open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Defensa | Diversos | Penal | Processal | Màsters | Curs

Curs Part Especial Dret Penal: Processal i Regles Generals 2024-2025

Inici: 01/10/2024

Programa: 

MÒDUL I-  ELS PROCESSOS PENALS. DRETS I GARANTIES CONSTITUCIONALS AMB INCIDÈNCIA EN EL PROCÉS, PRÀCTICA PROCESSAL
 
Principis generals del dret penal; garanties processals; drets fonamentals.
Doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans i Tribunal Constitucional.
1.- Principis del Dret Penal:
a) Principis relacionats amb la funció jurisdiccional:
1.- Principi del dret a un Jutge independent e imparcial
2.- Principi del dret a un Jutge predeterminat per la Llei
3.- Principi d´única instància o doble instància
4.- Principi de non bis in idem en la seva doble vessant: processal y substantiva
5.- Principi del dret a ser jutjat en un termini raonable
b) Principis relacionats amb la iniciació i el exercici de l´acció penal:
1.- Principi d´oficialitat
2.- Principi acusatori.
3.- Principi de legalitat i/o oportunitat
c) Principis relacionats amb la valoració de la prova i les formalitats processals del Judici Oral:
1.- Principi de defensa
2.- Principi d´igualtat d´armes
3.- Principi d´audiència
4.- Principi de presumpció d’innocència
5.- Principi de In dubio pro reo
6.- Principi d’immediació 
7.- Principi d´oralitat 
8.- Principi de publicitat
d) Les parts processals. El Ministeri Fiscal; L’acusació particular i popular; l´imputat; actor civil i responsable civil. Estatut de la Víctima.
 
La detenció i la presó preventiva. Habeas corpus.
 
Tècniques d’investigació policial. Equips conjunts d’investigació, cadena de custòdia, etc.
 
Drets constitucionals en relació amb l’activitat investigadora i probatòria. Principi de proporcionalitat, necessitat i menor lesivitat.
a) La declaració de l´imputat.
b) La declaració testifical. Testimoni de referència.
c) Diligència de reconeixement en roda. Identificació fotogràfica. 
d) L’entrada i registre en domicili. 
e) Intervenció i obertura de correspondència. 
f) La intervenció de les comunicacions telefòniques. Enregistraments d’imatge i so.
g) Les intervencions corporals. Prova d´AND I prova d’impregnació alcohòlica. 
h) La prova pericial. 
 
Prova il·lícita. Prova prohibida. Connexió d’antijuricitat. Art. 11.1 L.O.P.J.  Nul·litat dels actes judicials. Règim i tramitació. Arts. 238 i ss L.O.P.J. 
 
Sessió Pràctica I. 
 
Delictes lleus.
Judici Ràpid.
 
El Sumari.
 
Procediment del Jurat. 
 
Sessió Pràctica II. Simulació de la compareixença de presó i el simulacre del judici.
 
Procediment Abreujat. 
 
Recursos.
 
El recurs de Cassació. 
 
Recurs d’empara. Incident de nul·litat de l’art. 44 de la L.O.T.C i 241 de la L.O.P.J. 
 
L’execució penal: Substitució i suspensió de les penes privatives de llibertat; execució de penes no privatives de llibertat. Indult.
 
La Justícia de Menors. 
 
El Jutjat de Vigilància penitenciària.
 
Cooperació internacional al procés penal:
Organismes de cooperació policial i judicial: Europol, Interpol, Eurojust.
Procediment d’Extradició
Llei 23/2014 de 20 de novembre: reconeixement mutu de resolucions judicials
Prova transnacional: Intervencions telefòniques; Declaracions testificals; pericials (sol·licitud de prova; pràctica; validesa.).
Cooperació en confiscació de béns: comís; embargament
Tribunal Europeu.
 
 
MÒDUL II- REGLES GENERALS DEL LLIBRE I DEL CODI PENAL I LA SEVA APLICACIÓ PRÀCTICA: DELICTES, PERSONES RESPONSABLES, PENAS I ALTRES CONSEQUÈNCIES DE LA INFRACCIÓ PENAL. 
 
Persona Jurídica com a subjecte actiu i passiu del delicte.
Estatut de la persona jurídica.
Compliance program.
 
Concepte Jurídic de Delicte.  Delictes d’ acció i d’omissió. Comissió per omissió. Delictes de mera activitat i de resultat. Delictes de pròpia mà i delictes propis i impropis. 
 
Delictes imprudents. Imputació objectiva. Dol eventual i culpa conscient. Imprudència greu i imprudència lleu.
 
Extinció de la responsabilitat criminal. Prescripció del delicte i de la pena. Antecedents penals i la seva cancel·lació.
 
