open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Regulatory Commission | Library Department | Novetats Jurídiques | Legal News | Legal News / Jurisprudence

Actualidad Jurídica del 8 al 14 de febrero del 2024

Clasificada por materias. 

14/02/2024

Derecho administrativo

Orden PJC/64/2024, de 25 de enero, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre, mediante oposición, a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. BOE núm. 28  01/02/2024

DECRET 36/2024, de 6 de febrer, de modificació del Decret 358/2004, de 24 d'agost, de creació de la Comissió interdepartamental de polítiques de joventut. DOGC núm. 9097  08/02/2024

DECRET 37/2024, de 6 de febrer, sobre avaluació i certificació de coneixements de llengua general de català. DOGC núm. 9097  08/02/2024

RESOLUCIÓ JUS/249/2024, d’1 de febrer, per la qual es publica el Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia, Drets i Memòria i el Consell dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya per a l’establiment del marc d’actuació en matèria de prestació d’assistència jurídica gratuïta durant l’any 2024. DOGC núm. 9097  08/02/2024

Real Decreto 158/2024, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 890/2023, de 27 de noviembre, por el que se aprueba la estructura de la Presidencia del Gobierno. BOE núm. 35  09/02/2024

Real Decreto 116/2024, de 30 de enero, por el que se regula el Órgano de coordinación del Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura. BOE núm. 35  09/02/2024

RESOLUCIÓ JUS/260/2024, de 2 de febrer, per la qual es convoquen les proves per obtenir el títol de gestor administratiu. DOGC núm. 9098  09/02/2024

Real Decreto 159/2024, de 13 de febrero, por el que se modifican varios reales decretos para la formación en capacidades digitales a profesionales del ámbito de la cultura, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE núm. 39  14/02/2024

DECRET LLEI 1/2024, de 13 de febrer, d'increment de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per mitigar situacions de necessitat i privació econòmica de la ciutadania de Catalunya. DOGC núm. 9101  14/02/2024

Derecho laboral

ORDRE EMT/25/2024, de 6 de febrer, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers per ferrocarril a Catalunya (serveis de rodalies i regionals) que presta l'empresa Grupo Renfe. DOGC núm. 9097  08/02/2024

RESOLUCIÓ EMT/291/2024, d’1 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del I Conveni col·lectiu sectorial de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic professional en espais aquàtics naturals per als anys 2024 a 2027 (codi de conveni núm. 79100265012024). DOGC núm. 9100  13/02/2024

Contact

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×