menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Concursal | Màsters | Màster | Seccions

Màster en Dret Concursal ICAB 2021-2022 FORMAT BLENDED

Inici: octubre 2021, #FormacióICAB

Màster ICAB en Dret Concursal - Edició 2021-2022 from ICAB on Vimeo.

MÀSTER EN DRET CONCURSAL ICAB
2021-2022

Dimarts i dijous de 18 a 21 hores. Format Blended - Semipresencial

Comitè científic

Yolanda Rios. Jutgessa mercantil del Jutjat número 1
Juan Manuel Calavia. Catedràtic de Dret civil
Raimon Casanella. Economista
Yvonne Pavía. Advocada. Administradora concursal. .

S'aveïna una crisi econòmica fruit de la crisi sanitària produïda per la Covid-19 que comportarà una allau de concursos de creditors d'empreses i particulars i amb això s'incrementarà el nombre de professionals i Administradors concursals dedicats a la matèria. El càrrec d'Administració Concursal no hauria de ser una ocupació accidental i oportunista, sinó una professió de present i futur.  I presentar concursos no hauria de ser un encàrrec més fruit d'una oportunitat del mercat, sinó fruit d'un estudi responsable i conscienciós de la matèria.

Ara és el moment de destacar i d'especialitzar-se, per a això és necessari: una bona formació, profunda i actualitzada com la que s'ofereix en aquest Màster.

Objectius:

L'objectiu d'aquest Màster Concursal és aprofundir en la formació de la matèria concursal, en el seu vessant teòric, i donant una especial importància a la part pràctica, per a poder portar a terme una assistència lletrada tant com advocat/a instant del concurs, com a advocat/a d'un creditor, com exercint el càrrec d'Administració Concursal.

Es pretén abordar els temes més controvertits en la pràctica concursal, en profunditat, basant-se en la jurisprudència més actualitzada, aportar solucions en un format d'intervenció entre ponents i assistents, i per a això s'han dissenyat un total de 9 TALLERS PRÀCTICS on, en la majoria, són dos professionals els que desenvolupen les sessions amb casos pràctics i lliuraments de materials i 9 MÀSTER CLASS on persones de rellevància importància a nivell concursal ens podran donar una visió més global d'uns temes especialment triats per la seva importància en l'exercici del dia a dia en aquesta matèria.

Per a això comptem amb un quadre docent de reconeguts advocats/des en l'exercici de la matèria concursal, magistrats i professors d'universitat, economistes i censors jurats per a donar una visió pragmàtica i realista de la realitat.

El Màster va dirigit a tots els que vulguin aprofundir en l'estudi pràctic de la matèria concursal, tant sigui que porten anys ja exercint en altres matèries i  volen exercir en la matèria concursal, com que porten anys exercint en la matèria concursal i vulguin actualitzar-se, i això tant sigui per a presentar concursos com per a ser Administració Concursal, com que siguin advocats d'entitats bancàries, institucions públiques i vulguin aprofundir, en definitiva, està dirigit a tot aquell que vulgui anar més enllà en la matèria concursal, no sols a nivell teòric sinó especialment a nivell pràctic

PROGRAMA

Mòdul 1. GESTIÓ CONCURSAL I PRE CONCURSAL

Introducció Reial Decret: Nova llei concursal: Reial Decret 20/20 del 5 de maig. Text refós Llei Concursal. 

Estratègia concursal i preconcursal.

Anàlisi econòmica i financera de la insolvència.

Pressupòsit subjectiu del concurs: deutor i creditors.

Pressupòsit objectiu del concurs: insolvència.

Estructura del procés concursal fases i seccions.

MASTER CLASS: Normativa Europea. Normativa europea en matèria de Reestructuració  i acords de refinançament: (Directiva UE 2019/2012 del Parlament i del Consell 20 juny )

TALLER PRÀCTIC:  Acords de refinançament amb entitats de finançament i no financers.

Instituts preconcursals, comunicació de negociacions i acords de refinançament.


Mòdul 2. DECLARACIÓ DEL CONCURS

Sol·licitud del deutor de declaració del concurs i cas pràctic.

Sol·licitud dels creditors i d’altres legitimats de declaració del concurs i pràctic.

Especialitats del concurs dels grups de societats.

Aspectes econòmics de la sol·licitud del concurs. Opció liquidatòria o convencional.

Interlocutòria de declaració del concurs: competència judicial i publicitat. Declaracions concursal plural i acumulació en concursos connexes.

