open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió Normativa | Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 24 al 30 de juny de 2023

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

30/06/2023

Extracto de la Orden de 22 de Junio de 2023 por la que se convocan subvenciones para la financiación de proyectos promovidos por entidades locales para la innovación territorial y la reactivación de la actividad socioeconómica y la lucha contra la despoblación, durante el ejercicio de 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/30/pdfs/BOE-B-2023-19877.pdf 
Publicat al BOE de 30-06-2023
Extracto de la orden del 22 de Junio de 2023 por la que se convocan subvenciones para la financiación de proyectos empresariales dirigidos al impulso, la diversificación y la reactivación económica de zonas con especiales dificultades demográficas, durante el ejercicio de 2023.

Extracto de la orden del 22 de Junio de 2023 por la que se convocan subvenciones para la financiación de proyectos empresariales dirigidos al impulso, la diversificación y la reactivación económica de zonas con especiales dificultades demográficas, durante el ejercicio de 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/30/pdfs/BOE-B-2023-19878.pdf
Publicat al BOE DE 30-06-2023
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el "Boletin Oficial del Estado".

Extracto de la orden del 21 de Junio de 2023 por la que se convocan subvenciones para la financiación de proyectos empresariales dirigidos al impulso, la diversificación y la reactivación económica de zonas con especiales dificultades demográficas, durante el ejercicio de 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/30/pdfs/BOE-B-2023-19879.pdf
Publicat al BOE de 30-06-2023
Plazo de presentación de solicitudes: las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días hábiles  a partir del día siguiente al de publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2023 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2023 de ayudas a proyectos de I+D en líneas estratégicas, en el marco de la iniciativa «TransMisiones» 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/30/pdfs/BOE-B-2023-19880.pdf
Publicat al BOE de 30-06-2023
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 3 de julio de 2023 y finalizará el día 28 de julio de 2023 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME.- RESOLUCIÓ EMT/2314/2023, de 22 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de la 26a promoció de les beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'exterior de l'Agència Catalana de Turisme (ref. BDNS 704819)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8948/1982582.pdf
Publicat al DOGC de 30-06-2023
El termini de presentació de les sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) fins a les 23.59 hores del 15 de setembre de 2023

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.- RESOLUCIÓ REU/2343/2023, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) de l'any 2023 (ref. BDNS 705226)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8948/1982562.pdf
Publicat al DOGC de 30-06-2023 
El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i fins a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona, del dia 27 de juliol de 2023.

RESOLUCIÓ ACC/2330/2023, de 26 de juny, per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2023 (ref. BDNS 705492)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8948/1982685.pdf
Publicat al DOGC de 30-06-2023
La formalització de l'assegurança corresponent tindrà la consideració de sol·licitud d'ajut per a les assegurances corresponents a les línies que detalla l'annex 2 de l'Ordre ACC/166/2023, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries, incloses al Pla d'assegurances agràries combinades, sempre que s'hagi fet correctament i dins el període de subscripció establert en les resolucions del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) per a cada línia d'assegurança. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2023 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2023 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a "Misiones de Ciencia e Innovación" en el marco de la iniciativa TransMisiones 2023, en el ámbito del Programa Estatal para Catalizar la Innovación y el Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 21-23 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/29/pdfs/BOE-B-2023-19828.pdf 
Publicat al BOE de 29-06-2023
El plazo de presentación de solicitudes y documentación anexa comenzará el día 3 de julio y finalizará el día 28 de julio de 2023, a las 14:00 horas, hora peninsular.

INSTITUT RAMON LLULL.- RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2023, per la qual s'obre la 3a convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) (ref. BDNS 705086)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8947/1982301.pdf
Publicat al DOGC de 29-06-2023
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 3 de juliol al 6 de novembre de 2023, ambdós inclosos.

Extracto de la Resolución de la Presidencia del CSD de 26 de junio de 2023, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para los Programas Deportivos TEAM ESPAÑA clasificados para el año 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/28/pdfs/BOE-B-2023-19761.pdf
Publicat al BOE de 28-06-2023
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este extracto de la convocatoria.

INSTITUT RAMON LLULL.- RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2023, per la qual s'obre la 3a convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la publicació a l'estranger d'obres il·lustrades (ref. BDNS 704217)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8945/1981816.pdf
Publicat al DOGC de 27-06-2023
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 3 de juliol al 6 de novembre de 2023, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ ACC/2236/2023, de 19 de juny, per la qual es convoca la XXII edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a l'any 2023 (ref. BDNS 704636)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8944/1981649.pdf
Publicat al BOE de 25-06-2023
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, fins el 20 de setembre de 2023, inclòs.

Extracto de la ORDEN, de 22 de junio, por la que se convocan las ayudas correspondientes al Plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agraria (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/24/pdfs/BOE-B-2023-19462.pdf
Publicat al BOE de 24-06-2023
Plazo de Solicitud. Se iniciará a los 10 días contados a partir de la publicación del extracto de esta orden y finalizará el 15 de septiembre de 2022.

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×