menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 30 d'octubre al 5 de novembre de 2021

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

05/11/2021

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA. RESOLUCIÓ EMT/3257/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (SOC – Espais) (ref. BDNS 592664).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8537/1877291.pdf

Publicat al DOGC de 05-11-2021

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Acuerdo de 5 de octubre de 2021, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que se convocan becas de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada con el Parlamento.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-A-2021-18006.pdf

Publicat al BOE de 04-11-2021

El plazo para la presentación de instancias será de diez días hábiles, siguientes a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Acuerdo de 19 de octubre de 2021, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que se convocan becas para la formación práctica en documentación, biblioteconomía y archivística.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-A-2021-18007.pdf

Publicat al BOE de 04-11-2021

El plazo para la presentación de instancias será de quince días naturales siguientes a la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de 2 de noviembre de 2021 del Centro de Investigaciones Sociológicas por la que se publica la convocatoria de becas de formación para posgraduados en materias de interés para el organismo para el año 2022.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-B-2021-44718.pdf

Publicat al BOE de 04-11-2021

El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA. RESOLUCIÓ EMT/3252/2021, de 22 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS 592665).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8536/1877053.pdf

Publicat al DOGC de 04-11-2021

El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA. RESOLUCIÓ ACC/3212/2021, de 25 d'octubre, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 591801).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8534/1876728.pdf

Publicat al DOGC de 02-11-2021

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà des de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins el 31 de desembre de 2021.

Extracto de la Resolución del Ministro de Consumo, de fecha 27 de octubre de 2021, por la que se convocan los premios nacionales del concurso escolar 2021-2022 Consumópolis17 Dale a me gusta al consumo circular y responsable

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/30/pdfs/BOE-B-2021-44313.pdf

Publicat al BOE de 30-10-2021

El periodo de inscripción de los equipos estará comprendido entre el 8 de noviembre de 2021 y el 7 de marzo de 2022, ambos inclusive

Extracto de la resolución de 3 de agosto 2021, de la Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés general en materia de extranjería destinadas a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, así como a favorecer la convivencia y la cohesión social, cofinanciadas por fondos de la Unión Europea.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/30/pdfs/BOE-B-2021-44314.pdf

Publicat al BOE de 30-10-2021

Las solicitudes para participar en la presente convocatoria deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×