open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Civil | Diversos | Mediació | Màsters | Postgrau

Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes ICAB-UB 2024-2025

Inici: 16/09/2024

Objectius

El Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes ICAB-UB compta amb una novetat molt important com és el Conveni signat pel Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) amb la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, constituint-se doble titulació i adquirint la condició de titulació Universitària, convertint-se en el Postgrau en resolució de conflictes d'especialitat jurídica únic en el mercat i de recorregut curricular.

El Postgrau en Resolució de Conflictes ICAB-UB es vertebra a través d'una formació integral del professional en l'àmbit de tots els sistemes de resolució alternativa de conflictes i d'acord amb els desafiaments que la futura llei d'eficiència processal ens plantejarà.
És el primer Postgrau que inclou una formació i estudi exhaustiu dels diferents mètodes de resolució de conflictes a part de la Mediació com la conciliació, negociació, Dret col·laboratiu, arbitratge, etc.

Altra de les novetats importants que el diferencia de les altres formacions en resolució de conflictes en el mercat és la inclusió d'un mòdul exclusiu de processal que reforça el coneixement jurídic i de garanties per a l'exercici de qualitat en l'àmbit de la Mediació i altres mètodes.

Un Postgrau innovador, pioner en la inclusió de l'estudi dels sistemes i tècniques més noves i avançades, i que es dirigeix a Llicenciats i Graduats en Dret, altres Llicenciatures jurídiques, i altres formacions o titulats universitaris de diferents àmbits socials i culturals. 

Es tracta de l'únic Postgrau que ofereix pràctiques reals amb mediadors professionals del Centre de ADR de l'ICAB, amb tutors de reconegut prestigi i amb una metodologia de grup reflexiu per a la preparació de l'alumnat.
El quadre docent està format pels principals referents del país de totes la àrees de resolució del conflictes. Mediadors/es, advocats/es, àrbitres en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari expert en la resolució alternativa de conflictes.

Així mateix, s'impartiran Masterclass i tallers pràctics que complementen i amplien la formació amb els millors especialistes del conflicte tant de l'àmbit estatal com de l'Internacional.

Disposarem d'un sistema d'avaluació innovador amb la incorporació d'un Tribunal que avaluarà els alumnes al final de curs a través de simulacions i presentació de projectes.

Ensenyament de mediació homologable per a convertir-se en mediador/a registrat/da del CMDPC i del Centre de ADR de l'ICAB.

PROGRAMA

MÒDUL I PART GENERAL
MASC. El seu origen, el seu present i les seves perspectives de futur.
El conflicte. Tipologies i nivells. Anàlisi i formes de gestió del conflicte. Tècniques i abordatge del conflicte. Aspectes positius i negatius del conflicte. 
El conflicte des del punt de vista jurídic.
La resolució jurídica del conflicte. 
Escoles o models de mediació; Harvard, Transformatiu, Circular, etc. Integració de models. Clarificació d’ interessos i necessitats. 
La mediació com a concepte i diferències amb altres sistemes de resolució de conflictes. Àmbits de la mediació. Perfil i rol de la persona mediadora. Drets i deures de la persona mediadora. 
MasterClass: Els conflictes als mitjans de comunicació. 
La mediació com a concepte i diferències amb altres sistemes de resolució de conflictes. Àmbits de la mediació. Perfil i rol de la persona mediadora. Drets i deures de la persona mediadora. 
La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu.
El procediment de mediació. 
El procediment de mediació. 
ODR. 
MasterClass: Gestió de les emocions davant del conflicte.
Conciliació. 
Opinió d’expert independent. Tercer neutral.
Requeriment. Oferta vinculant i negociació entre advocats. 
Dret Col·laboratiu. 
ADR i ODR. I Conciliació.
La comunicació. Tipus de comunicació. Taller pràctic sobre comunicació. Tècniques i habilitats comunicatives del mediador. Escolta activa i empàtica.
La creativitat. Generació de confiança. Control del procés. Taller pràctic sobre eines i recursos per a bones pràctiques en situacions complexes. Tipus de preguntes Els silencis. Tècniques i estratègies per gestionar els silencis intencionats en mediació. La creativitat. Generació de confiança. Control del procés. Taller pràctic sobre eines i recursos per a bones pràctiques en situacions complexes. Tipus de preguntes. 
Intel·ligència artificial.
Taller d'habilitats comunicatives.