MASTER CLASS Aspectes Processals del Concurs: Incident concursal, mesures cautelars i sistema de recursos.


Mòdul 3. ADMINISTRACIÓ CONCURSAL

Figura de l’Administració Concursal: accés, nomenament i acceptació . Responsabilitat i funcions 

Informe de les administracions concursals: Continguts jurídics i econòmics. Estructura i documents annexes.

Aspectes econòmics de l’informe dels Administradors concursals. Valoració de l’empresa i de la situació patrimonial.

TALLER PRÀCTIC:  sobre  l’Informe dels Administradors Concursals.

MASTER CLASS: AC i Jutges. Sobre les relacions entre els professionals del concursat i l'Administració concursal. Que esperen uns respecte als altres.


Mòdul 4. EFECTES DEL CONCURS

Efectes del concurs sobre el deutor: limitacions en les facultats relatives a bens i activitat.

Efectes del concurs sobre les els deutors: accions i procediment, i sobre execucions.

Efectes del concurs sobre els creditors: relatius als crèdits.

Efectes del concurs sobre els contractes: resolució i incompliment. Rehabilitació i enervació.

TALLER PRÀCTIC:  sobre efectes del concurs sobre els contractes.

Efectes concurs sobre actes perjudicials i accions de reintegració: pressupostos i requisits. Procediments i efectes.

TALLER PRÀCTIC  d´acció de reintegració.

Efectes del concurs sobre els crèdits públics . Comunicació, reconeixement  i graduació. El contracte públic en el concurs.

Els efectes del concurs sobre els crèdits laborals: comunicació, reconeixement, qualificació, especialització en el Conveni i en la liquidació. 

Efectes del concurs sobre les relacions laborals: el Fons de Garantia Salarial.

Contracte de Treball en el concurs: jurisdicció i competències. Contracte d’alta Direcció. Mesures col·lectives, procediment.

TALLER PRÀCTIC sobre efectes del concurs sobre les relacions laborals.


Mòdul 5. DETERMINACIÓ DE LA MASSA ACTIVA I PASSIVA

Composició de la massa activa: composició  i inventari.

Composició de la massa passiva: Classificació dels crèdits concursals en  privilegiats, ordinaris i subordinats i contra la massa.

Aspectes econòmics del reconeixement de crèdits.

TALLER PRÀCTIC sobre classificació dels crèdits.

Impugnació de l’Informe Provisional i Informe Definitiu.

MASTER CLASS: Estudi de Sentències: Honoraris Administració Concursal.


Mòdul 6. SOLUCIONS DEL CONCURS: CONVENI I LIQUIDACIÓ

La viabilitat empresarial

MASTER CLASS Fi de la fase comú: Solucions del concurs, Conveni i liquidació. La importància del Conveni, i en el seu cas una liquidació ordenada.
Apertura de la fase de conveni i presentació de propostes de conveni.

Contingut del conveni: Contingut admissible, legitimació i requisits.

Proposta anticipada de conveni.

Aspectes econòmics del conveni. Pla de viabilitat.

Celebració de la junta de creditors i aprovació del conveni. Eficàcia del conveni.

MASTER CLASS: Taller pràctic sobre la negociació del conveni. 

Apertura de la fase de liquidació: apertura, fase i pla de liquidació.

Realització immobles afectes , privilegi especial. Pagament al creditor, prelació i moment temporal.

Aspectes econòmics del pla de liquidació.

Venda de la Unitat Productiva.

Operacions de Liquidació.

MASTER CLASS: Rendició de comptes.

TALLER PRÀCTIC sobre liquidació del concurs.


Mòdul 7. QUALIFICACIÓ I CONCLUSIÓ DEL CONCURS

MASTER CLASS: La importància de la qualificació. Tramitació de la secció de qualificació. Fase de la qualificació del concurs: tramitació de la qualificació del concurs.

Fase de qualificació: Concurs culpable i concurs fortuït. Els còmplices.

Fase de qualificació: Efectes personals i patrimonials de la qualificació del concurs com a culpable.

TALLER PRÀCTIC sobre qualificació del concurs.

Conclusió del concurs: Causes i efectes. Reobertura del concurs. Conclusió per insuficiència de bens. Subsistència de bens després  del concurs.

Concurs Internacional .

Llei segona oportunitat: àmbit, especialitat, tràmits i efecte.

Llei segona oportunitat: acords prejudicials de pagament, concurs consecutiu, i benefici,  exaleració de passiu insatisfactori.

