menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Mediació | Màsters | Màster

Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes ICAB-UB 2022-2023 (blended)

Inici: Octubre 2022, #FormacioICAB. Mediació i altres sistemes de resolució de conflictes. 

Objectius

El Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes ICAB-UB compta amb una novetat molt important com és el Conveni signat pel Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) amb la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, constituint-se doble titulació i adquirint la condició de titulació Universitària, convertint-se en el Postgrau en resolució de conflictes d'especialitat jurídica únic en el mercat i de recorregut curricular.

El nou Postgrau en Resolució de Conflictes ICAB-UB es vertebra a través d'una formació integral del professional en l'àmbit de tots els sistemes de resolució alternativa de conflictes i d'acord amb els desafiaments que la futura llei d'eficiència processal ens plantejarà.

És el primer Postgrau que inclou una formació i estudi exhaustiu dels diferents mètodes de resolució de conflictes a part de la Mediació com la conciliació, negociació, Dret col·laboratiu, arbitratge, etc.

Altra de les novetats importants que el diferencia de les altres formacions en resolució de conflictes en el mercat és la inclusió d'un mòdul exclusiu de processal que reforça el coneixement jurídic i de garanties per a l'exercici de qualitat en l'àmbit de la Mediació i altres mètodes.

Un Postgrau innovador, pioner en la inclusió de l'estudi dels sistemes i tècniques més noves i avançades, i que es dirigeix a Llicenciats i Graduats en Dret, altres Llicenciatures jurídiques, i altres formacions o titulats universitaris de diferents àmbits socials i culturals. 

Format blended amb un 20% presencial obligatori i la resta on-line, per una millor conciliació laboral.

Es tracta de l'únic Postgrau que ofereix pràctiques reals amb mediadors professionals del Centre de ADR de l'ICAB, amb tutors de reconegut prestigi i amb una metodologia de grup reflexiu per a la preparació de l'alumnat.

El quadre docent està format pels principals referents del país de totes la àrees de resolució del conflictes. Mediadors/es, advocats/es, àrbitres en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari expert en la resolució alternativa de conflictes.

Així mateix, s'impartiran Masterclass i tallers pràctics que complementen i amplien la formació amb els millors especialistes del conflicte tant de l'àmbit estatal com de l'Internacional.

Disposarem d'un sistema d'avaluació innovador amb la incorporació d'un Tribunal que avaluarà els alumnes al final de curs a través de simulacions i presentació de projectes.

Ensenyament de mediació homologable per a convertir-se en mediador/a registrat/da del CMDPC i del Centre de ADR de l'ICAB.

 

PROGRAMA

MÒDUL I PART GENERAL

• El conflicte. Tipologies i nivells. Anàlisi i formes de gestió del conflicte. Tècniques i abordatge del conflicte. Aspectes positius i negatius del conflicte.
• El conflicte des del punt de vista jurídic.
• La resolució jurídica del conflicte.
• La mediació com a concepte i diferències amb altres sistemes de resolució de conflictes. Àmbits de la mediació. Perfil i rol de la persona mediadora. Drets i deures de la persona mediadora.
• Taller: Habilitats comunicatives.
• MasterClass: Els conflictes als mitjans de comunicació.
• La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu.
• La mediació com a concepte i diferències amb altres sistemes de resolució de conflictes. Àmbits de la mediació. Perfil i rol de la persona mediadora. Drets i deures de la persona mediadora.
• El procediment de mediació.
• Conciliació.
• Opinió d’expert independent. Tercer neutral.
• Requeriment. Oferta vinculant i negociació entre advocats.
• Dret Col·laboratiu.
• ODR.
• Taller: ADR i ODR.
• MasterClass: La practica restaurativa en situacions de violència.
• La comunicació. Tipus de comunicació. Taller pràctic sobre comunicació. Tècniques i habilitats comunicatives del mediador. Escolta activa i empàtica.
• La creativitat. Generació de confiança. Control del procés. Taller pràctic sobre eines i recursos per a bones pràctiques en situacions complexes.Tipus de preguntes Els silencis. Tècniques i estratègies per gestionar els silencis intencionats en mediació. La creativitat. Generació de confiança. Control del procés. Taller pràctic sobre eines i recursos per a bones pràctiques en situacions complexes.Tipus de preguntes.
• Escoles o models de mediació; Harvard, Transformatiu, Circular, etc. Integració de models. Clarificació d’ interessos i necessitats.
• Taller: La mediació i el procés judicial.
• La mediació i el procés judicial.

