open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió d'Advocats/des Mediadors/des | Mediació | Congrés

IV Congrés de Mediació de l'Advocacia (2022). La mediació: Diàleg i equilibri envers la vulnerabilitat (on-line)

Del 20 al 22 d'abril de 2022, organitzat pel Centre ADR - ICAB Mediació. 

EN EL NOSTRE ADN #CongrésMediació22

[PROGRAMA EN PDF]

PRESENTACIÓ

En aquests moments, en els que estem vivint unes circumstàncies excepcionals a nivell mundial, provocades per crisis polítiques i sanitàries, es posen en relleu, més que mai, les capacitats i fortaleses de la nostra societat, i la necessitat de considerar-ne els sectors més vulnerables. 

Sens dubte, el diàleg i la comunicació són vies que poden contribuir a generar l'equilibri que acabarà donant resposta a moltes necessitats detectades. 

En aquest Congrés, la nostra mirada es dirigeix, específicament, cap a aquests col·lectius sensibles de la societat, en què ens hem d'implicar per garantir que els seus interessos rebin la tutela que necessiten i disposin de veu, en els processos i conflictes que els afecten. Això, en la convicció que la Mediació pot facilitar que hi hagi aquest diàleg i equilibrar les posicions de les parts, per afavorir l'atenció a aquestes situacions i la cerca de solucions. I, amb la finalitat essencial de posar-ho de manifest i establir unes conclusions respecte a les accions de futur a realitzar per potenciar-ho, sumant totes les aportacions que es realitzaran, per professionals de diferents àmbits.

  • Carles Garcia Roqueta. Membre de la Junta de Govern de l’ICAB, Diputat responsable Centre ADR-ICAB.

PROGRAMA

Dimecres 20 d'abril de 2022

16:30 a 17h Acreditacions

17:00 a 17:45h INAUGURACIÓ I BENVINGUDA

Mª Eugènia Gay Rosell, Delegada del Govern a Catalunya
Jesús M. Sánchez García. Degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).
Marta Martínez i Gellida. Degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tortosa, Consellera del CICAC i del CGAE.
Carme Guil Roman. Magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona, Vicepresidenta Internacional GEMME.
Carles Garcia Roqueta. Advocat. Mediador. Membre de la Junta de Govern de l'ICAB i Diputat responsable del Centre ADR-ICAB.
Joan Ramon Casals i Mata. Director General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya.
Carles Sala i Roca. Secretari d'Habitatge i inclusió social.

18:00 a 19:30h Mediació a l'àmbit de la infància i de la joventut
La visió relativa a la mediació a l'àmbit educatiu.
Testimoni personal de Srta. Maria, entrevistada per la Sra. Natàlia Flores Pujol, advocada i mediadora.

PRESENTA:
Carlos Villagrasa Alcaide. Professor de la Universitat de Barcelona, Director del Màster de Família i Infància de la UB i Vocal de la Secció Dret de la Infància i de l'Adolescència de l'ICAB.

PONENTS:
Teresa Cambra Sánchez. Inspectora del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
Ricard López Casino. Director Escola Dominiques de Barcelona
Carme Baqué i Tudela. Escola Pia Sant Antoni de Barcelona

MODERA:
Jordi Casajoana Feliu. Advocat. Mediador. Director del Màster de Mediació de l’ICAB.

Participació musical: Conservatori de Música de Barcelona

19:30h Tancament de la jornada

Dijous 21 d'abril de 2022

09:00 a 9:30h. Acreditacions

09:30 a 10:30h. Empoderament de les persones amb discapacitat a través de la mediació
Anàlisi de com viuen les situacions de conflicte les persones amb discapacitat i de com millorar l'accés a la mediació o altres mètodes de resolució de conflictes.

PRESENTA:
Carmen Parra Rodríguez. Advocada. Vicepresidenta de la Comissió dels drets de les persones amb discapacitat (ICAB).

PONENTS:
Eva Ribó Fenollos. Degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sant Feliu. Membre de la Comissió de discapacitat del CGAE i del CICAC
Carolina Figueres Solanilla. Experta a l'àmbit lingüístic i de comunicació.
Carmen de Jorge Mesas. Mediadora
José Vicente Gimeno Crespo. Mediador
Albert R. Casellas Garriga, President de FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya)
Esther Gálvez García. Tècnica accessibilitat de FESOCA i formadora en mediació comunicativa

MODERA:
Fernando Bejerano Guerra. Advocat. Director ADRs a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Madrid (ICAM)

Aquesta taula comptarà amb Servei d’Interpretació de Llengua de Signes.

