open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió Normativa | Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 20 al 26 de maig de 2023

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

26/05/2023

Extracto de la Resolución de 11 de mayo de 2023, de la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades de protección animal en 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/26/pdfs/BOE-B-2023-15670.pdf 
Publicat al BOE de 26-05-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el "Boletín Oficial del Estado".

Orden CIN/517/2023, de 23 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2023 de los Premios Nacionales de Investigación y de los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/25/pdfs/BOE-A-2023-12252.pdf 
Publicat al BOE de 25-05-2023
El plazo para la presentación de candidaturas se iniciará a las 00:00 horas del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará a las 15:00 horas del día 20 de junio de 2023.

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT.- RESOLUCIÓ PRE/1731/2023, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la participació de clubs esportius federats en competicions oficials en la temporada 2022-2023 (ref. BDNS 696748) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8923/1976679.pdf 
Publicat al DOGC de 25-05-2023
El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA.- RESOLUCIÓ EMT/1742/2023, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de les subvencions per a noves oportunitats de negoci (ref. BDNS 696730)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8923/1976630.pdf
Publicat al DOGC de 25-05-2023
Els terminis de presentació de sol·licituds serà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del 30 de juny de 2023.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/1756/2023, de 16 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l'any 2023 (ref. BDNS 696052)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8923/1976699.pdf
Publicat al DOGC de 25-05-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 26 de maig al 12 de juny de 2023. El dia 12 de juny de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

Extracto de la orden de 22 de mayo de 2023, por la que se efectúa la convocatoria de concesión de ayuda a proyectos estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y del sector de productos sanitarios en el año 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/24/pdfs/BOE-B-2023-15516.pdf
Publicat al BOE de 24-05-2023
Plazo de presentación de solicitudes. El plazo de presentación comenzará desde el día 31 de mayo de 2023 y finalizará el día 29 de junio de 2023.

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ ACC/1734/2023, de 16 de maig, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades (ref. BDNS 695415)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8922/1976343.pdf
Publicat al DOGC de 24-05-2023
El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà de 2 mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Extracto de la Orden de 19 de mayo de 2023 por la que se convocan para el año 2023 las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 309/ 2022, de 3 de mayo 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/23/pdfs/BOE-B-2023-15399.pdf
Publicat al BOE de 23-05-2023
Plazo de presentación de solicitudes. Desde el 1 de junio hasta el 28 de junio de 2023.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ TER/1706/2023, de 16 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU (ref. BDNS 695703) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8920/1975951.pdf
Publicat al DOGC de 22-05-2023
El termini de presentació de sol·licituds per a les actuacions seleccionades a l'annex 1 de la Resolució de selecció d'actuacions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, dictada el 29 de desembre de 2022 per la directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza: a) En el termini de cinc mesos, en el supòsit que el promotor dels habitatges sigui propietari del sòl o titular d'un dret de superfície o concessió administrativa a la data de publicació d'aquesta convocatòria. b) En el termini de sis mesos, en el supòsit que el promotor dels habitatges sigui titular d'un dret de superfície o concessió administrativa amb posterioritat a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×