menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Fiscal | Màsters | Màster

Mòdul II del Màster en Dret Fiscal ICAB 2021-2022: 'Impost sobre la renda de les persones físiques'

Inici: 15 de desembre 2021 #FormacióICAB

Objectius:

La realització d’aquesta formació neix per la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta matèria en la seva feina, sol·liciten una formació pràctica en la fiscalitat des d’una perspectiva global del sistema tributari, per adquirir un coneixement complert del sistema estatal i autonòmic, que els permeti resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.

Està dirigit a professionals en exercici (Llicenciats/des en Dret, Econòmiques, Empresarials o Assessors Fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.

Comitè Científic:

  • Sílvia Cano Arteseros. Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya
  • José M. Tovillas Morán. Catedràtic acreditat de Dret financer i tributari de la UB

MÒDUL II: IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Introducció
Assimilar el concepte de renda: el fet imposable.
Rendes exemptes i rendes no subjectes. Concepte.
La base imposable
El subjecte passiu o contribuent. El problema de la residència en diferents Comunitats Autònomes
Obligats a declarar

Rendiments del treball
Concepte de rendiments íntegres del treball
Diferenciar entre rendes dineràries i rendes en espècie
Regles de valoració i imputació de les retribucions de treball en espècie. Diferències entre retenció i ingressos a compte
Rendiments irregulars: reducció del 40%
Despeses deduïbles. Llista tancada
Reduccions del rendiment net del treball

Optimització dels rendiments de treball 

Retencions i ingressos a compte. Regles generals. Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball, capital mobiliari, activitats econòmiques i guanys de patrimoni. Altres rendiments subjectes a retenció

Rendiments de capital. Concepte, individualització i imputació temporal. Rendiments de capital mobiliari. Aspectes generals

Rendiments derivats de la participació en fons propis. Cessió a tercers de capitals propis

Operacions de capitalització i contractes d'assegurances de vida. Altres rendiments de capital immobiliari. Despeses deduïbles i reduccions del rendiment net

Rendiments de capital immobiliari. Concepte i delimitació. Ingressos íntegres computables. Despeses deduïbles. Càlcul del rendiment net: reduccions. Imputació de rendes immobiliàries

Rendiments d'activitats econòmiques. Delimitació i regles comunes. Conceptes. Mètodes de determinació del rendiment. Patrimoni empresarial i particular: regles d'afectació. Càlcul del rendiment net. Deduccions en la quota. Individualització de rendiments. Imputació temporal

Rendiments d'activitats econòmiques. Reduccions del rendiment net. Estimació directa: regles generals. Rendiments íntegres. Despeses deduïbles i no deduïbles. Amortitzacions de l'immobilitzat

Rendiments d'activitats econòmiques. Pèrdues per deteriorament i provisions. Estimació directa simplificada. Particularitats. Empreses de reduïda dimensió: àmbit d'aplicació i règim fiscal. Mètode d'estimació objectiva

Alteracions patrimonials

Concepte. Gip no subjectes i exemptes i integració de les GIP en la BI 

Càlcul dels guanys o pèrdues patrimonials:
- Regles generals
- Regles especials
- Reduccions aplicables a determinades gyp
Beneficis fiscals per la transmissió de l'habitatge habitual.
Supòsits pràctics

Deduccions i règims especials.
Anàlisi de las diferents deduccions existents.
Deduccions estatals
Deduccions autonòmiques
Supòsits pràctics

Diferenciar entre base imposable general i de l'estalvi
Reduccions de la base imposable general. Base liquidable general i de l'estalvi
Mínim personal i familiar
Aplicar l'escala de gravamen per obtenir la quota integra
Quota líquida estatal i autonòmica
Deduccions de la quota liquida
Quota resultant de l'autoliquidació i quota diferencial i resultat de la declaració.
Supòsit pràctic global

Ponents:

  • Àngels Postils Lanfranco. Advocada
  • Soledad Valsero de Obeso. Cap de Servei Especial de Gestió Tributària

* La formació és PRESENCIAL. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.

* Per tal d’obtenir el Títol del Mòdul és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (prova al final del mòdul)

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar).
- Abonament de l'import al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA) o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12 (amb targeta de crèdit o de dèbit).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat

-  Possibilitat de pagament en dues quotes, desembre i gener, per domiciliació bancària al número de compte que ens indiqueu.

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 845,00€ 760,50€
DescripcióImport
Tots/es 979,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 980,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 1080,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Fiscal | Màsters | Màster

Mòdul II del Màster en Dret Fiscal ICAB 2021-2022: 'Impost sobre la renda de les persones físiques'

Informació general

  • 15/12/2021 - 14/02/2022
  • Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores. Classes el primer divendres de cada mes de 15 a 18 hores.
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×