10:30 a 11h. PAUSA

11:00 a 12:20 h. Mediació a l'àmbit de les dones en situacions de vulnerabilitat
Reflexions sobre l'accés a la mediació en situacions de violència masclista.

PRESENTA:
Olga Arderiu Ripoll. Advocada. Presidenta de la Comissió de Dones Advocades de l'ICAB

PONENTS:
Carme Guil Román. Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona i Vicepresidenta de GEMME Espanya
Josep M. Tamarit Sumalla. Catedràtic de Dret Penal de la UOC i de la Universitat de Lleida
Glòria Casas. Professora titular de Sociologia a la Universitat de Toulouse
Nuria Milà Gonzalo. Advocada. Presidenta Associació de Dones Juristes

MODERA:
Montserrat Tur Racero, Advocada col·laborativa. Mediadora

12:40 a 14h. Incorporació de la gent gran en els processos de mediació.
La vulnerabilitat de la gent gran en situacions de conflicte, tant a casa amb la família com a la societat; i com la mediació pot contribuir a generar l'equilibri necessari per resoldre aquestes situacions de conflicte.

PRESENTA:
Miquel Puiggalí Torrentó. Advocat. President de la Comissió de Drets de la Gent Gran de l'ICAB

PONENTS:
Jordi Muñoz Iranzo. Advocat. Representant de l’Associació per a la investigació del maltractament a les persones grans (EIMA). Vocal de la Comissió de Drets de la Gent Gran ICAB 
Carla Casas Valls. Coordinadora de l’equip d’atenció a la vellesa de l’Anoia (EAVA).
Olga Zamora Rodríguez. Referent de la Comissió de Mediació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 

MODERA:
Anna Vall Rius. Advocada. Mediadora

14:00 a 16h. PAUSA

16:00 a 17:30 h. Mediació: La inclusió residencial a través del diàleg
La conflictivitat que concorre a la convivència amb persones vulnerables.

PRESENTA:
Cristina Rosa Grau. Advocada. Presidenta Secció de Dret Cooperatiu i d’Economia Social de l’ICAB

PONENTS:
Roberto García Ceniceros. Magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 30 de Barcelona i Delegat de Primera Instància
Milagros Pacheco Pérez. Advocada. Membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Santa Cruz de Tenerife (ICATF)
Antoni Algaba Calvo. Cap de l’Àrea d’assessorament sobre el deute hipotecari a OFIDEUTE de l’Agència de l’Habitatge de la  Generalitat de Catalunya

Vídeo: Sessió Final de mediació comunitària iniciada a la Jornada Europea de Mediació 2022.

Ponents de les conclusions del vídeo:

Rafael Llinàs Salmerón. Psicòleg. Mediador
Marta Méndez Pichot. Advocada. Mediadora
Eva González-Nebreda Güell. Advocada. Mediadora
Angels Jori Brussotto.  Advocada. Mediadora

MODERA:
Elisabet Barnadas Vintró. Advocada. Vocal de la Comissió de Mediació de l'ICAB

17:30 a 18:30h. Protecció al consumidor vulnerable: la mediació.
El recurs a la mediació en les relacions de consum

PRESENTA:
Paz Cano Sallarés. Advocada. Presidenta de la Secció de Dret de Consum de l’ICAB.

PONENTS:
Xavier Pineda Buendía. Advocat. Mediador
Immaculada Barral Viñals. Catedràtica Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Mediadora. Vicepresidenta de la Secció de Dret de Consum de l’ICAB
Oriol Roa Aymerich. Representant de Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)

MODERA:
Isabel Viola Demestre. Professora titular Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Mediadora

Participació: Coral Gencanta de la Generalitat de Catalunya

18:30 h. Tancament de la jornada. 

Divendres, 22 d'abril de 2022

09:00-09:30h. Acreditacions.