COL·LECTIUS VULNERABLES
Arbitratge i persones con discapacitat.
La resolució de conflictes i la comunicació amb les persones sordmudes.
La persona mediadora en processos amb gent gran.
La persona mediadora en processos amb menors.
Taller: La Mediació i les Persones amb Discapacitat.
Masterclass: Situacions d’alta conflictivitat en processos de família amb menors d’edat.
Mediació i vulnerabilitat econòmica.
Mediació i consumidor.
Àmbit Sanitari.

 

MODUL II. PART ESPECIFICA DE MEDIACIO FAMILIAR

• Conflictes que es poden generar en l’ entorn familiar. Conflicte i ruptura de la vida familiar; efectes psicològics i educatius del conflicte en el diferents membres. Metodologia de la mediació familiar
• Taller: La Mediació  en l'Àmbit Organitzacional Sanitari.
• MasterClass: La resolució de conflictes en las empreses multinacionals.
• Tècniques, estratègies i habilitats per mediar en conflictes familiars.
• Principis i objectius de la mediació familiar. Etapes en el procés de mediació familiar. Acta inicial i Acta final.
• Parelles de fet i mediació.
• La mediació intrajudicial i l’aprovació dels acords de mediació.
• Taller Mediació relacional i MasterClass.
• La visió de l’advocacia i de la judicatura respecte a la mediació familiar.
• La mediació i la sostracció de menors.
• La mediació i el procés de família amb element internacional.
• MASC com a coordinació de parentalitat. Mirada jurídica.
• Taller: La resolució de conflictes des de la perspectiva de gènere.

 

MÒDUL III. ÀMBIT DRET PRIVAT

• Anàlisis del conflicte en institucions i organitzacions.
• La mediació a l’ àmbit de la convivència ciutadana. Taller pràctic. Eines i estratègies per mediar en àmbits ciutadans. Conflictes grupals, bandes urbanes, okupes etc.
• Anàlisi del conflicte a l’ àmbit de les institucions i organitzacions de Dret Privat de Catalunya.
• La mediació exprés.
• La mediació en l’ àmbit de l’ habitatge. Eines i estratègies per mediar en una comunitat de veïns.
• La negociació i les comunitats de propietaris. Eines i estratègies per mediar en una comunitat de veïns.
• Taller: Mediació Comunitària
• La negociació a l’àmbit de les assegurances.
• La resolució de conflictes i els arrendaments.
• Conflictes en l’àmbit de les successions i particions d’herència.
• Taller: Pràctica restaurativa.
• MasterClass: La resolució de conflictes a les ONGs.
• La resolució de conflictes a l’àmbit del transport. AESA I TRANSPORT TERRESTRE.
• La resolució de conflictes en les reclamacions contra entitats financeres.

 

MÒDUL IV. ÀMBIT MERCANTIL

• La mediació en l’ àmbit de les empreses, conflictes dins l’ empresa i entre empreses. Àmbit nacional.
• La mediació en l’ àmbit de les empreses, conflictes dins l’ empresa i entre empreses. Àmbit internacional.
• Especificitat de la mediació a l’ empresa familiar.
• Mediació concursal.

 

MÒDUL V. ESPECÍFIC D'ARBITRATGE

• Conveni arbitral i tipus d’arbitratge :  Disseny del pacte arbitral. Requisits de validesa del pacte. Arbitratge ad hoc i arbitratge institucional. Arbitratge de Dret i arbitratge d’equitat.
• Posada en marxa : Nomenament i acceptació. Recusació Tutela arbitral: el principi kompetez-kompetenz. Honoraris de l’àrbitre i la provisions de fons. Constitució del tribunal i acte d’inici. Taller pràctic.
• Procediment arbitral: Calendari arbitral. Modificacions sobrevingudes. Mesures cautelars: alternatives. Arbitratge i prejudicialitat penal. Arbitratge i situació concursal. Pràctica de la prova: fonts, mecanismes, audiències, requeriments i assistència judicial. Taller o assistència a un cas real.
• Laude arbitral: Requisits de forma i contingut del laude. Pronunciament sobre les costes de l’arbitratge. Notificació del laude.
• MasterClass: “ Els secrets de la Mediació que mai et van explicar”
• Introducció (Arbitratge Internacional).
• Dinàmica de l'Arbitratge: Conveni Arbitral - Àrbitres i Tribunals - Procediment (I).
• Dinàmica de l'Arbitratge: Procediment (II) - Procediment (III) - Mesures Cautelars.
• Laude.

