menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial Decret Llei 5/2022, de 22 de març, pel qual s'adapta el règim de la relació laboral de caràcter especial de les persones dedicades a les activitats artístiques, així com a les activitats tècniques i auxiliars necessàries per al seu desenvolupament, i es milloren les condicions laborals del sector

Publicat al BOE del 23 de març de 2022

25/04/2022

Entrada en vigor: 31.03.2022

Es modifica l’art. 2.1 e) de l'Estatut dels treballadors, modernitzant i ampliant el concepte d'activitat artística. Es passa a fer referència a les activitats culturals en l'àmbit de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, eliminant la referència als artistes en espectacles públics.

Es modifica l’article 1 del RD 1435/1985, de 1 d’agost, ampliant la definició d’espectacle públic que engloba activitats professionals relacionades que no impliquen, necessàriament, actuar en un escenari. La norma aprovada incorpora el personal tècnic i l'auxiliar que no pertanyi a l'estructura fixa de les empreses del sector.

També s'adapta la legislació a la producció d'expressions artístiques a l'entorn web i les noves fórmules de difusió més enllà del lloc d'actuació i del territori nacional com el streaming, la difusió en línia o el podcast.

Es crea un nou contracte laboral artístic (mitjançant la modificació dels articles 3 i 5 del RD 1435/1985, d'1 d'agost). La nova norma també combat la precarietat i la concatenació de contractes de temporada i impulsa la seva transformació en indefinits o de tipus fix discontinu adaptats a la realitat de l'activitat professional que s'exerceixi. S'imposa l'exigència d'acreditar la causa que justifica la contractació i la durada temporal del contracte, l'incompliment del qual implica la consideració de contracte indefinit.

Com a garantia addicional es preveu expressament l'aplicació de les regles contra l'encadenament perllongat de contractes previstes a l'article quinze 15 de l'Estatut dels Treballadors.

Es millora el règim indemnitzatori d’aquests contractes (mitjançant la modificació de l’article 10 del RD 1435/1985, de 1 d’agost). La quantia s'unifica a 12 dies per a tots els col·lectius. Aquesta quantia s'incrementa a 20 dies quan la durada del contracte excedeixi els 18 mesos.

En l'àmbit de la Seguretat Social, al Reial decret llei s'estableix que els professionals de la cultura quedaran exempts del desincentiu inclòs en la reforma laboral per als contractes que duren menys de 30 dies, a causa de l'especial naturalesa de les activitats artística , tècniques i auxiliars en les arts escèniques, l'activitat audiovisual i la música, el caràcter de les quals és més intermitent.

A més, dins dels compromisos que s'estableixen en el futur RD 1435/1985, d'1 d'agost i en resposta a les particularitats del sector, es preveu una cotització reduïda per als autònoms amb ingressos baixos del sector artístic. De la mateixa manera, els contractes subscrits per les persones treballadores incloses a l'article 2.1.e) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors amb anterioritat a l'entrada en vigor de les modificacions, es regiran per la normativa vigent a la data que es van celebrar.

Finalment, es modifica el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, per adaptar-lo al nou àmbit objectiu d'aplicació (article 1 del RD 1435/1985, d'1 d'agost).

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4583

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×