09:30 a 11:00h. Mediació a l'àmbit periodístic i polític.
La vulnerabilitat de la ciutadania davant del discurs polític i davant les decisions dels polítics

PRESENTA:
Montserrat Purtí Pujals. Advocada i mediadora. Presidenta de la Comissió d'Advocades i Advocats Mediadores i Mediadors de l'ICAB

PONENTS:
David Bondía García. Síndic de Greuges de Barcelona
Álex Cubero. Periodista de l'agència EFE.
David Espinós Gomis. Assessor en comunicació, especialitzat en prevenció i gestió de crisis. Cofundador de “KHIMERA”.
Xavier Pastor Pérez. Especialista en gestió de conflictes Públics, Socials i Esportius. Professor de la UOC i director del postgrau de Resolució de Conflictes Públics UdG.
Montserrat Nebrera González. Head of Constitutional Law Department. UIC

MODERA:
Marta Martínez Gellida. Degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tortosa

11:00 a 11:30h. PAUSA

11:30 a 12:30h. El reconeixement com a eix central en la mediació en entorns vulnerables
La mediació relacional entesa com el camí per detectar i corregir les situacions en què una o algunes persones poden ser més vulnerables, especialment en aquells grups de persones que han de treballar juntes per assolir una fita comuna.
Dinàmica participativa

PRESENTA:
Teresa Clemente Conde. Advocada. Mediadora. Membre de l'Institut Relacional

PONENT:
Joan Quintana Forns. Psicòleg. Mediador. Fundador de l'Institut Relacional

MODERA:
Carles Garcia Roqueta. Advocat. Mediador. Membre de la Junta de Govern de l'ICAB i Diputat responsable del Centre ADR-ICAB

12:30 a 13:00h. Conclusions del Congrés

13:00 a 13:30h. Clausura del Congrés

Elisabeth Saltor Camero. Directora del Centre de Mediació de Catalunya.
Carles Garcia Roqueta. Advocat. Mediador. Membre de la Junta de Govern de l'ICAB i Diputat responsable del Centre ADR-ICAB
Elena Lauroba Lacasa. Professora titular de Dret Civil de la Universitat de Barcelona

Participació musical: Coral de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

COMITÈ CIENTÍFIC:

Il·lma. Sra. Carme Guil Roman. Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, Vicepresidenta Internacional GEMME
Il·lma. Sra. Montserrat Raga Marimon. Magistrada del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 5 de Barcelona
Il·lma. Sra. Marta Martínez Gellida. Degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tortosa, Consellera del CICAC i del CGAE
Il·lma. Sra.  Begoña Castro Jover. Vicedegana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Madrid.  
Il·lm. Sr. Carles García Roqueta. Advocat. Mediador. Membre de la Junta de Govern ICAB i Diputat responsable Centre ADR-ICAB
Sra. Montserrat Purtí i Pujals. Advocada. Mediadora. Presidenta de la Comissió d'Advocades i Advocats Mediadores i Mediadors de l’ICAB
Sra. Marta Méndez Pichot. Advocada. Mediadora. Vicepresidenta de la Comissió de Mediació de l'ICAB
Sra. Immaculada Umbert Millet. Advocada. Mediadora. Vocal de la Comissió de Mediació de l'ICAB
Sra. Mª del Pilar Gabriel. Advocada. Mediadora. Vocal de la Comissió de Mediació de l'ICAB
Sra. Elisabet Barnadas Vintró. Advocada. Mediadora. Vocal de la Comissió de Mediació de l'ICAB
Sr. Jordi Casajoana Feliu. Advocat. Mediador. Director del Màster de Mediació ICAB
Sra. Montserrat Tur Racero. Advocada. Mediadora. Advocada col·laborativa
Sr. Alberto Barbero Biedma. Advocat. Mediador
Sra. Anna Vall Rius. Advocada. Mediadora
Sr. Xavier Pineda Buendia. Advocat. Mediador
Sr. Fernando Bejerano (ICAM). Advocat. Responsable CRAJ
Sra. Milagrosa Pacheco Pérez (ICATF). Advocada
Sra. Dulce Mª García Cabeza (ICALAPALMA). Advocada
Sra. Sofía Torras-Puigdoménech. Advocada. Responsable Centre ADR-ICAB 

**L'assistència acreditada al Congrés computarà com a formació contínua de conformitat amb l'article 21 del Decret 135/2012

Preus

DescripcióImport
Tots/es 40,00€
Inscriu-te
Comissió d'Advocats/des Mediadors/des | Mediació | Congrés

IV Congrés de Mediació de l'Advocacia (2022). La mediació: Diàleg i equilibri envers la vulnerabilitat (on-line)

Informació general

  • 20/04/2022 - 22/04/2022
  • ON-LINE
  • Dimecres 20 d'abril a les 16:30h
  • De pagament

Comparteix

Documents

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×