 

MÒDUL  VI. MEDIACIÓ I ALTRES ÀMBITS

 • Ètica i esport. La mediació a l’ àmbit esportiu.
• La justícia restaurativa. Procés penal.
• La justícia restaurativa. Procés de menors.
• Taller: Mediació esportiva.
• Resolució de conflictes à l’àmbit administratiu.
• Mediació i procés contenciós administratiu.
• Taller:La Mediació a debat. 12  persones  sense pietat. (Debat la mediació amb el actors originals mantenint la idea original)
• MasterClass: Reptes de la Mediació.
• Taula rodona final. Qüestions sobre la resolució de conflictes.
• Mediació i procés laboral.
• Mediació a l’àmbit notarial i registral.
• Mediació i procura.
• Mediació a l’àmbit rural.
• La mediació i la sindicatura de greuges.
• Ser mediador en l' àmbit de la Generalitat de Catalunya.

 

Professorat

- Vicente Pérez Daudí, Catedràtic Dret Processal de la UB
- Jordi Casajoana Feliu, Advocat/Mediador/Formació/Director del Màster ADR Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
- Antoni Giner Tarrida, Professor Associat en la Universitat de Barcelona i impulsor de projectes com a ESCORTA’M i I WILL entre altres
- Ixusko Ordeñana Gezuraga, Doctor en Dret Processal en la Universitat del País Basc
- Helena Soleto Muñoz, Catedràtica d'Universitat en Universitat Carles III de Madrid i Directora d'Institut Alonso Martínez de Justícia i Litigació en UC3M
- Antoni Vidal Teixidó, Advocat i Mediador
- Mª Elena Lauroba Lacasa, Professora titular de dret civil, Universitat de Barcelona
- Veronica López Yagües, Doctora en Dret Processal per la Universitat d'Alacant i Directora del Programa d'Estudis Propis en Mediació
- Javier Plaza Penadés, Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de València Especialista en herències i Dret de successions com a àrbitre privat, mediador i conciliador (opinió d'expert/comptador-partidor)
- Raquel Guillen Català, Directora del Màster en mediació, arbitratge i gestió de conflictes en Dret Privat ( Universitat de València)
- Montserrat Tur Racero, Advocada col·laborativa, Mediadora familiar i Coach
- Fernando Martín Diz, Catedràtic de Dret Processal. Universitat de Salamanca
- Natalia Flores Pujol, Vicepresidenta de Mediation Quality
- Marta Méndez Pichot, Mediadora mercantil i intraorganitzacional.
- Mercè Alaball Giménez, Mediadora i facilitadora. Acreditada en mediació relacional. Especialitzada en mètodes alternatius de resolució de conflictes en organització i empresa. Cofundadora de Khimera.
- David Espinós Gomis, Cofundador de Khimera. Consultor de comunicació, especialitzat en prevenció i gestió de crisi
- Ansel Guillamat Rubio, Consultora i Formadora en gestió de conflictes. Mediació. Mediadora en l’àmbit judicial
- Carmen Panchón Iglesias, Professora Titular en Universitat de Barcelona
- Inmaculada Vivas Tesón, Professora Titular en l'Àrea de Dret Civil en el Departament de Dret Civil i Dret Internacional Privat de la Universitat de Sevilla
- Blanca Nieves Barredo Gutiérrez, Advocada i Mediadora, Vicepresidenta de la Comissió d’Advocats/donis Mediadors/cap de bestiar
- Manel Asta Leiva, Advocat I Mediador civil, mercantil i concursal
- Carles Garcia Roqueta, Advocat soci de Mallart & García Roqueta, advocats associats. Diputat de Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). President Sdad Catalana de Mediació en Salut. Professor Universitari
- Montserrat Purtí Pujals, Presidenta de la Comissió Advocats/as Mediadors del Col·legi del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). Advocada experta en ADR/-MASC, mediació i negociació
- Anna Vall Rius, Professora associada de Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes i Victimología en University of Barcelona
- Carlos Villagrasa Alcaide, Professor Titular de Dret Civil de la Universitat de Barcelona
- Esther Pillado González, Catedràtica de Dret Processal en la Universitat de Vigo
- Joaquim de Miquel Sagnier, Advocat i Diputat de la Junta de la Junta de Govern del ICAB