COL·LECTIUS VULNERABLES
Arbitratge i persones con discapacitat. 
Mediació i persones amb discapacitat.
La persona mediadora en processos amb gent gran. Rol Play
La persona mediadora en processos amb menors. 
Sessió pràctica.
La mediació i la sostracció de menors. 
Mediació i vulnerabilitat econòmica. 
La mediació a l’àmbit de l’habitatge. Eines i estratègies per mediar en una comunitat de veïns. 
Mediació i consumidor. 
Àmbit Sanitari. 

MÒDUL II. PART ESPECIFICA DE MEDIACIO FAMILIAR 
Conflictes que es poden generar en l’ entorn familiar. Conflicte i ruptura de la vida familiar; efectes psicològics i educatius del conflicte en el diferents membres. Metodologia de la mediació familiar.
Tècniques, estratègies i habilitats per mediar en conflictes familiars. 
Principis i objectius de la mediació familiar. Etapes en el procés de mediació familiar. Acta inicial i Acta final.
Sessió pràctica.
La mediació intrajudicial i aprovació dels acords de mediació.
MasterClass: Trencant prejudicis: la complexitat del poliamor. Com acompanyem en la gestió relacional i comunicativa de les diferències des de la mediació?.
Nous Models de Família.
La mediació i el procés judicial.
Taller de Mediació i Negociació.
MasterClass: La pràctica restaurativa en situacions de violència. 
La Mediació en l’àmbit organitzacional sanitari.

MÒDUL III. ÀMBIT DRET PRIVAT  
Anàlisis del conflicte en institucions i organitzacions. 
Anàlisis del conflicte a l’ àmbit de les institucions i organitzacions de Dret Privat de Catalunya. 
La mediació a l’àmbit de la convivència ciutadana. Taller pràctic. Eines i estratègies per mediar en àmbits ciutadans. Conflictes grupals, bandes urbanes, okupes etc. 
La mediació exprés.
La negociació i les comunitats de propietaris. Eines i estratègies per mediar en una comunitat de veïns. 
La resolució de conflictes i els arrendaments. 
Taller: Mediació Comunitària.
La negociació a l’àmbit de les assegurances i CONSUM.
Conflictes en l’àmbit de les successions i particions d’herència, amb cas pràctic.
La justícia restaurativa. Procés penal.
MasterClass: La resolució de conflictes a l’àmbit del transport. AESA I TRANSPORT TERRESTRE.

MÒDUL IV. ÀMBIT MERCANTIL
La mediació en l’àmbit de les empreses, conflictes dins l’empresa i entre empreses. Àmbit nacional i internacional. 
La resolució de conflictes en les reclamacions contra entitats financeres. 
Especificitat de la mediació a l’ empresa familiar. 
Mediació concursal i els instituts preconcursals com a eina de resolució de conflictes davant la insolvència.

MÒDUL V. ESPECÍFIC D'ARBITRATGE 
Conveni arbitral i tipus d’arbitratge: Disseny del pacte arbitral. Requisits de validesa del pacte. Arbitratge ad hoc i arbitratge institucional. Arbitratge de Dret i arbitratge d’equitat. 
Posada en marxa : Nomenament i acceptació. Recusació Tutela arbitral: el principi kompetez-kompetenz. Honoraris de l’àrbitre i la provisions de fons. Constitució del tribunal i acte d’inici. Taller pràctic.
Procediment arbitral: Calendari arbitral. Modificacions sobrevingudes. Mesures cautelars: alternatives. Arbitratge i prejudicialitat penal. Arbitratge i situació concursal. Pràctica de la prova: fonts, mecanismes, audiències, requeriments i assistència judicial. Taller o assistència a un cas real. 
Introducció (Arbitratge Internacional).
Laude arbitral: Requisits de forma i contingut del laude. Pronunciament sobre les costes de l’arbitratge. Notificació del laude.
Dinàmica de l'Arbitratge: Conveni Arbitral - Àrbitres i Tribunals - Procediment (I Prearbitral). 
Dinàmica de l'Arbitratge: Procediment (II Arbitral)  - Procediment (III Mesures Cautelars).
Taller: Arbitratge.
Laude Internacional. 

MÒDUL VI. MEDIACIÓ I ALTRES ÀMBITS
Ètica i esport. La mediació a l’ àmbit esportiu. 
Pràctica restaurativa.
Enfoc restauratiu en el sistema protector d’infància. 
Taller: Mediació esportiva. 
Mediació laboral.
Mediació i procés contenciós administratiu. 
Taller: La resolució de conflictes des de la perspectiva de gènere. 
Rol Play.
Mediació a l’àmbit notarial i registral. 
Conciliació Registral, al Deganat de Registradors.
Mediació i procura. 
Mediació a l’àmbit rural. 
Mediació escolar i universitària.
La mediació i la sindicatura de greuges. 
Ser mediador en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. 
Taula rodona final. Qüestions sobre la resolució de conflictes. 

