menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de colegiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Decret Llei 47/2020, de 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, (...)

(...) de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social (DOGC del 25 de novembre de 2020). Entrada en vigor: 25/11/2020

07/12/2020

El Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, preveu un ajut adreçat a les entitats privades titulars o gestores d'instal·lacions juvenils, a fi de fer front a la situació greu que està patint el sector. No obstant això, per pal·liar l'afectació de les darreres mesures decretades per a la prevenció de la COVID-19, és necessari un nou ajut per mantenir la viabilitat de les instal·lacions juvenils; un ajut que tingui en compte, d'una banda, el nombre de places de cada instal·lació i, d'altra banda, el nombre d'instal·lacions de la qual sigui titular o gestora l'entitat o l'empresa beneficiària.

Per afrontar les dificultats greus que està patint el sector cal un ajut econòmic extraordinari d'urgència, que s'estableix en una modalitat per a les instal·lacions juvenils.

En matèria de cooperatives, i atenent l'impacte econòmic i empresarial de les mesures sanitàries adoptades i que se segueixen adoptant per la COVID-19, cal preveure el perllongament d'algunes de les mesures extraordinàries establertes amb relació a les cooperatives catalanes en el capítol III del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.En aquest sentit, es perllonguen, fins al 31 de desembre del 2021, totes les mesures que preveu el capítol esmentat, llevat de les que estableixen els articles 3.4, 3.7, 3.8 i 6 del Decret llei esmentat, atès que, per la seva naturalesa i contingut, no se'n justifica el perllongament. A més, s'hi incorporen petits canvis de contingut o matisacions amb relació a aquestes mesures que es perllonguen, com ara: estendre la potestat del Consell Rector de les societats cooperatives de convocar, amb el termini d'antelació que consideri pertinent, també les assemblees ordinàries; ampliar el termini per notificar a les persones sòcies les actes de les assemblees virtuals de 3 a 15 dies, i preveure que, amb caràcter excepcional, els nomenaments dels càrrecs de les societats cooperatives i dels diferents òrgans socials, el mandat dels quals caduqui durant l'any 2020 i amb anterioritat al 9 de maig de 2021, s'entenen vigents fins a la primera assemblea que es convoqui, que, en tot cas, s'ha de fer com a molt tard el 31 de desembre del 2021.

D'altra banda, el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, regula les mesures de caràcter social en l'àmbit de la cultura, i crea un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, d'un import fix de 750 euros, destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya. Per tal d’atendre totes les sol·licituds amb dret a l'ajut amb independència del moment de la presentació, es modifica el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, i s’elimina la previsió de l'atorgament dels ajuts segons l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, establint que el criteri per atorgar els ajuts és la presentació dins del termini, sempre que s'acompleixin els requisits que es preveuen i d'acord amb la disponibilitat pressupostària. En cas que no hi hagi prou dotació pressupostària, i en cas que no es pugui ampliar l'import, els ajuts s'hauran d'atorgar prioritàriament i preferentment als beneficiaris amb menys ingressos, i fins a l'exhauriment total de la dotació. També es modifiquen altres articles del capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, que pretenen adequar aquesta prestació a la seva finalitat última, així com garantir l'agilitat en el procés, la tramitació i el pagament d'aquests ajuts als professionals i tècnics del sector cultural més necessitat en aquests moments.

A més, es modifica el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, per clarificar els conceptes que s'inclouen en els imports que estableix l'annex 6 relatiu als serveis en matèria d'acolliment i adopció, així com modificar la disposició final segona del mateix Decret llei, per establir noves condicions per millorar la prestació de serveis en els casos en què s'hagin de prestar mitjançant contractes o convenis.

Finalment, es modifiquen els articles 4 i 7 del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social, a fi d'eliminar la previsió de l'atorgament dels ajuts segons l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds i establir l'ampliació de la dotació pressupostària en cas que s'exhaureixi el crèdit per atendre totes les sol·licituds que compleixin els requisits per ser-ne beneficiari; a més de modificar l'article 2.3 per tal d’aclarir les entitats beneficiàries, l'article 5 en relació amb els efectes de les declaracions responsables i l'article 6 per equiparar l'ajut a les entitats que descriu l'article 2.1 a altres ajuts de compensació aprovats pel Govern.

[LLEIS APROVADES. PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×