open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Cultura / Seccions | Postgrau

ANUL·LAT - Diploma de Postgrau en Arbitratge Nacional i Internacional dels Negocis 2023

Inici: 17/10/2023. Organitzat per la UPF-Barcelona School of Management i l'ICAB. 

DIPLOMA DE POSTGRAU EN ARBITRATGE NACIONAL I INTERNACIONAL DELS NEGOCIS

 • ORGANITZEN: UPF-Barcelona School of Management i ICAB
 • DATES: Del 17 d'octubre 2023 al 10 de maig 2024
 • HORARI: Dimarts i dijous, de 15h a 18h. Última setmana de dilluns a divendres, de 09 a 14 hores
 • MODALITAT: No presencial (en línia): 90% i presencial: 10%
 • IDIOMA: Espanyol
 
DIRECCIÓ ACADÈMICA:
 
 • Dr. Frederic  Munné i Catarina. Advocat. Doctor en Dret. President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB). President de l'Institut de Probàtica i Dret Probatori (APDP). Diputat de la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).
 • Dr. Joan Picó Junoy. Catedràtic de Dret Processal de la UPF i Exdirector del Departament de Dret de la UPF. Acadèmic de la Reial Acadèmia Espanyola de Legislació i Jurisprudència i Professor de “Comparative Evidence Law” en la Universitat de Stanford.
PRESENTACIÓ: 
 
El món de l'arbitratge dels negocis està en continu canvi, la qual cosa ens obliga a tenir actualitzat els nostres coneixements arbitrals. D'aquí la necessitat d'aquest Postgrau d'Especialització en Arbitratge dels Negocis.
 
Com és sabut, en la gestió dels conflictes cal tenir en compte les diverses vies possibles de resolució, sent l'arbitratge la que hauria de tenir especial rellevància en el sector dels negocis atès que permet resoldre els conflictes amb la deguda confidencialitat i flexibilitat, en un temps i amb un cost raonable.
 
El Postgrau aprofundeix en el coneixement de l'arbitratge com a mètode de resolució dels conflictes a nivell empresarial i fer-ho des del vessant de la pràctica arbitral en els principals centres arbitrals europeus. Es proporcionen les claus per a l'eficaç coneixement i desenvolupament de les habilitats tècniques que permetin dirigir un procediment arbitral, com a àrbitre, en diferents centres arbitrals internacionals; així com poder intervenir com a lletrat de les parts des de l'inici de l'arbitratge enfront de les institucions, dissenyant les estratègies defensives més adequades.
 
A més, es preveu una “Clínica arbitral” en la qual els alumnes tindran contacte directe amb àrbitres i actuacions arbitrals, a fi que coneguin els resultats pràctics de l'arbitratge, afavorint així la seva completa formació arbitral.
 
A QUI VA DIRIGIT: 
 
Aquest programa va dirigit principalment a advocats, juristes i graduats en dret que vulguin aprofundir en el coneixement de l'arbitratge en el món dels negocis.
 
En finalitzar aquest postgrau l'alumne haurà obtingut coneixements òptims en l'àmbit de la direcció i ordenació del procediment i la definició d'estratègies en l'exercici del dret de defensa dins d'un procediment arbitral.
 
REQUISIT D'ACCÉS I CRITERIS D'ADMISSIÓ:
 
Estar en possessió d'un títol universitari oficial de grau (Graduat/a, Llicenciat/a, Advocat/a) o similar.
 
AVALUACIÓ I TREBALL DE FI DE POSTGRAU:
 
El sistema d'avaluació del Postgrau és continuat.
 
-85% avaluació continuada de cada assignatura, en funció dels respectius ECTS de cadascuna. L'avaluació de cada assignatura serà l'activitat realitzada en cada classe. 
-15% el Treball de Fi de Postgrau.
 
Els alumnes de Postgrau es dividiran en grups per a fer el Treball de Fi de Postgrau. 
 
- Arbitratge institucional. Tutor Dr. Frederic Munné i Catarina.
- Prova en l'arbitratge. Tutor Dr. Joan Picó Junoy.
- Arbitratge en els negocis. Tutor Dr. Daniel Vázquez Albert.
- Arbitratge especials. Tutor Dra. Ayllén Gil Seaton.
 
Tutors del postgrau:
 
 • Dr. Frederic Munné i Catarina.
 • Dr. Joan Picó Junoy.
 • Dr. Daniel Vázquez Albert.
 • Dra. Ayllén Gil Seaton.
MODIFICACIONS
 
El programa, dates i professorat està subjecte a possibles modificacions. 
 
CANCEL·LACIÓ
 
L'ICAB i UPF-BSM e reserva el dret de cancel·lar el programa si no es compleixen els requisits necessaris per a l'èxit d'aquest.
 
PROGRAMA
 
L'ARBITRATGE ÉS LA MILLOR MANERA DE RESOLDRE CONFLICTES EN ELS NEGOCIS?
 
