menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms

Publicat en el BOE del 28/5/2021

14/06/2021

Entrada en vigor: 28.05.2021.

La D. final primera, que modifica la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora i el creixement de l'ocupació entra en vigor l'1 de juny de 2021.

També es modifica el Reial Decret llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport a el sector cultural.

Aquest RDL regula les següents matèries:

 • Pròrroga de tots els ERTO basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19, fins al 30 de setembre de 2021: es prorroguen els ERTO Força Major COVID-19 basats en causes relacionades amb la situació pandèmica fins al 30 de setembre de 2021, amb l'objecte d'estendre aquesta mesura de protecció social i de l'ocupació que ha demostrat una eficàcia transcendental en aquesta situació.
 • Exoneracions: pròrroga de les mesures extraordinàries en matèria de cotització vinculades als mateixos, si bé es modifiquen els percentatges d'exoneració en les cotitzacions a la Seguretat Social.
 • ERTE per impediment i ERTO per limitació COVID-19: es manté l'esquema dels expedients de regulació temporal d'ocupació per impediment i limitacions fins a finals de setembre, variant el règim en matèria d'exoneració de quotes a la Seguretat Social s'actualitza.
 • Es prorroguen els procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vinculades a la COVID-19 seguint l'anterior art. 3 Reial Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre.
 • Pròrroga de la clàusula de salvaguarda l'ocupació: les empreses que s'acullin a les exoneracions associades als ERTO COVID-19 han de mantenir la seva plantilla un nou període de 6 mesos de durada, subjecte a les limitacions existents fins al moment: límits al repartiment de dividends, transparència fiscal, impossibilitat de realització d'hores extraordinàries i externalitzacions de l'activitat, prohibició de l'acomiadament i la interrupció dels contractes temporals.
 • Protecció per atur en l'àmbit dels expedients de regulació temporal d'ocupació: es mantenen les condicions de la prestació per atur relativa a exempció de el període de carència, "comptador a zero", i el càlcul de la base reguladora de la prestació sobre el 70%.
 • Autònoms: s'ajusten a la prestació extraordinària per cessament d'activitat, la prestació extraordinària per a treballadors autònoms de temporada i l'ampliació de la prestació ordinària de cessament d'activitat en compatibilitat amb el treball per compte propi a el nou període.
 • ERTO per sectors específics COVID-19: la disposició addicional primera inclou a les empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat, i que tinguin expedients de regulació temporal d' ocupació prorrogats automàticament fins al 30 de setembre de 2021, d'acord amb el que estableix l'article 1, i l'activitat es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques -CNAE-09- que preveu l'annex de la present norma en el moment de la seva entrada en vigor, i que es trobin incloses en algun dels apartats recollits en l'esmentada disposició addicional.
 • Treballadors fixos discontinus: s'ha canviat el model de fixos discontinus per afavorir l'estabilitat laboral i al sector del turisme: les empreses hauran de fer la crida a la persona treballadora per, o bé incorporar-lo a l'empresa, o bé incorporar-lo a l'ERTO.

 

En el cas concret dels autònoms els ajustos portats a terme en les prestacions existents comporten que les prestacions siguin:

 • Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d'activitat a l'empara del que disposa el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa l'ocupació: estableix l'exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d'activitat, a l'empara del que disposa el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener. A partir d'l'1 de juny de 2021, els treballadors autònoms inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, o en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, que estiguessin d'alta en aquests règims i vinguessin percebent el 31 de maig alguna de les prestacions per cessament d'activitat que preveuen els articles 6 i 7 de Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional amb les següents quanties:
 1. a) 90% de les cotitzacions corresponents a al mes de juny.
 2. b) 75% de les cotitzacions corresponents a al mes de juliol.
 3. c) 50% de les cotitzacions corresponents a el mes d'agost.
 4. d) 25% de les cotitzacions corresponents a al mes de setembre.
 • Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència de resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19 (art. 6 Reial decret llei 11 / 2021, de 27 de maig): estableix la prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 31 de maig de 2021 vinguessin percebent la prestació de cessament d'activitat prevista en l'article 7 de Reial decret llei 2/2021 , de 26 de gener i no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en l'article 7 de el nou reial decret llei.
 • Prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi (art. 7 Reial Decret llei 11/2021, de 27 de maig).
 • Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 31 de maig de 2021 vinguessin percebent la prestació de cessament d'activitat prevista en l'article 7 de Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en l'article 7 del nou reial decret llei (art.8 Reial Decret llei 11/2021, de 27 de maig).
 • Prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms de temporada (art. 9 del Reial Decret llei 11/2021, de 27 de maig): als efectes d'aquest precepte es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball al llarg dels anys 2018 i 2019 s'hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar durant un mínim de quatre mesos i un màxim de set mesos en cada un dels anys esmentats.

LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8877

 

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×