menú
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 10 al 16 de abril de 2021

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para los Colegiados.

16/04/2021

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA 

ANUNCI sobre la convocatòria per a la concessió de les prestacions econòmiques d’urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona de l’any 2021 (ref. BDNS 554718).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8388/1846158.pdf

Publicat al DOGC de 16-04-2021

El termini per la presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació al DOGC i BOPB i finalitza el 3 de desembre de 2021 inclòs.

Extracto de la Orden de 5 de abril de 2021 por la que se convocan ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial, correspondientes al año 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-B-2021-18161.pdf

Publicat al BOE de 15-04-2021

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado.

FUNDACIÓN ADECCO

Fundación Adecco lanza su IV Convocatoria de Becas de FP, Grado y Máster, así como Becas para el desarrollo de Competencias Digitales y de Inglés.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-B-2021-18173.pdf

Publicat al BOE de 15-04-2021

Las solicitudes deberán ser registradas a través de la web de Fundación Adecco a partir del 15 de abril hasta el 15 de septiembre de 2021, para COMPETENCIAS DIGITALES e INGLES, y a partir del 4 de junio hasta el 30 de septiembre 2021 para GRADO, MASTER y FP.

RESOLUCIÓ EMC/1037/2021, de 29 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'inversió i circulant adreçada a l'impuls de la indústria catalana per als anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 557024).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8387/1845988.pdf

Publicat al DOGC de 15-04-2021

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i restarà obert fins al 31 de desembre de 2022 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

ANUNCI sobre convocatòria de beques per a l'alumnat de l'Escola Superior de Relacions Públiques, en situació d'emergència econòmica, social o familiar derivada de la COVID-19.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8387/1846024.pdf

Publicat al DOGC de 15-04-2021

Procediment de sol·licitud.  El termini de presentació és de l'1 de maig fins el 31 de maig de 2021

RESOLUCIÓ CLT/1001/2021, de 7 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals per a l'any 2021 (ref. BDNS 556513).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8386/1845658.pdf

Publicat al DOGC de 14-04-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 15 d'abril al 3 de maig de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/1002/2021, de 7 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de teatre de caràcter professional per a l'any 2021 (ref. BDNS 556517).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8386/1845834.pdf

Publicat al DOGC de 14-04-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 15 d'abril al 3 de maig de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/1003/2021, de 7 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de circ de caràcter professional per a l'any 2021 (ref. BDNS 556515).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8386/1845762.pdf

Publicat al DOGC de 14-04-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 15 d'abril al 3 de maig de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/1004/2021, de 7 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de dansa de caràcter professional per a l'any 2021 (ref. BDNS 556512).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8386/1845718.pdf

Publicat al DOGC de 14-04-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 15 d'abril al 3 de maig de 2021

RESOLUCIÓ CLT/1005/2021, de 7 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l'any 2021 (ref. BDNS 556518).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8386/1845666.pdf

Publicat al DOGC de 14-04-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 15 d'abril al 3 de maig del 2021.

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas para el año 2021, a las Asociaciones/Federaciones españolas de Exportadores reconocidas como entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-B-2021-17561.pdf

Publicat al BOE de 12-04-2021

Plazo de Presentación de solicitudes. El plazo será de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ CLT/988/2021, de 31 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes d'entitats privades sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per a l'any 2021 (ref. BDNS 556084).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8384/1845141.pdf

Publicat al DOGC de 12-04-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 13 al 28 d'abril del 2021.

RESOLUCIÓ CLT/956/2021, d'1 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al suport a l'organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura (ref. BDNS 556079).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8384/1845221.pdf

Publicat al DOGC de 12-04-2021

El període per presentar sol·licituds és del 13 d'abril al 3 de maig del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/957/2021, d'1 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura (ref. BDNS 556080).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8384/1845203.pdf

Publicat al DOGC de 12-04-2021

El període per presentar sol·licituds és del 13 d'abril al 3 de maig del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/958/2021, d'1 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional (ref. BDNS 556083).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8384/1845255.pdf

Publicat al DOGC de 12-04-2021

El període per presentar sol·licituds és del 12 d'abril al 4 de maig del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/959/2021, d'1 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de circ de sala i de carrer de caràcter professional (ref. BDNS 556082).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8384/1845277.pdf

Publicat al DOGC de 12-04-2021

El període per presentar sol·licituds és del 12 d'abril al 4 de maig del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ JUS/989/2021, de 18 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions dels àmbits 1, 2 i 3 a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, per a actuacions desenvolupades els anys 2018 i 2019 (ref. BDNS 555908).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8384/1845189.pdf

Publicat al DOGC de 12-04-2021

El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas de profesores en secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia para el curso 2021-2022.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-B-2021-17276.pdf

Publicat al BOE de 10-04-2021

Plazo de presentación de solicitudes. Quince días hábiles a partir del día siguiente a la la publicación del presente extracto de la resolución.

Share

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×