Tema 1: Quin és el fonament de l'arbitratge? 
L'autonomia de la voluntat en els negocis: el principi de voluntarietat com a fonament de la tutela arbitral. La constitucionalitat de l'arbitratge. Principis rectors de l'arbitratge i soft law. Llei model UNCITRAL i convenis internacionals.
Víctor Ferreres Comella, Catedràtic de Dret Constitucional UPF i ex professor de Dret Constitucional a l'Escola Judicial.
 
Tema 2: Com s'ha de fer una vàlida submissió a l'arbitratge?
L'autonomia de la voluntat en els negocis: el conveni arbitral. Tipus d'arbitratge: dret i equitat, ad hoc i institucional. Arbitrabilidad i inarbitrabilidad dels litigis.
Seu i idioma de l'arbitratge. Efectes i Criteris d'elecció. L'extensió de la submissió a tercers.

Prof. Dr. Juan Pablo Correa Delcasso. Professor Titular de la UB. Àrbitre internacional. Advocat

 
Poden combinar-se l'arbitratge i la mediació? Com?
Principis comuns a l'arbitratge i la mediació. Les clàusules escalonades. En quins casos són aconsellables.
Carles Garcia Roqueta, Advocat. Diputat de Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). President Societat Catalana de Mediació en Salut. Professor Universitari.
 
Tema 3: Quines són les garanties que ofereix l'arbitratge institucional? 
Audiència, Igualtat. Contradicció, Neutralitat. Independència i imparcialitat. Transparència. Ètica. Flexibilitat i suport. Congruència i competència. Motivació. Verificació. Legalitat i autonomia de la voluntat.
Frederic Munné i Catarina, Advocat. Doctor en Dret. President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB).
 
SESSIÓ DE TUTORIA INICIAL
 
COM GESTIONAR EFICAÇMENT L'ARBITRATGE?
Tema 4: Com seleccionar a un bon àrbitre? 
El reglament arbitral. Inici de l'arbitratge: efectes. Criteris de nomenament dels Àrbitres. Secundo material i transparència de la institució. Règim de responsabilitat de la institució.
Urquiola de Palacio de la Vall de Lersundi, presidenta de la Cort d'Arbitratge de Madrid i Presidenta de la *UIA.
 
Tema 5: Tots els arbitratges institucionals són iguals?
El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB)
London Cort of  Arbitration (LCA)
Chambre de Commerce International (ICC)
La Cort Iberoamericana d'Arbitratge (CIAR)
El Centre Internacional d'Arbitratge (CIAM)
La Cort Espanyola d'Arbitratge (CEA)
María Arias Navarro, Advocada en la Cort Espanyola d'Arbitratge.
María Carmen Santiso Gonzalez, Advocada en Tribunal Arbitral de Barcelona.
 
Tema 6: Com és l'arbitratge a Llatinoamèrica?
L'Arbitratge a Colòmbia.
Membre de la llista d'àrbitres de la Cambra de Comerç de Bogotà. Colòmbia
L'Arbitratge a Puerto Rico
Emmalind García. 
University of Puerto Rico School of law.
 
COM DIRIGIR CORRECTAMENT UN PROCEDIMENT ARBITRAL?
 
Tema 7: Com dialoguen les parts en l'arbitratge? 
L'agenda arbitral. Principis rectors del procediment. Les al·legacions. Excepcions. 
César Rivera García, Advocat. Arbitro internacional.
 
Tema 8: Com es planteja la tutela cautelar arbitral?
Mesures cautelars prèvies i arbitro d'emergència. Mesures cautelars coetànies. Tipus de mesures. Procediment. Requisits i resolució de les mesures.
Christian Herrera Petrus, Advocat. Professor de Dret Processal de la UB. Àrbitre del Tribunal Arbitral de Barcelona.
 
Tema 9: Com es desenvolupa l'arbitratge?
Ordres processals i audiències. Procediment abreujat. Procediment en línia.
Irene Arranz Puig, Advocada. Àrbitre Internacional
 
SESSIÓ TUTORIA
 
Tema 10: Com es prova en l'arbitratge?
Proposició de la prova i criteris d'admissió. Pràctica de la prova. Facilitat probatòria. Regles IBA. Assistència judicial en la pràctica de prova. Càrrega i valoració de la prova. Conclusions.
Frederic Munné i Catarina, Advocat. Doctor en Dret. President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB). President de l'Institut de Probàtica i Dret Probatori (APDP). Diputat de la Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).
 
Tema 11: Com es redacta un bon laude? 
Requisits formals del laude. Contingut. Redacció del laude. La part dispositiva. Aclariment i complement del laude. Altres formes de finalització de les actuacions.
Pedro Yúfera Sales, Advocat. Àrbitre internacional. Degà Emèrit de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Mercedes Tarrazón Rodon, Àrbitre internacional. Professional Independent en Resolució de Conflictes.
 
