menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial decret llei 27/2021, de 23 de novembre, pel qual es prorroguen determinades mesures econòmiques per donar suport a la recuperació (BOE del 24 de novembre de 2021)

Entrada en vigor: 25/11/2021.

13/12/2021

Aquest RDL determina les mesures següents:

- Modificació del termini màxim per a la concessió d'avals públics: s'estableix la data de 30 de juny de 2022 com a límit per a la concessió d'avals públics per atendre les necessitats de liquiditat i inversió d'autònoms i empreses, modificant així allò que preveu als articles 29 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i 1 del Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol.

- Modificació de la pròrroga de la moratòria concursal: s'amplia a l'exercici 2021 la mesura excepcional establerta a la Llei 3/2020, de 18 de desembre, d'exclusió dels resultats als efectes de la causa legal de dissolució per pèrdues. Estén, al seu torn fins al 30 de juny de 2022, l'exempció del deure del deutor que estigui en estat d'insolvència de sol·licitar la declaració de concurs i la no admissió a tràmit de les sol·licituds de concurs necessari que presentin els creditors, amb per tal que les empreses viables en condicions normals de mercat tinguin instruments legals que els permetin mantenir la seva activitat i l'ocupació i disposin d'un marge addicional per restablir-ne l'equilibri patrimonial mentre es tramita la modernització del règim concursal espanyol.

- Modificació de la pròrroga del règim de suspensió de liberalització de determinades inversions estrangeres directes: mitjançant la modificació de la disposició transitòria única del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, per prorrogar fins a la data de 31 de desembre de 2022 el règim transitori pel qual el règim de suspensió de liberalització de determinades inversions estrangeres directes s'aplicarà també a les inversions estrangeres directes sobre empreses cotitzades a Espanya, o sobre empreses no cotitzades si el valor de la inversió supera els 500 milions d'euros, realitzades per residents d'altres països de la Unió Europea i de l'Associació Europea de Lliure Comerç. A aquests efectes, es consideren societats cotitzades a Espanya les accions de les quals estiguin, en tot o en part, admeses a negociació en un mercat secundari oficial espanyol i tinguin el domicili social a Espanya. Addicionalment, aquesta mesura es completa amb la disposició addicional primera en què es recull un mandat al Govern perquè proveeixi d'una dotació de recursos humans suficient a la unitat de gestió competent per a la tramitació de les sol·licituds d'autorització administrativa de les operacions d'inversió estrangera, atenint-nos a l’anàlisi de necessitats dins de les disponibilitats pressupostàries existents en cada exercici.

- Modificació del termini de reintegrament de les línies d’ajuda COVID per les CCAA: mitjançant la modificació del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, quant a la Línia COVID d’ajuts directes a autònoms i empreses, amb l'objectiu d'habilitar les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla per poder efectuar els reintegraments derivats de la no execució dels ajuts amb anterioritat a l'anterior termini previst del 31 de març de 2022, i perquè retinguin les quantitats necessàries per fer front als pagaments que eventualment es puguin derivar de l'estimació dels recursos en via administrativa interposats contra resolucions denegatòries dictades abans del 31 de desembre de 2021 i que estiguin pendents de resolució. Després de resoldre els recursos, les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla han de reintegrar al Tresor Públic, abans del 30 de juny de 2022, la resta dels saldos no executats.

- Modificació del subministrament d'últim recurs al sector del gas natural: en el cas d'aquests subministraments a serveis declarats com a essencials, la interrupció del subministrament no és aplicable, excepte en els casos de perillositat certa per a persones i béns, cosa que implicaria que el consumidor es trobés en una situació de complexa solució dins el termini i en la forma escaient pel que podria continuar consumint gas sense contracte, cosa que seria irregular. Per això, en el cas dels consumidors essencials, es considera imprescindible estendre l'obligació de subministrament dels comercialitzadors d'últim recurs a aquests clients un màxim de sis mesos o, preferentment, fins que aquests disposin d'un contracte de subministrament amb un comercialitzador.

A més, per resoldre diversos problemes comptables que poguessin afectar les comercialitzadores d'últim recurs, es modifica l'apartat sisè de la disposició addicional setena del Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre, que va limitar la variació del valor del cost de la matèria primera a la tarifa d'últim recurs de gas natural i va establir una metodologia per a la recuperació d'aquestes quantitats en el futur, a fi d'incloure el sistema gasista com a garant subsidiari de les quantitats degudes. Aquesta garantia addicional permetrà comptabilitzar el deute amb la màxima seguretat possible. No es preveu que el mecanisme establert a l'esmentat Reial decret llei de recuperació del deute pugui resultar insuficient.

- Modificació de l'obligatorietat d'instal·lació d'un punt de recàrrega elèctric a les estacions de servei: les estacions de servei pertanyents a xarxes d'operadors a l'engròs de productes petrolífers poden ser explotades directament per aquests o poden funcionar sota un règim d'abanderament o franquícia mitjançant el qual el minorista explota l'estació en nom i compte de l'operador, mitjançant un enllaç contractual de subministrament en exclusiva de carburant. Com fos que els titulars d'instal·lacions abanderades que vulguin instal·lar un punt de recàrrega podrien estar veient-se obligats a incloure el servei de recàrrega elèctrica dins del contracte de subministrament en exclusiva, per eliminar aquesta barrera, es prohibeix la inclusió del servei de recàrrega elèctrica dins del contracte de subministrament en exclusiva de carburant que mantenen titular i operador, a fi que aquest últim pugui instal·lar punts de recàrrega per si mateix o a través d'un tercer diferent de l'operador petrolífer.

- Ajuts per als treballadors excedents de la mineria de carbó, per aconseguir cobertura i protegir els treballadors excedents de la mineria del carbó, s'instrumenten mesures dirigides a atorgar nous ajuts socials, flexibilitzant-ne les condicions i permetent unes prestacions finançades amb càrrec aquests ajuts socials, a les quals altrament no haguessin tingut accés. Es persegueix amb això, alhora, mitigar l'impacte que un alt nivell de desocupació comportaria a les zones mineres, ja per si mateix, molt desafavorides.

- Així mateix, es declaren d’interès general determinades obres de protecció i recuperació ambiental del Mar Menor.

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Documents

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×