menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Cultura / Seccions | Civil | Curs

Curs ON-LINE de Dret de Successions 2023

Inici: 13/02/2023. Organitzat per la Secció de Dret Civil de l'ICAB

  • IMPORTANT: HI HA 7 SESSIONS PRESENCIALS (ELS TALLERS i DUES SESSIONS DE FISCALITAT). MIREU EL CALENDARI
  • EXCEPCIONALMENT 7/03/23 (DIMARTS) Y 13/04/23 (DIJOUS)

13/02/23 Benvinguda i Presentació del curs.
Presentació per part de la Coordinació del curs i de la Presidència de la Secció de Dret Civil.

Necessitat d’una visió àmplia i transversal del fenomen successori: els documents notarials de designació d’assistent, els poders preventius i les voluntats anticipades.
Fonaments, límits i principis del Dret de successions de Catalunya. Especial referència a la seva aplicació.
Ramon Pratdesaba Ricart, Advocat. 

15/02/23 El Reglament UE 650/2012. Àmbit d’aplicació. Competència d’autoritats. Dret aplicable. Reconeixement de decisions i documents públics. El certificat successori europeu. 
Albert Font i Segura, Professor titular de Dret internacional privat de la UPF

20/02/23 Els principals problemes de l’aplicació pràctica del Reglament europeu de successions. El Reglament UE 650/2012 i els Drets civils espanyols. 
Albert Font i Segura, Professor titular de Dret internacional privat de la UPF

M. Esperança Ginebra Molins. Professora titular de la UB

22/02/23 La llei de la successió 1. La coexistència a l’Estat espanyol de diversos ordenaments i legislacions civils. El veïnatge civil com a punt de connexió. 
M. Esperança Ginebra Molins. Professora titular de la UB

27/02/23 Els títols successoris: l’universal d’hereu i el particular de legatari o atributari particular. Els pressupòsits subjectius de la vocació: capacitat, indignitat i inhabilitat. L’objecte de la successió: l’herència. L’exercici de la delació: acceptació i repudiació.
Arantza Tobaruela Carrera, Advocada

01/03/23 La institució d’hereu. L’hereu condicional. Les disposicions modals. Les substitucions hereditàries: vulgar, pupil·lar i exemplar. 
Joan Sacristán Tarragó, Advocat.

EXCEPCIONALMENT DIMARTS 07/03/23 Els testaments, els codicils i les memòries testamentàries. Aspectes formals. Ineficàcia dels negocis mortis causa.
Camino Quiroga Martínez. Notària

08/03/23  Els llegats. Configuració i classes. 
Chantal Moll del Alba Lacuve. Professora agregada de Dret civil de la UB

13/03/23  La quarta falcídia. Les donacions per causa de mort. 
Les voluntats digitals en cas de mort.
Jaume Tarabal Bosch, Professor agregat de Dret civil de la UB
M. Esperança Ginebra Molins. Professora titular de la UB

15/03/23 Els fideïcomisos. Especial referència al fideïcomís de residu. 
Jaume Tarabal Bosch, Professor agregat de Dret civil de la UB

20/03/23 Les disposicions fiduciàries i la seva previsible evolució 1.
És previsible la incorporació del TRUST al nostre ordenament? Necessària referència a la regulació dels patrimonis protegits al CCCat.
Antoni Bosch Carrera. Notari

22/03/23 Les disposicions fiduciàries 2.
El marmessor. Designació d’hereu per fiduciari, pel cònjuge o convivent,  per parents. Les figures de l’hereu i del legatari de confiança. 
Maria Luisa Zahíno Ruiz. Professora agregada de Dret civil de la UB.

27/03/29 Els pactes successoris. Concepte, tipologia, avantatges, riscos i cauteles. 
Ignasi Soler Aguilar. Advocat

PRESENCIAL - 29/03/23 Taller de pactes successoris.
Ramon Pratdesaba Ricart. Advocat

EXCEPCIONALMENT DIJOUS 13/04/23 La llegítima. Concepte i còmput. Protecció i reclamació judicial.  Els pactes de renúncia a la llegítima futura.
Raquel Franco Manjón. Advocada 

17/04/32 La successió intestada. Disposicions generals i ordres successoris. La successió en cas d’adopció.
Jaume Tarabal Bosch, Professor agregat de Dret civil de la UB.

19/04/23 Els drets del cònjuge vidu i del convivent en parella estable supervivent. El seu tractament en la successió intestada. La quarta vidual i els drets viduals familiars.
Ramón Ángel Casanova Burgués. Advocat.