COM I QUAN CAP EL CONTROL JUDICIAL DEL LAUDE?
 
Tema 12: Es pot anul·lar un laude?
L'acció d'anul·lació. Procediment. Causes d'anul·lació. Numerus clausus. Efectes derivats de l'anul·lació del laude.
Joan Picó Junoy, Catedràtic de Dret Processal de la UPF 
 
SESSIÓ TUTORIA 
 
Tema 13: Com s'executa un laude?
Òrgan competent per a l'execució. L'execució provisional. L'execució ordinària. El exequàtur.
Cristian Gual Grau, Àrbitre internacional. Advocat. Arbitro del Tribunal Arbitral de Barcelona.
 
QUINA SÓN LA PRINCIPALS ESPECIALITATS EN L'ARBITRATGE DELS NEGOCIS?
Estudi de les especialitats que presenta l'arbitratge en diferents àmbits de la contractació mercantil, les inversions internacionals, el dret marítim, el dret de transport, el dret societari i el dret de la propietat industrial i intel·lectual
 
Tema 14: L'arbitratge d'Inversions
Javier Iscar Clots, Advocat. Àrbitre internacional. President de de el Centre Iberoamericà d'Arbitratge (CIAR).
 
Tema 15: L'arbitratge en les assegurances
Manuel Panades Fons, Àrbitre internacional. Director adjunt del Centre for International Governance and Disputo Resolution (GIGAD). 
 
Tema 16: L'arbitratge en els transports
Prof. Dr. Juan Pablo Correa Delcasso. Professor Titular de la UB. Àrbitre internacional. Advocat
 
SESSIÓ TUTORIA 
Tema 17: L'arbitratge societari
Daniel Vázquez Albert, Catedràtic de Dret Processal de la UB especialista en arbitratge societari
 
Tema 18: L'arbitratge en la construcció
Juan Pablo Correa del Cas, Professor de Dret Processal de la UB. Secretari General del Tribunal Arbitral d'Andorra.
 
Tema 19: L'arbitratge sobre propietat industrial i intel·lectual
Ayllén Gil Seaton, Professora d'Arbitratge de la UPF especialista en arbitratge en propietat industrial
 
TUTORIA
QUINES SÓN LES BONES HABILITATS D'UN BON ÀRBITRE?
Tema 20: Lideratge i oratòria en l'arbitratge
Lideratge i coaching de direcció. Gestió d'equips: el col·legi arbitral. Oratòria i comunicació. Visita a institucions arbitrals.
Jordi Estalella Pi, Professor de ESADE i consultor d'assessories jurídiques d'empresa i signatures d'advocats
Pilar Sardà Magdalena, Advocada. Consultora en pragmàtica de la comunicació. 
 
ASSIGNATURA 7. 
CLINICA ARBITRAL: COM ÉS UN ARBITRATGE DES DE DINS?
Els participants treballaran i tindran accés a àrbitres i actuacions arbitrals reals a fi d'obtenir un ple coneixement real del món de l'arbitratge, la qual cosa els permetrà també realitzar eficaçment el seu treball de final de postgrau.
El treball final del postgrau serà necessari superar per a l'obtenció del títol. Aquest projecte es realitzarà en grups i es presentarà al final del programa davant un tribunal format per la Direcció Acadèmica i dos representants del cos docent, un de cada eix formatiu establert. 
Estan previstes 5 sessions de tutoria del projecte de 2 hores cadascuna al llarg del programa amb el tutor assignat a cada grup.
El projecte consistirà a elaborar un cas suporti i defensar-lo davant d'un col·legi arbitral. Els integrants del grup hauran de distribuir-se els rols de defensa, acusació, àrbitre, perit, parts i testimonis, en el seu cas.
 
TREBALL FINAL DE GRUP. PRESENTACIÓ PRESENCIAL A BARCELONA (PRESENCIAL)
 
Títol:
 
Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

Canvis:

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.

Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del curs. Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Curs no tindran dret a cap devolució.

Tràmits d'Inscripció: 

-Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

Preu i forma de pagament:

Col·legiats/des ICAB i entitats col·laboradores

 • Matrícula, abans de l'inici del Màster, 800€  + 6 quotes domiciliades ( 500€) de novembre a abril respectivament. TOTAL:  3800€

No col·legiats/des:

 • Matrícula, abans de l'inici del Màster, 850€  + 6 quotes domiciliades ( 560€) de novembre a abril respectivament. TOTAL:  4200€

Preus

DescripcióImport
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des 3800,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4200,00€
Inscriu-te
Comissió de Cultura / Seccions | Postgrau

ANUL·LAT - Diploma de Postgrau en Arbitratge Nacional i Internacional dels Negocis 2023

Informació general

 • 15/10/2023
 • ONLINE
 • Dimarts i dijous, de 15 a 18h. Última setmana de dilluns a divendres, de 9 a 14h
 • De pagament

Comparteix

Documents

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×