menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Fiscal | Màsters | Màster

Mòdul II del Master en Dret Fiscal ICAB 2022-2023: 'Impost sobre la renda de les persones fisiques' ONLINE

Objectius:
La proposta d’aquesta formació especialitzada en Dret fiscal neix de la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta matèria en la seva feina, sol·liciten una formació pràctica en matèria tributària. Aquesta formació té un abast  global del sistema tributari adquirint un coneixement complet del sistema estatal i autonòmic permetent-los resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.
Està dirigit a professionals en exercici (llicenciats o graduats en Dret, Administració i Direcció d’empreses, diplomats en Ciències empresarials, o assessors fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.
Neix amb els següents objectius:
- Proporcionar un coneixement ampli i pràctic de la fiscalitat en els seus àmbits estatal, autonòmic i local. 
- Dissenyar solucions tributàries apropiades pels negocis jurídics i econòmics del món de la persona i l’empresa.
- Conèixer els elements fonamentals del tribut i dels procediments de relació entre l’Administració i els obligats tributaris.
- Interactuar amb ponents vinculats al món dels despatxos professionals, l’Administració tributària, l’assessorament independent i la Universitat.

Comitè Científic:
Silvia Cano Arteseros. Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya
Jose M. Tovillas Morán. Catedràtic acreditat de Dret financer i tributari de la UB

 

MÒDUL II: IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
Introducció
Assimilar el concepte de renta: el fet imposable.
Rendes exemptes i rendes no subjectes. Concepte.
La base imposable
El subjecte passiu o contribuent. El problema de la residència en diferents comunitats autònomes
Obligats a declarar.

Rendiments del treball
Concepte de rendiments íntegres del treball.
Diferenciar entre rendes dineràries i rendes en espècie:
Regles de valoració i imputació de les retribucions de treball en espècie. Diferències entre retenció i ingressos a compte.
Rendiments irregulars: reducció del 40%.
Despeses deduïbles. Llista tancada.
Reduccions del rendiment net del treball.

Optimització dels rendiments de treball 

Retencions i ingressos a compte. Regles generals. Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball, capital mobiliari, activitats econòmiques i guanys de patrimoni. Altres rendiments subjectes a retenció.

Rendiments de capital. Concepte, individualització i imputació temporal. Rendiments de capital mobiliari. Aspectes generals. Rendiments derivats de la participació en fons propis. Cessió a tercers de capitals propis.

Operacions de capitalització i contractes d'assegurances de vida. Altres rendiments de capital immobiliari. Despeses deduïbles i reduccions del rendiment net.

Rendiments de capital immobiliari. Concepte i delimitació. Ingressos íntegres computables. Despeses deduïbles. Càlcul del rendiment net: reduccions. Imputació de rendes immobiliàries.

Rendiments d'activitats econòmiques. Delimitació i regles comunes. Conceptes. Mètodes de determinació del rendiment. Patrimoni empresarial i particular: regles d'afectació. Càlcul del rendiment net. Deduccions en la quota. Individualització de rendiments. Imputació temporal.

Rendiments d'activitats econòmiques. Reduccions del rendiment net. Estimació directa: regles generals. Rendiments íntegres. Despeses deduïbles i no deduïbles. Amortitzacions de l'immobilitzat.

Rendiments d'activitats econòmiques. Pèrdues per deteriorament i provisions. Estimació directa simplificada. Particularitats. Empreses de reduïda dimensió: àmbit d'aplicació i règim fiscal. Mètode d'estimació objectiva.

Alteracions patrimonials.
Concepte. Gip no subjectes i exemptes i integració de les gip en la bi 
Càlcul dels guanys o pèrdues patrimonials:
- Regles generals
- Regles especials
- Reduccions aplicables a determinades gyp
Beneficis fiscals per la transmissió de l'habitatge habitual.
Supòsits pràctics

Deduccions i règims especials.
Anàlisi de las diferents deduccions existents.
Deduccions estatals
Deduccions autonòmiques
Supòsits pràctics.

Diferenciar entre base imposable general i de l'estalvi.
Reduccions de la base imposable general. Base liquidable general i de l'estalvi.
Mínim personal i familiar
Aplicar l'escala de gravamen per obtenir la quota integra
Quota líquida estatal i autonòmica
Deduccions de la quota liquida
Quota resultant de l'autoliquidació i quota diferencial i resultat de la declaració.
Supòsit pràctic global.


Ponents:

- Àngels Postils Lanfranco
Advocada i Assessora Fiscal

- Soledad Valsero de Obeso
Cap de Servei Especial de Gestió Tributària

 

* Per tal d’obtenir el Diploma del Mòdul és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (prova al final del mòdul).

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció: Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
 

Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters cAmpus i Estudiants Associats:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 666€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 720€

-    Col·legiats altres Col·legis:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 820€

-    No Col·legiats ICAB:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 920€

 

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 740,00€ 666,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 800,00€ 720,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 820,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 920,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Fiscal | Màsters | Màster

Mòdul II del Master en Dret Fiscal ICAB 2022-2023: 'Impost sobre la renda de les persones fisiques' ONLINE

Informació general

  • 19/12/2022 - 15/02/2023
  • Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores. Un divendres al mes de 15 a 18 hores. Videoconferències en directe amb Zoom.
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×