menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Civil | Família | Seminari

Màster en Dret de Família i Successions ICAB 2020-2021 - FORMAT ONLINE

Formació Especialitzada ICAB

COMITÈ CIENTÍFIC
Carme Adell Artiga. Advocada
María Giráldez de Luis. Advocada
Ramon Casanova Burgués. Advocat


OBJECTIUS: 
L’objectiu principal del Màster en Dret de Família i Successions és la formació pràctica de l’advocat, per dotar-lo dels millors coneixements i recursos en l’aplicació pràctica d’aquesta especialitat, tant si exerceix com a advocat, com si té relació professional amb altres àmbits (mediació, serveis socials o adopcions, entre d’altres).
 
La metodologia emprada és mitjançant la casuística pràctica per tal de consolidar el coneixement dels mètodes i procediments més adequats que es poden aplicar a cada supòsit. Treballem casos reals a classe.
 
El Màster s’adreça no només a llicenciats en dret i advocats, sinó també a altres titulats universitaris que vulguis completar la seva formació superior amb la pràctica professional del dret.
El quadre docent està format per advocats en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari.


PROGRAMA:

MÒDUL I. DRET DE FAMÍLIA
El divorci o la crisi de parella.
Estudi integral dels processos de separació, divorci, nul·litat, liquidació del règim econòmic matrimonial, en la via contenciosa o de mutu acord.
Aplicació d’altres matèries del dret en processos matrimonials: fiscalitat aplicada al dret de família, dret laboral i mercantil aplicats.
Tècniques en la redacció d'escrits, demandes i recursos en processos especials de família i menors.
Tècniques desenvolupades a través de sessions de coaching per a la negociació, entrevistes amb el client i defensa davant els Tribunals.
Altres procediments especials del dret de família: execucions, Jurisdicció voluntària, modificació de mesures.
Tècniques en l'obtenció de prova: bases i tècniques en matèries diferents al dret de família però directament relacionades amb el procés de divorci: Dret laboral, dret fiscal, dret mercantil.
Col·laboració i intervenció d'altres professionals: psicòlegs, detectius.
Processos de violència contra la dona en supòsits de crisi familiar: tècniques per a la defensa de les mesures civils en les diferents compareixences del procés, tècniques per a l'assessorament de les parts (víctima/denunciat), nocions sobre els recursos per a la víctima, i qüestions de competència.
Filiació: reclamació de paternitat, mesures que es poden sol·licitar, drets i obligacions de cada part en aquest tipus de supòsits.
  
MÒDUL II. DRET DE FAMÍLIA AMB ELEMENTS INTERNACIONALS
Divorci o crisi de parella amb elements internacionals: tècniques en interpretació de llei aplicable i conflictes negatius de competència.
Aplicació d’instruments internacionals a través de casos pràctics.
Altres processos amb elements internacionals: reconeixement i/o execució de títols judicials estrangers; modificació de mesures,
Segrest Internacional de Menors (SIM): tècniques d'actuació i defensa des d'ambdues perspectives: país requirent, país requerit.
Innovació en les tècniques resolució de conflictes del SIM: la mediació internacional.
  
MÒDUL III. PROTECCIÓ DE LA PERSONA.
Protecció a la infància. Processos de desemparament i risc.
Contingut i especialitats dels processos que poden intervenir: Administratiu, Civil, Penal. Tècniques de defensa i actuació en cada procés. Nocions sobre la reclamació patrimonial enfront dels actes negligents de l'Administració en processos de protecció de menors.
Acolliment, adopció i guarda de fet. Contingut i especialitats del procés.
Altres processos de protecció de la persona. Processos d'incapacitat, tutela i curatela. Contingut i especialitats del procés. Tècniques per a l'obtenció de proves, i intervenció d'altres professionals.
Protecció del patrimoni. Conceptes i límits en la protecció del patrimoni de l'incapaç.

MÒDUL IV. DRET DE SUCCESSIONS
Introducció. Els diferents sistemes successoris. Dret internacional privat. Dret interregional. Principis generals de la successió per causa de mort a Catalunya. El Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya. El Testament. La Successió testamentària. Formes de testament. Revocació del testament. Nul·litat del testament. Interpretació del testament. L’hereu. Els fideïcomisos. Els llegats. Donacions per causa de mort.

