra banda, es manté el règim actual de supervisió i sanció atribuït al Banc d'Espanya.

- Possibilitat d'alienar actius

S'hi incorpora la possibilitat d'alienació d'actius sobre la base del principi general de sostenibilitat. SAREB podrà cedir, com a part de la seva política de sostenibilitat, la propietat o ús d’actius a altres organismes que desenvolupin polítiques d’habitatge social o altres polítiques amb alt valor social, incorporant aquest factor dins de l’objectiu d’optimització del valor.

- S'exceptua l'obligació de dissolució per criteris tècnics

S'opera un canvi de naturalesa tècnica, eximint SAREB de l'aplicació de l'article 327 del TRLSC, exceptuant la companyia de l'obligatorietat de la reducció de capital quan les pèrdues comptables hagin disminuït el seu patrimoni net per sota de 2/3 parts de la xifra del capital social i hagués transcorregut un exercici social sense haver-se recuperat el patrimoni net.

De la mateixa manera, la Comissió de Seguiment de SAREB regulada per l'apartat 9 de la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, mantindrà les seves funcions fins al moment en què la participació del FROB a la societat sigui majoritària.

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-800

 

 

 

 

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×