24/04/23 L’adquisició de l’herència. La comunitat hereditària. La partició i la col·lació. La divisió judicial de l’herència.  
Raquel Franco Manjón. Advocada 

26/04/23 Funcions del comptador-partidor. 
Ramón Ángel Casanova Burgués. Advocat.

PRESENCIAL - 03/05/23 Taller de partició.
Redacció d’un quadern particional.
Raquel Franco Manjón. Advocada

08/05/23 La tutela processal dels drets successoris 1. 
Les mesures cautelars en l’àmbit successori.
Rafael Castilla Álvarez.  Advocat. 

10/05/23 La tutela processal dels drets successoris 2.
Les accions de protecció del dret a l’herència.
La rescissió per lesió en l’àmbit successori.
Joan Vidal de Llobatera i Geli. Advocat
Mercè Ribatallada. Advocada

15/05/23 Els deutes de l’herència. La responsabilitat de l’hereu pels deutes del causant. El concurs de l’herència.
Maria de Montserrat Romaguera i Edo. Advocada.

PRESENCIAL - 17/05/23 L’impost de successions i donacions a Catalunya: Normativa, subjectes passius, regles de territorialitat, inventari, adicions, presumpcions, quota, escales i reduccions.
Alejandro Ebrat Picart. Advocat.

PRESENCIAL- 22/05/23 Reduccions d’empresa familiar en successions i donacions. Aspectes conflictius: Patrimonialitat sobrevinguda, retribució de l’administrador, grup familiar, empresa d’arrendaments i regla de manteniment.
Emma Sánchez Corretger. Advocada i economista. 

24/05/23 Aspectes registrals del Dret de successions. Primer part 
María García-Valdecasas Alguacil. Registradora de la Propietat.

29/05/23 Aspectes registrals del Dret de successions. Segona part 
Antonio Muñoz Navarro. Registrador de la Propietat.

31/05/23 Aspectes penals del Dret de successions.
Eva Maria Infante Sánchez. Advocada.

PRESENCIAL - 07/06/23 Taller de testaments.
Meritxell Gabarró i Sans. Advocada

12/06/23 Transmissió post mortem de béns al marge de la successió: els will-substitutes 
Jaume Tarabal Bosch, Professor agregat de Dret civil de la UB

14/06/23 La Llei 15/2015 de jurisdicció voluntària 1. Aspectes judicials. Les funcions del lletrat de l’administració de justícia.
Natalia Ramos Lain. LAJ del Jutjat de Primera Instància núm. 54 de Barcelona 

19/06/23 La Llei 15/2015 de jurisdicció voluntària 2. Aspectes notarials.
Ángel Serrano de Nicolás. Notari.

21/06/23 Els altres ordenaments successoris vigents a l’Estat espanyol 1. El Código Civil.
Manuel Ángel Martínez García, Notari.

26/06/23 Els altres ordenaments successoris vigents a l’Estat espanyol 2. Aragó, País Basc, Navarra, Galícia, Balears i el fur de Baylío.
Joan Sacristán Tarragó, Advocat.

PRESENCIAL 28/06/23 Taller de mediació en el conflicte successori.
Isabel Viola Demestre. Professora titular de Dret Civil de la UB

PRESENCIAL - 03/07/23 Litigation case box.
Ramon Pratdesaba Ricart, Advocat. 
Ruben Mendiola Oliva. Advocat

COORDINACIÓ I  COMITÈ CIENTÍFIC

COORDINACIÓ:
Meritxell Gabarró i Sans. Advocada. Coordinadora del curs.
Jaume Tarabal Bosch. Professor agregat de Dret civil de la UB. Coordinador del curs.

COMITÈ CIENTÍFIC:
Ramón Ángel Casanova Burgués. Advocat
Ramon Pratdesaba i Ricart. Advocat
Pilar Pérez Valenzuela. Advocada
Maria de Montserrat Romaguera i Edo. Advocada
Joan Sacristán Tarragó. Advocat

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA CONSULTABLE DES DE L’APARTAT 
Biblioteca/Recursos d’informació/Bibliografies

* Les sessions online s'impartiran amb el sistema Zoom.

 ** L'organitzador del curs prohibeix expressament la gravació audioviosual i posterior difusió i exhibició de les imatges en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant reproducció, íntegra o parcial de la mateixa.

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 250,00€ 187,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 250,00€ 187,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 375,00€ 281,25€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 620,00€ 465,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 930,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Comissió de Cultura / Seccions | Civil | Curs

Curs ON-LINE de Dret de Successions 2023

Informació general

  • 13/02/2023 - 03/07/2023
  • ON-LINE
  • Dilluns i dimecres de 18h a 20h
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×