open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Civil | Família | Màsters | Màster

MÒDUL DE FAMÍLIA del Màster en Dret de Família i Successions ICAB 2023-2024 Format PRESENCIAL

Inici: 02/10/2023, només MÒDUL DE FAMÍLIA. 

Comitè Científic:

  • Carme Adell Artiga. Advocada
  • María Giráldez de Luis. Advocada
  • Ramon Casanova Burgués. Advocat i Diputat de la Junta de Govern de l'ICAB 

Objectius:

L’objectiu principal del Màster en Dret de Família i Successions del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) és la formació pràctica de l’advocat/da, per dotar-lo dels millors coneixements i recursos en l’aplicació pràctica d’aquesta especialitat, tant si exerceix com a advocat/da, com si té relació professional amb altres àmbits (Mediació, Serveis Socials o Adopcions, entre d’altres).
 
La metodologia emprada és mitjançant la casuística pràctica per tal de consolidar el coneixement dels mètodes i procediments més adequats que es poden aplicar a cada supòsit. Treballem casos reals a classe.
 
El Màster, s’adreça no només a titulats en Dret i advocats/des, sinó també a altres titulats universitaris que vulguis completar la seva formació superior amb la pràctica professional del Dret.

El quadre docent està format per advocats en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari.

Programa:

  • Novetats per aquesta edició:

- Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència. 
-  Llei 8/2021, de 2 de juny, per la que es reforma la legislació civil i processal per el recolzament a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica. 
- Internacional: com ens afecta el Brèxit en dret de família internacional i la propera entrada en vigor del REGLAMENT (UE) 2019/1111 DEL CONSELL de 25 de juny de 2019 relatiu a la competència, el reconeixement i l'execució de resolucions en matèria matrimonial i de responsabilitat parental, i sobre la sostracció internacional de menors.

MÒDUL I. DRET DE FAMÍLIA

El divorci o la crisi de parella.
Estudi integral dels processos de separació, divorci, nul·litat, liquidació del règim econòmic matrimonial, en la via contenciosa o de mutu acord.
Aplicació d’altres matèries del Dret en processos matrimonials: fiscalitat aplicada al Dret de Família, Dret Laboral i Mercantil aplicats.
Tècniques en la redacció d'escrits, demandes i recursos en processos especials de família i menors.
Tècniques desenvolupades a través de sessions de coaching per a la negociació, entrevistes amb el client i defensa davant els Tribunals.
Altres procediments especials del Dret de família: execucions, Jurisdicció voluntària, modificació de mesures.
Tècniques en l'obtenció de prova: bases i tècniques en matèries diferents al Dret de Família, però directament relacionades amb el procés de divorci: Dret Laboral, Dret Fiscal i Dret Mercantil.
Col·laboració i intervenció d'altres professionals: psicòlegs, detectius.
Processos de violència contra la dona en supòsits de crisi familiar: tècniques per a la defensa de les mesures civils en les diferents compareixences del procés, tècniques per a l'assessorament de les parts (víctima/denunciat), nocions sobre els recursos per a la víctima i qüestions de competència.
Filiació: reclamació de paternitat, mesures que es poden sol·licitar, drets i obligacions de cada part en aquest tipus de supòsits.

MÒDUL II. DRET DE FAMÍLIA AMB ELEMENTS INTERNACIONALS
Divorci o crisi de parella amb elements internacionals: tècniques en interpretació de llei aplicable i conflictes negatius de competència.
Aplicació d’instruments internacionals a través de casos pràctics.
Altres processos amb elements internacionals: reconeixement i/o execució de títols judicials estrangers; modificació de mesures,
Segrest Internacional de Menors (SIM): tècniques d'actuació i defensa des d'ambdues perspectives: país requirent, país requerit.
Innovació en les tècniques resolució de conflictes del SIM: la mediació internacional.

MÒDUL III. PROTECCIÓ DE LA PERSONA
Protecció a la infància. Processos de desemparament i risc.
Contingut i especialitats dels processos que poden intervenir: Administratiu, Civil, Penal. Tècniques de defensa i actuació en cada procés. Nocions sobre la reclamació patrimonial enfront dels actes negligents de l'Administració en processos de protecció de menors.
Acolliment, adopció i guarda de fet. Contingut i especialitats del procés.
Altres processos de protecció de la persona. Processos d'incapacitat, tutela i curatela. Contingut i especialitats del procés. Tècniques per a l'obtenció de proves, i intervenció d'altres professionals.
Protecció del patrimoni. Conceptes i límits en la protecció del patrimoni de l'incapaç.

Professorat Mòdul de Família:

ADRIANA DE RUITER, Advocada
ALEJANDRO EBRAT PICART, Advocat
ALMUDENA GONZÁLEZ GARCÍA, Advocada i Professora UB
ANA PIERNAS LÓPEZ, Advocada, Mediadora i Coordinadora de parentalitat
ANDRÉS MALUENDA MARTÍNEZ, Advocat
ANGEL LÁZARO RIOL, Cap del Servei Jurídic DGAIA
ÁNGEL SERRANO DE NICOLAS, Notari
CARME ADELL ARTIGA, Advocada
ERNEST PASCUAL FRANQUESA, Magistrat
EVA ATARÉS GARCÍA, Magistrada
FRANCESC XAVIER PEREDA GÁMEZ. Magistrat 
FRANCISCO JAVIER FORCADA MIRANDA, Magistrat
JAUME ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, Catedràtic de Dret Processal. Advocat-Economista
JOSEP CAPDEVILA FRANCÀS, Advocat
JOSEP GUIU BADIA, Advocat
MARIA GIRALDEZ DE LUIS, Advocada
MAX ARIAS BLÁZQUEZ, Advocat
MERCÈ CARTIÉ JULIÀ, Psicòloga
MIGUEL ANGEL CAÑIVANO SALVADOR, Professor Titular de Dret de la Universitat de Barcelona
NURIA CAÑAS GARCIA, Responsable de Tramitació Jurídica de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció
PATRICIA EBRAT RAMON, Advocada
REGINA SELVA SANTOYO, Magistrada
SILVIA GIMÉNEZ-SALINAS COLOMER, Advocada
SONIA ÁLVAREZ, Advocada
XAVIER ABEL LLUCH, Magistrat i Doctor en Dret

Títol:

* Per tal d’obtenir el Diploma és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 
Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.
- Enviar-nos un breu currículum vitae.
- Enviar-nos les Normes de la Formació Especialitzada signades.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del mòdul, de 362.80€ + 4 quotes mensuals domiciliades (de 290€ cadascuna) de novembre a febrer= TOTAL: 1522.80€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del mòdul, de 390€ + 4 quotes mensuals domiciliades (de 330€ cadascuna) de novembre a febrer= TOTAL: 1710€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del mòdul, de 400€ + 4 quotes mensuals domiciliades (de 400€ cadascuna) de novembre a febrer= TOTAL: 2000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del mòdul, de 432€ + 4 quotes mensuals domiciliades (de 432€ cadascuna) de novembre a febrer= TOTAL: 2160€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 1692,00€ 1522,80€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 1900,00€ 1710,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 2000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 2160,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Civil | Família | Màsters | Màster

MÒDUL DE FAMÍLIA del Màster en Dret de Família i Successions ICAB 2023-2024 Format PRESENCIAL

Informació general

  • 02/10/2023 - 26/02/2024
  • Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores. Un divendres al mes de 14 a 17 hores. Aula ICAB
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×