menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
SERVEI D'ATENCIÓ COL·LEGIAL

Adhesió al conveni de col·laboració amb l'Agència Tributària de Catalunya (ATC)

Descripció i utilitats del Conveni

El conveni de col·laboració, signat el 18 de febrer de 2010, entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i l'Agència Tributària de Catalunya permet als advocats i Societats Professionals inscrites al Registre col·legial, que s'hi adhereixin, efectuar per via telemàtica la presentació de declaracions i altres tràmits en representació de terceres persones.

La presentació s’admet en tots els casos quan concorrin les circumstàncies següents:

  1. L’acte ha d’estar documentat en escriptura pública i ha de tractar-se d’un dels supòsits descrits a l’annex II de l'Ordre ECF/597/2006, de 28 de desembre, modificada per les Ordres ECF/50/2007, de 23 de febrer i ECF/139/2009, de 17 de març, o versions posteriors.
  2. El notari ha d’haver enviat a la Generalitat la declaració informativa del document notarial referenciat. Segons el Decret 648/2006, de 27 de desembre, el notari disposa de 10 dies naturals per a fer l’enviament.

En el moment de la presentació es comprovarà que hi hagi correspondència entre les dades de la declaració (notari, protocol, data del document i subjecte passiu) i les que constin en la declaració informativa tramesa pel notari.

En cas de no poder realitzar la presentació telemàticament, s’haurà de fer de manera presencial aportant la còpia de l’escriptura i el justificant de pagament telemàtic.

Tràmits per adherir-se al Conveni

Els tràmits per adherir-se al Conveni són els següents:

1).- Complementació i presentació al Servei d’Atenció Col·legial del document d’adhesió i del full informatiu en matèria de protecció de dades de caràcter personal.   

Model 1.- Document d’adhesió per a les persones col·legiades

Model 2.-  Document d’adhesió per a societats professionals.

Model 3.-  Informació en matèria  de protecció de dades.

2).- Rebuda la documentació anterior, el Col·legi remetrà a  l’Agència Tributària de Catalunya els corresponents documents d’adhesió.

3).- L’Agència Tributària de Catalunya, en el termini aproximat de 3 dies, comunicarà en el seu cas, al Col·legi, l’autorització i habilitació expressa que habilitarà al col·legiat/da o societat professional per a presentar i pagar les declaracions i autoliquidacions en representació de terceres persones per via telemàtica.

El Col·legi comunicarà aquesta habilitació a la persona col·legiada o societat professional interessada a l’adreça de correu electrònic facilitada a aquest efecte.

4).- Per a fer ús del sistema de presentació que preveu el Conveni, així com de les utilitats informàtiques vinculades, les persones col·legiades i les societats professionals inscrites al Col·legi, hauran de disposar del següent:

  • El certificat ACA o qualsevol dels certificats admesos per l’Agència Catalana de certificació CATCERT.
  • L’equip informàtic que compleixi amb els requeriments que a aquests efectes, l’Agència Tributària de Catalunya té disponibles al portal tributari www.e-tributs.net.
  • La representació dels contribuents en nom dels quals actuen, en els termes de l’article 46 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i de l’article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. S’admetrà com a document acreditatiu d’aquesta representació el Model 4 corresponent al document d’atorgament de la representació per mitjans telemàtics de declaracions, autoliquidacions i altres documents tributaris.

El temps aproximat de la resolució de la seva sol·licitud és de 7 dies.

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×