Responsabilitat civil “ex delicte” (arts. 116 y ss C.P).
 
Eximents de la responsabilitat criminal. Circumstàncies atenuants i  agreujants. Circumstància mixta de parentesc.
 
Mètrica Penal: penes. Regles d’aplicació de les penes.
 
Iter criminis. Autoria i  participació. L’encobriment. El dol sobre el delicte previ. Formes d’encobriment. Límit de la pena imposable. Encobriment i accessorietat i excusa absolutòria. 
 
Pericial informàtica. 
 
La Pericial. ADN a la investigació criminal.
La Pericial.
 
Delictes informàtics.
Sessió Pràctica: autoria i participació.
 
Prova Oral: Dilluns 10.3.2025
 
Professorat: 
Alberto Varona Jiménez. Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i Magistrat Audiència Provincial de Barcelona
Andres Eduardo Salcedo Velasco. Magistrat de la Secció 9a de la Audiència Provincial de Barcelona 
Andreu Van den Eynde Adroer. Advocat
Bernat-Noël Tiffon Nonis. Psicòleg
Carlos Echavarri Paniagua. Advocat
Carme Guil Roman. Magistrada de la Audiència Provincial de Barcelona
Constantino Adell Artiga. Advocat
Inés Portabella Cornet. Advocada
Jenifer Lahoz Abós. Advocada
Jordi Bertomeu Garcia. Advocat
Jorge Navarro Massip. Advocat
José A. Rodríguez Sáez. Magistrat  Audiència Provincial de Barcelona
José L. Ramírez Ortiz. Magistrat Audiència Provincial de Sevilla
José L. Rosillo Cascante. Advocat
José Mª Fuster-Fabra Torrellas. Advocat
Juan Carlos Hortal Ibarra. Professor Facultat de Dret UB
Juan Carlos Zayas Sadaba. Advocat
M. Carmen García Martínez. Jutgessa, titular del Jutjat d'Instrucció núm. 18 de Barcelona
Marc Molins Raich. Advocat
Miquel Capuz Soler. Advocat 
Mireia Balaguer Bataller. Advocada
Miriam de Rosa Palacio. Magistrada d'Instrucció nº 10 de Barcelona
Pau Valls i Escolà. Sargent Mosso d'Esquadra
Rafael López Rivera. Pèrit Judicial Informàtic amb TIP 103 ACPJT
Ramón García Albero. Catedràtic Dret Penal de la Universitat de Lleida.
Sergi Valiente Requena. Sergent, Cap de la Unitat Central de Genètica Forense
Tomàs Salàs Darrocha. Magistrat Jutjat Penal 22 de Barcelona. Delegat de la Jurisdicció Penal
Victor Gómez Martín. Catedràtic de Dret penal de la Universitat de Barcelona
 
 

* Per tal d’obtenir el Diploma és necessari el 80% d’assistència a classe i superar l'avaluació.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu que constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (entitat bancària ARQUIA).

Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

* Preguem ens indiqueu, a l'e-mail masters@icab.cat, si escolliu el format Presencial a l'ICAB o on-line a través de videoconferències en directe per Zoom.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats/des ICAB en els últims 5 anys, ex Màsters d'especialització Icab, EPJ i Persones Associades:
Matrícula, abans de l'inici del mòdul, de 430€ + 4 quotes mensuals domiciliades (de 320€ cadascuna) de novembre a febrer= TOTAL: 1710€

-    Col·legiats/des ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del mòdul, de 445€ + 4 quotes mensuals domiciliades (de 350€ cadascuna) de novembre a febrer= TOTAL: 1845€

-    Col·legiats/des altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del mòdul, de 520€ + 4 quotes mensuals domiciliades (de 370€ cadascuna) de novembre a febrer= TOTAL: 2000€

-    No Col·legiats/des ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del mòdul, de 600€ + 4 quotes mensuals domiciliades (de 400€ cadascuna) de novembre a febrer= TOTAL: 2200€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 1900,00€ 1710,00€
Col·legiats/des Altres Col·legis 2000,00€ 2000,00€
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 2050,00€ 1845,00€
No Col·legiats/des ICAB 2200,00€ 2200,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Defensa | Diversos | Penal | Processal | Màsters | Curs

Curs Part Especial Dret Penal: Processal i Regles Generals 2024-2025

Informació general

  • 01/10/2024 - 06/03/2025
  • Dimarts i dijous de 18 a 21 hores. Dos viernes de 14 a 17 horas. Format a escollir: presencial a l'ICAB o on-line a través de videoconferències en directe per ZOOM.
  • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×