- Carmen Varela Álvarez, Advocada i Sòcia-Directora de Carmen Varela Abogados Família
- Meritxell Bosch Torreblanca, Advocada i Mediadora- Sòcia Fundadora de BOSCH TORREBLANCA ADVOCATS I MEDIADORS
- Rafael Llinás Salmerón, Psicòleg i Mediador a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
- Isabel Viola Demestre, Professora Titular Dret Civil a Universitat de Barcelona
- Ramón Tena, Mediador & trainer in conflict transformation
- Toni Algava Calvo, Cap de l'Àrea d'assessorament sobre el deute hipotecari en Agència de l'Habitatge de Catalunya
- Miquel Serra i Camús, Advocat-Mediador i Fundador de Bufet Serra
- Mercè Balasch Sagrera, Advocada, Directora d'Assessoria Jurídica "La legítima" Mediadora del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya
- Juan Antonio Ruiz García, Advocat i mediador empresarial; expert en resolució de disputes i en litigació civil i mercantil
- Manel Canyameres Sanahuja, Advocat, soci i director del Departament Jurídic de GRUP CADE CONSULTORS,S.L. Mediador, soci de ALTER, SERVEIS INTEGRALS DE MEDIACIÓ, S.L.
- Borja Pardo Ibáñez, Administrador Concursal i Mediador Concursal
- David Jurado Beltrán, Advocat i Professor de Litigació Civil en ESADE
- Jose Mª Rojí Buqueras, Soci. Advocat. Àrbitre. Mediador. Secretari de consells. Conferenciant. CMS Albiñana & Suárez de Lezo
- Frederic Munné Catarina, Advocat i Doctor en Dret. President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB).
- Victor Ferreres Comella, Catedràtic Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra
- Mercedes Tarrazón Rodón, Professional Independent en Resolució de Conflictes
- Irene Arranz, Especialista en arbitratge internacional; assessora en assumptes de distribució i construcció, i en conflictes derivats d'operacions transaccionals i de M&A.
- Pedro Yúfera Sales, Advocat especialista en Arbitratge internacional.
- Xavier Pastor Pérez, Director del Postgrau Resolució de Conflictes Públics i Mediació at Fundació Universitat de Girona. Professor de la UOC.
- Carmen Guil Román, Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona i Presidenta @ de Gemme España
- Montserrat Raga Marimón, Magistrada Sala Contenciós-Administratiu de la Sala núm. 5 de Barcelona
- Sara Pose Vidal, Magistrada TSJ Catalunya
- Antoni Bosch Carrera, Notari i Professor Universitari
- Antonio Cumella Gaminde, Advocat i Registrador de la Propietat
- Jaume Aso Roca, Procurador exercent
- Marcel Vidal Cánovas, Advocat i Mediador
- Alfonso Casas Flores, Mediador-Advocat-Formador
- Esther Gimenez-Salines Colomer, Catedràtica en Dret Penal i Criminologia ESADE-URL
- Alex Gaya Cortés, Mediador Familiar al Centre de Mediació de Catalunya
- Glòria Terrats Ruiz, Coordinadora de Criança Perit Forense Mediadora
- Teresa Iranzo Roura, Advocada i Gerent del Tribunal arbitral de Barcelona (TAB)
- Carmen Santiso González, Advocada en Tribunal Arbitral de Barcelona

 

 

Títol: Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista eés necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

Canvis: El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.

Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del curs. Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Curs no tindran dret a cap devolució.

 

Tràmits d'Inscripció: 
-Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

Preu i forma de pagament:
Qualsevol categoria professional:  Matrícula, abans de l'inici del Màster, 333,33€  + 8 quotes domiciliades ( 333,33€) d'octubre a juliol respectivament. TOTAL: 3000€

 

Preus

DescripcióImport
Tots/es 3000,00€
Inscriu-te
Mediació | Màsters | Màster

Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes ICAB-UB 2022-2023 (blended)

Informació general

  • 17/10/2022 - 17/07/2023
  • Blended
  • Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores - FORMAT BLENDED. Alguns divendres al llarg del curs de 9.15 a 14.30 hores.
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×