open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Regulatory Commission | Library Department | Novetats Jurídiques | Legal News | Legal News / Jurisprudence

Actualidad Jurídica del 1 al 7 de febrero del 2024

Clasificada por materias. 

07/02/2024

Derecho administrativo

 DECRET 30/2024, de 30 de gener, de modificació del Decret 156/2014, de 25 de novembre, del Consell de la Discapacitat de Catalunya. DOGC núm. 9092  01/02/2024

DECRET 29/2024, de 30 de gener, de modificació del Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, que habilita la novació dels projectes subvencionats assignats a les anualitats 2022, 2023 o 2024, amb la finalitat de prevenir i corregir els efectes adversos de la sequera. DOGC núm. 9092  01/02/2024

Real Decreto 50/2024, de 16 de enero, por el que se modifican los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, aprobados por Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero. BOE núm. 30  03/02/2024

Real Decreto 141/2024, de 6 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio. BOE núm. 33  07/02/2024

Real Decreto 155/2024, de 6 de febrero, por el que se declaran las expresiones culturales vinculadas a la cultura sorda y la lengua de signos española como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. BOE núm. 33  07/02/2024

LLEI 2/2024, del 6 de febrer, de modificació de la Llei 21/2000, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. DOGC núm. 9096  07/02/2024

 

Derecho fiscal

 Orden HAC/72/2024, de 1 de febrero, por la que se aprueban el modelo 040 «Declaración censal de alta, modificación y baja en el registro de operadores de plataforma extranjeros no cualificados y en el registro de otros operadores de plataforma obligados a comunicar información» y el modelo 238 «Declaración informativa para la comunicación de información por parte de operadores de plataformas», y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación. BOE núm. 31  05/02/2024

Real Decreto 142/2024, de 6 de febrero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de retenciones e ingresos a cuenta. BOE núm. 33  07/02/2024

 

Derecho laboral

ORDRE EMT/23/2024, de 5 de febrer, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a Catalunya durant les convocatòries de vaga general previstes per al dia 7 de febrer de 2024.  DOGC núm. 9095  06/02/2024

ORDRE EMT/24/2024, de 5 de febrer, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers que efectua l'empresa Transports de Barcelona, SA.  DOGC núm. 9095  06/02/2024

Contact

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×