menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Fiscal | Màsters | Màster

Mòdul I del Màster en Dret Fiscal ICAB 2022-2023: 'Llei General Tributària i procediments' ON-LINE

Objectius:
La proposta d’aquesta formació especialitzada en Dret fiscal neix de la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta matèria en la seva feina, sol·liciten una formació pràctica en matèria tributària. Aquesta formació té un abast  global del sistema tributari adquirint un coneixement complet del sistema estatal i autonòmic permetent-los resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.
Està dirigit a professionals en exercici (llicenciats o graduats en Dret, Administració i Direcció d’empreses, diplomats en Ciències empresarials, o assessors fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.
Neix amb els següents objectius:
- Proporcionar un coneixement ampli i pràctic de la fiscalitat en els seus àmbits estatal, autonòmic i local. 
- Dissenyar solucions tributàries apropiades pels negocis jurídics i econòmics del món de la persona i l’empresa.
- Conèixer els elements fonamentals del tribut i dels procediments de relació entre l’Administració i els obligats tributaris.
- Interactuar amb ponents vinculats al món dels despatxos professionals, l’Administració tributària, l’assessorament independent i la Universitat.

Comitè Científic:
Silvia Cano Arteseros. Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya
Jose M. Tovillas Morán. Catedràtic acreditat de Dret financer i tributari de la UB


Programa: 

MÒDUL I: LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA I PROCEDIMENTS
Llei General Tributària
•    Contingut, fonts i principis.
•    Interpretació i aplicació de la norma tributària
•    Obligats tributaris: contribuent, substitut, retenidor, repercussió i responsables.
•    Capacitat, domicili, representació i solidaritat.
•    Obligació principal i obligacions subsidiàries: successió en el deute, interessos de demora, recàrrecs, devolucions i garanties.
•    Extinció del deute: pagament i prescripció.

Procediment tributari
•    Procediments de gestió en particular: Presentació i rectificació de declaracions, devolucions, verificació de dades i comprovació limitada.
•    Procediment de recaptació (I): període voluntari i període executiu, procediment front a responsables i successors, ajornaments i fraccionaments.
•    Reclamacions i recursos: recurs de reposició, procediments especials de revisió, procediment econòmic administratiu, especialitats de la via contenciosa administrativa.

Inspecció Tributària
•    Procediment d’Inspecció: Inici Tramitació i finalització del procediment, Durada del mateix, lloc i documentació de les actuacions inspectores
•    Simulació d’una inspecció real
Sistema sancionador tributari
•    Infraccions i sancions administratives tributàries.
•    Delicte fiscal.


Ponents:
- Jose Miguel Martinez-Carrasco de Pignatelli
Advocat

- Soledad Valsero de Obeso
Cap de Servei Especial de Gestió Tributària

- Jose M. Tovillas Morán
Catedràtic acreditat de Dret financer i tributari de la UB

- Silvia Cano Arteseros
Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya

 

* Per tal d’obtenir el Diploma del Mòdul és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (prova al final del mòdul).

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció: Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
 

Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters cAmpus i Estudiants Associats:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 666€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 720€

-    Col·legiats altres Col·legis:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 820€

-    No Col·legiats ICAB:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 920€

 

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 740,00€ 666,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 800,00€ 720,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 820,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 920,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Fiscal | Màsters | Màster

Mòdul I del Màster en Dret Fiscal ICAB 2022-2023: 'Llei General Tributària i procediments' ON-LINE

Informació general

  • 17/10/2022 - 14/12/2022
  • Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores. Un divendres al mes de 15 a 18 hores. Videoconferències en directe amb Zoom.
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×