Professorat

Albert Garreta Medina. Advocat
Alfonso Casas Flores. Mediador-Advocat-Formador
Anna Vall Rius. Professora associada de Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes i Victimologia en University of Barcelona
Ansel Guillamat Rubio. Consultora i Formadora en gestió de conflictes. Mediació. Mediadora en l’àmbit judicial
Antoni Bassas i Onieva. Periodista
Antoni Bosch Carrera. Notari i Professor Universitari
Antoni Giner Tarrida. Professor Associat en la Universitat de Barcelona i impulsor de projectes com a ESCORTA’M i I WILL entre altres
Antoni Vidal Teixidó. Advocat i Mediador
Blanca Barredo Gutiérrez. Advocada i Mediadora. Vicepresidenta de la Comissió d’Advocats/des Mediadors/es
Borja Pardo Ibáñez. Administrador Concursal i Mediador Concursal
Carles Garcia Roqueta. Advocat soci de Mallart & García Roqueta. advocats associats. Diputat de Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). President Sdad Catalana de Mediació en Salut. Professor Universitari
Carles Sala Roca. Director de l’àrea jurídica del Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI) de Barcelona. i de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) Doctor en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Carmen Guil Román. Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona i Presidenta @ de Gemme España
Carmen Panchón Iglesias. Professora Titular en Universitat de Barcelona
Carmen Santiso González. Advocada en Tribunal Arbitral de Barcelona
Carmen Varela Álvarez. Advocada i Sòcia-Directora de Carmen Varela Abogados Família
Consuelo Fernández Rodríguez. Consultora Noves Tecnologies
Cristina Díaz-Malnero Fernández. Advocada i Presidenta de la Sessió de Família Icab
Cristina Martínez Vidal. Psicòloga i Mediadora
David Espinós Gomis. Cofundador de Khimera. Consultor de comunicació. Especialitzat en prevenció i gestió de crisi
David Jurado Beltrán. Advocat i Professor de Litigació Civil en ESADE
Emma Gumbert Jordan. Advocada
Esther Giménez-Salinas Colomer. Síndica de Greuges de Catalunya
Esther Pillado González. Catedràtica de Dret Processal en la Universitat de Vigo
Fernando Martín Diz. Catedràtic de Dret Processal. Universitat de Salamanca
Helena Soleto Muñoz. Catedràtica d'Universitat en Universitat Carles III de Madrid i Directora d'Institut Alonso Martínez de Justícia i Litigació en UC3M
Inmaculada Barral Viñas. Catedràtica de Dret Civil en la Universitat de Barcelona
Inmaculada Vivas Tesón. Professora Titular en l'Àrea de Dret Civil en el Departament de Dret Civil i Dret Internacional Privat de la Universitat de Sevilla
Irene Arranz Puig. Especialista en arbitratge internacional; assessora en assumptes de distribució i construcció. i en conflictes derivats d'operacions transaccionals i de M&A.
Irene Nadal Gómez. Doctora en Dret Processal per la Universitat de les Illes Balears
Isabel Viola Demestre. Professora Titular Dret Civil a Universitat de Barcelona
Ixusko Ordeñana Gezuraga. Doctor en Dret Processal en la Universitat del País Basc
Jaume Aso Roca. Procurador
Jaume Barroso López. Advocat especialitzat en Dret Mercantil. Immobiliari i Esportiu. Mediador
Javier Latorre Martínez. Periodista. subdirector de Iusport. i secretari general de l'Associació Espanyola de Dret Esportiu
Javier Plaza Penadés. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de València Especialista en herències i Dret de successions com a àrbitre privat. mediador i conciliador (opinió d'expert/comptador-partidor)
Jean Schmitz. Director i Docent del Postgrau en pràctiques restauratives a la UDIMA. així com impulsor del Projecte en Justícia Juvenil restaurativa (Fundació Hommes de Lausanne)
Jenifer Losada García. Advocada
Joan Sendra Montes. Tècnic Centre de Mediació Generalitat de Catalunya
Jordi Casajoana Feliu. Advocat/Mediador/Formació/Director del Màster ADR Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Jose Mª Rojí Buqueras. Soci. Advocat. Àrbitre. Mediador. Secretari de consells. Conferenciant. CMS Albiñana & Suárez de Lezo
Juan Antonio Ruiz García. Advocat i mediador empresarial; expert en resolució de disputes i en litigació civil i mercantil
Mª Elena Lauroba Lacasa. Professora titular de dret civil. Universitat de Barcelona
Manel Asta Leiva. Advocat i Mediador civil. mercantil i concursal
Manel Canyameres Sanahuja. Advocat. soci i director del Departament Jurídic de GRUP CADE CONSULTORS.S.L. Mediador. soci de ALTER. SERVEIS INTEGRALS DE MEDIACIÓ. S.L.
Marta Legarreta Fontelles. Advocada
Marta Méndez Pichot. Mediadora mercantil i intraorganitzacional
Mercè Alaball Giménez. Mediadora i facilitadora. Acreditada en mediació relacional. Especialitzada en mètodes alternatius de resolució de conflictes en organització i empresa. Cofundadora de Khimera.
Mercè Balasch Sagrera. Advocada. Directora d'Assessoria Jurídica "La legítima" Mediadora del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya
Mercedes Tarrazón Rodón. Professional Independent en Resolució de Conflictes
Miquel Serra i Camús. Advocat-Mediador i Fundador de Bufet Serra
Montserrat Purtí Pujals. Presidenta de la Comissió Advocats/as Mediadors del Col·legi del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). Advocada experta en ADR/-MASC. mediació i negociació
Montserrat Raga Marimon. Magistrada
Montserrat Tur Racero. Advocada col·laborativa. Mediadora familiar i Coach
Natalia Flores Pujol. Vicepresidenta de Mediation Quality
Núria Suñé Peremiquel. Procuradora i Mediadora
Olga Arderiu Ripoll. Advocada
Pedro Yúfera Sales. Advocat especialista en Arbitratge internacional
Rafael Bisquerra Alzina. Catedràtic de la UB
Rafael Llinás Salmerón. Psicòleg i Mediador a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ramón Tena Pera. Mediador & trainer in conflict transformation
Raquel Guillen Català. Directora del Màster en mediació. arbitratge i gestió de conflictes en Dret Privat ( Universitat de València)
Silvia Barona Vilar. Catedràtica de Dret Processal Universitat de València
Sonia Miguel Zamora. Mediadora
Teresa Iranzo Roura. Advocada i Gerent del Tribunal arbitral de Barcelona (TAB)
Terry O'Connell. Exdirector de Real Justice Australia i Ex-Sergent Sènior del Servei de Policia de Wagga amb 30 anys d'experiència en l'aplicació de la llei
Urbania Rondón. Advocada. Psicòloga i Mediadora
Veronica López Yagües. Doctora en Dret Processal per la Universitat d'Alacant i Directora del Programa d'Estudis Propis en Mediació
Vicenç Rul·lan Castañer. Psicologia educativa i en resolució de conflictes i mediació
Vicente Pérez Daudí. Catedràtic Dret Processal de la UB
Victor Ferreres Comella. Catedràtic Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra
Xavier Hormigos Mesa. Cap de Servei de la Junta Arbitral del Transport Generalitat Catalunya
Xavier Pastor Pérez. Director del Postgrau Resolució de Conflictes Públics i Mediació a la Fundació Universitat de Girona. Professor de la UOC.
 