TALLER Llei segona Oportunitat.

MASTER CLASS-CLOENDA: Anàlisis de la Jurisprudència concursal del Tribunal Suprem.

 

PROFESSORAT
Abraham Cobo Sánchez, Letrat en Cap del Departament concursal del Fondo de Garantia Salarial Barcelona.
Alfonso Merino Rebollo, Jutge del Jutjat Mercantil número 4 de Barcelona.
Alicia Herrador Muñoz, Advocada i Administradora Concursal
Amagoia Serrano Barrientos,  Jutgessa del Jutjat Mercantil número 11.
Amanda Cohen Benchetrit. Magistrada Audiència Provincial de Córdoba. Assessora general de cooperació jurídica internacional del Ministeri de Justícia
Àngels Calavia Molinero. Advocada laboralista 
Antoni Borrás Abós, Advocat i Administrador Concursal.
Borja Pardo Ibáñez, Advocat, Administrador Concursal i Comptador Partidor
Carlos Nieto Delgado, Magistrat del Jutjat Mercantil número 1 de Madrid
Daniel Vázquez Albert, Doctor en Dret de la Universitat de Barcelona
Diego Herrera Giménez, Advocat
Elisa Escola Besora, Advocada.
Ferran Zaragoza Rosa, Vocal Secció de Dret concursal de l’ICAB
Florencio Molina López, Jutge, del Jutjat Mercantil número 5 de Barcelona
Ignacio Sancho Gargallo, Magistrat del Tribunal Suprem
Irene Pedreño Vargas, Advocada i Administradora Concursal. 
Isabel Giménez García, Jutgessa del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona.
Joan Massó Oriol. Responsable del Departament Concursal d’Hisenda 
Jordi Albiol Plans, Administrador Concursal.
Jordi Castells Llavines. Economista
Jose M. Marqués Vilallonga, Advocat i Administrador Concursal. 
Juan Manuel Sánchez-Bustamente de la Herran, Lletrat de la Tresoreria General de la Seguridad Social
José Manuel Calavia Molinero. Doctor en Dret i Advocat.
José Maria Fernández Seijo, Magistrat de la secció 15a de Audiència de Barcelona
Josep Pujolràs Nonell. Advocat, Economista i Administrador Concursal
Juan Manuel de Castro Aragonés, Administrador Concursal i Magistrat en excedència.
Laura Pedreño Vargas, Economista i Administradora concursal.
Lucía Martínez Orejas. Jutgessa del Jutjat del Mercantil número 10 de Barcelona.
Marta Cervera Martínez, Magistrada Secció 15 de l’Audiència de Barcelona
Martí Batllorí i Bas, Advocat
Miriam Magdalena Cámara, Advocada i Administradora Concursal
Montse Rimbau Prat, Economista, Comptadora Partidora i Administradora Concursal
Octavi Gracia Chamorro, Economista, Advocat i Administrador Concursal.
Pau Ballvé Reyes, Advocat i President Secció Dret Concursal ICAB.
Raimon Casanellas Bassols, Economista
Raul García Orejudo,  Magistrat del Jutjat Mercantil número 7 de Barcelona
Raúl Lorente Sibina, Coordinador de la Comissió de Dret Concursal del Col·legio de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Sara Iglesias López, Advocada, secretària de la Secció de Dret Concursal de l'ICAB
Tiziana di Como, Doctora en Dret, Advocada, Professora de la UPF i de la UIC.
Tomas Nart Mampel, Advocat i Vicepresident Secció Dret Concursal ICAB.
Trinitat Roig Farran, Administrador Concursal, Economista i Auditor de Comptes
Victòria Betancor Sánchez, Ex Assessora financera del Banc Santander Barcelona 
Yolanda Ríos López. Jutgessa mercantil del Jutjat número 1 de Barcelona. 
Yvonne Pavía Lalauze, Diputada de la Junta de Govern ICAB, Advocada i  Administradora concursal. 

 

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 608.40€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 304.20€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3042€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 705.60€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 352.80€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3528€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 800€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 400€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 864€ + 8 quotes mensuals domiciliades (432€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4320€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3380,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 0 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3380,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3920,00€ 3528,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Concursal | Màsters | Màster | Seccions

Màster en Dret Concursal ICAB 2021-2022 FORMAT BLENDED

Informació general

  • 21/10/2021 - 28/06/2022
  • Dimarts i dijous de 18 a 21 hores, FORMAT BLENDED: SEMI PRESENCIAL
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×