open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 10 al 16 de febrero de 2024

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden ser de interés para las personas colegiadas.

16/02/2024

RESOLUCIÓ ACC/378/2024, de 9 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agràries amb conreus farratgers pluriennals de regadiu afectades per la sequera de 2023 (ref. BDNS 743655).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9103/2013805.pdf

Publicat al DOG de 16-02-2024

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ ACC/379/2024, de 12 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agràries amb conreus herbacis i explotacions agràries amb conreus d'horta afectades per la sequera de 2023 (ref. BDNS 743654).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9103/2013877.pdf

Publicat al DOGC de 16-02-2024

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ EDU/372/2024, de 2 de febrer, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d'oportunitats educatives, per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 743624).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9102/2013609.pdf

Publicat al DOGC de 15-02-2024

D'acord amb la base reguladora 4, les persones interessades poden presentar les sol·licituds i la documentació corresponent en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i emplenant degudament el formulari de sol·licitud normalitzat disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i també es podrà accedir al formulari des del web del Departament d'Educació.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ REU/370/2024, de 6 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari (INTERLINGUA 2024) (ref. BDNS 743442).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9102/2013759.pdf

Publicat al DOGC de 15-02-2024

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.


AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ REU/323/2024, de 29 de gener, per la qual s'obre un termini extraordinari de presentació de sol·licituds en el marc del procediment de les beques Equitat i per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar, per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 708759).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9101/2013435.pdf

Publicat al DOGC de 14-02-2024

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 15 de març de 2024 a les 14:00:00 (hora local de Barcelona).

 

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/283/2024, de 2 de febrer, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 742541).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9101/2013427.pdf

Publicat al DOGC de 14-02-2024

El període per presentar sol·licituds és del 14 de febrer al 14 de març de 2024, tots dos inclosos.


INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/307/2024, de 5 de febrer, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 742828).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9101/2013383.pdf

Publicat al DOGC de 14-02-2024

El període per presentar sol·licituds és del 14 de febrer al 3 d'octubre de 2024, tots dos inclosos.


OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/324/2024, de 5 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programes que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals, la cultura comunitària d'aquests àmbits, i en l'àmbit bibliotecari per al període 2024-2025 (ref. BDNS 743095).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9100/2013309.pdf

Publicat al DOGC de 14-02-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 14 al 29 de febrer del 2024. El dia 29 de febrer del 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.


OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/343/2024, de 5 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya per a l'any 2024 (ref. BDNS 743094).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9100/2013331.pdf

Publicat al DOGC de 14-02-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 14 al 29 de febrer del 2024. El dia 29 de febrer del 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.


INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/285/2024, de 2 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals (ref. BDNS 742531).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9100/2013303.pdf

Publicat al DOGC de 14-02-2024

El període per presentar sol·licituds és del 13 de febrer al 25 de març del 2024, ambdós inclosos.


INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/286/2024, de 2 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions a les empreses editorials de música (ref. BDNS 742536).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9100/2013293.pdf

Publicat al DOGC de 14-02-2024

El període per presentar sol·licituds és del 13 al 27 de febrer del 2024, ambdós inclosos.

 

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/287/2024, de 2 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de fires i salons del llibre en català o en occità a Catalunya (ref. BDNS 742530).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9100/2013333.pdf

Publicat al DOGC de 14-02-2024

El període per presentar sol·licituds és del 13 al 27 de febrer del 2024, tots dos inclosos.


RESOLUCIÓ IFE/322/2024, de 26 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de recerca en l'àmbit de la igualtat de gènere i els feminismes per als exercicis 2024 i 2025 (ref. BDNS 742927).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9099/2012733.pdf

Publicat al DOGC de 12-02-2024

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l'acompanyen, finalitza al cap de 30 dies naturals comptats des de la data de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/326/2024, d'1 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes que articulin els sectors professionals en l'àmbit del patrimoni cultural per a l'any 2024 (ref. BDNS 742925).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9099/2012719.pdf

Publicat al DOGC de 12-02-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 13 al 28 de febrer del 2024. El dia 28 de febrer de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/327/2024, d'1 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya per l'any 2024 (ref. BDNS 742677).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9099/2012725.pdf

Publicat al DOGC de 12-02-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 13 al 28 de febrer del 2024. El dia 28 de febrer de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.


Extracto de la Resolución de 7 de febrero de 2024, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación extranjeros para el curso académico 2024-2025

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/10/pdfs/BOE-B-2024-4633.pdf

Publicat al BOE de 10-02-2024

Plazo de presentación de solicitudes. Desde el día siguiente a la publicación de este extracto en BOE al 5 de abril de 2024, ambos inclusive.

Share

It may interest you

  • Awards and Scholarships | Awards, Scholarships and Grants

  • Biblioteca

  • Novetats Jurídiques | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×