Títol:

Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

Canvis:

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.

Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del curs. Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciada la formació no tindran dret a cap devolució.
 
Tràmits d'Inscripció: 

-Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

Preu i forma de pagament:

Matrícula, abans de l'inici, de 440€  + 8 quotes domiciliades (320€ cadascuna) de novembre a juny: TOTAL: 3000€

Doble titulació ICAB-UB:
Pel que fa al Diploma d'Especialització, coorganitzat per l'ICAB i la Universitat de Barcelona, la superació dóna dret a l'emissió d'una doble titulació. Perquè això cal aportar els documents següents:
- Emplenar el full de matrícula que es pot descarregar en aquest enllaç:
http://www.ub.edu/acad/postgrau/matricula/impres.pdf 
- DNI o document d’identificació
Enviar tota la documentació a masters@icab.cat

- Aportació del títol de graduat o llicenciat (fotocòpia compulsada o certificat emès per la Secretaria de la Facultat corresponent, llevat que aquest s'hagi emès per la UB, en el cas n'hi haurà prou amb una fotocòpia simple)

A l'enllaç següent trobareu informació addicional sobre el procés de matrícula i els serveis a què dóna dret ser alumne UB: http://www.ub.edu/acad/postgrau/matricula/welcome.html#documentacio 

Preus

DescripcióImport
Tots/es 3000,00€
Inscriu-te
Civil | Diversos | Mediació | Màsters | Postgrau

Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes ICAB-UB 2024-2025

Informació general

  • 16/09/2024 - 09/07/2025
  • BLENDED
  • DLL i DM de 18 a 21h. Sessions presencials i online.
  • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×