MÒDUL V. LA SUCCESSIÓ CONTRACTUAL. SUCCESSIÓ I PROTOCOL FAMILIAR A LES SOCIETATS MERCANTILS.
La successió del cònjuge vidu i el convivent en parella estable. La successió en cas d’adopció i successió de l’impúber.
Els drets familiars per causa de la successió i els drets successoris del cònjuge i la parella de fet. L’any del plor. La quarta vidual.
La successió intestada. La successió forçosa. La legítima. Dinàmica de l’herència. Els marmessors. Obertura de la successió. Acceptació. Repudiació. Comunitat. Partició. Col·lació.
El menor a la herència. Fallida de la herència. Il·lícits penals a les successions. Fiscalitat de la Successió

 

Professorat: 
•    ALMUDENA GONZÁLEZ GARCÍA, Advocada i Professora UB
•    ANDRÉS MALUENDA MARTÍNEZ, Advocat
•    ÁNGEL SERRANO DE NICOLAS, Notari
•    ANTONI BOSCH CARRERA, Notari
•    ANTONI PRATS I VILALLONGA, Advocat
•    CARME ADELL ARTIGA, Advocada
•    CARMEN GARCÍA REVUELTA, Ministeri de Justícia. Subdirecció General de Cooperació Jurídica Internacional
•    CHANTAL MOLL DE ALBA, Advocada
•    DAVID ESPINÓS GOMIS, Llicenciat en Humanitats. Consultor en comunicació personal, política, institucional i empresarial.
•    ERNEST PASCUAL FRANQUESA, Magistrat
•    FRANCISCO GONZÁLEZ DE AUDICANA ZORRAQUINO, Magistrat
•    FRANCISCO JAVIER FORCADA MIRANDA, Magistrat
•    ISABEL VIOLA DEMESTRE, Professora titular de la UB
•    JAUME ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, Catedràtic de Dret Processal. Advocat-Economista
•    JAVIER PEREDA GÁMEZ, Magistrat
•    JESÚS GÓMEZ TABOADA, Notari
•     ÁNGEL LÁZARO, Responsable del gabinet Jurídic de DGAIA
•    JOAN SACRISTÁN TARRAGÓ, Advocat 
•    JOAN VALL i COSTA, Advocat
•    JOSEP ANTONI CUERVO TEJERO, Sotsinspector Coordinador Oficina Tècnica de la Inspecció Territorial a Barcelona de l’Agència Tributària de Catalunya
•    JOSEP GUIU BADIA, Advocat
•    JUAN J. LIRIA PASTUR, Advocat
•    JUDITH MONJE SAN, Generalitat. Cap de l'Àrea Juridico-administrativa Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció
•    M. EUGÈNIA ALEGRET BURGUÉS, Magistrada
•    M. ISABEL HERNANDO VALLEJO, Magistrada
•    MARIA DE MONTSERRAT ROMAGUERA, Advocada
•    MARÍA DEL CAMINO QUIROGA MARTÍNEZ, Notaria
•    MARIA GIRALDEZ DE LUIS, Advocada
•    MAX ARIAS BLÁZQUEZ, Advocat
•    MERCÈ ALABALL GIMÉNEZ, Comunicació i Mediadora
•    MERCÈ CARTIÉ JULIÀ, Psicòloga
•    MERITXELL GABARRÓ I SANS, Advocada

•    MIGUEL ÀNGEL CAÑIVANO SALVADOR, Professor Titular d'Universitat Facultat de Dret UB
•    PILAR PÉREZ VALENZUELA, Advocada
•    RAMÓN A. CASANOVA BURGUÉS, Advocat
•    RAMON PRATDESABA I RICART, Advocat i President de la Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions.
•    RAQUEL FRANCO MANJÓN, Advocada
•    SILVIA GIMÉNEZ-SALINAS COLOMER, Advocada
•    XAVIER ABEL LLUCH, Magistrat i Doctor en Dret

•    RUBÉN MENDIOLA OLIVA, Advocat

 

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

 

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula de 640.70+ 8 quotes mensuals domiciliades (de 300.16€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3042€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 765.5€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 345.31€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3528€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 406.25€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (438.75€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4320€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3920,00€ 3528,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Civil | Família | Seminari

Màster en Dret de Família i Successions ICAB 2020-2021 - FORMAT ONLINE

Informació general

  • 02/11/2020 - 12/07/2021
  • Formació ONLINE en Directe
  • Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores. Classes el primer divendres de cada mes de 15 a 18 hores.
  • De pagament

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×